PLES / DELAVNICE, IZOBRAŽEVANJA

Ime tečaja:

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
ZA UČITELJE SODOBNEGA PLESA

IN USTVARJALNEGA GIBA –

STIK II.

Seminar 7
Misliti skozi ustvarjalni gib in ples

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Datum:

 

avgust - december 2015

Predvideni datumi:
18. - 19. 9. 2015

Mentorji:

 

Vesna Geršak

Cena

 

60,00 €
cena za celoten sklop Stik 1 je 200 €
(DDV je vključen). Možno je plačilo v dveh obrokih po 100 €.

Rok prijave:
 

še ni odprta prijava.

 

STIK II. je druga, nadaljevalna stopnja izpopolnjevanja, na kateri se udeleženci seznanijo s specifičnimi vsebinami, potrebnimi za kvalitetno poučevanja sodobnega plesa in ustvarjalnega giba.
Znanje in izkušnje bodo udeleženci pridobili skozi vsebino 5 delavnic, z izmenjavo izkušenj ter z individualnimi pogovori in vajami z mentorji ter z usmerjenim samostojnim delom. Udeleženci bodo STIK II. zaključili z izpitno nalogo ter s tem pridobili potrdilo o opravljenem strokovnem izpopolnjevanju STIK I. + II.


VSEBINA in CILJI

  1. Cilj izpopolnjevanja je usposobiti udeležence za poučevanje sodobnega plesa in ustvarjalnega giba s teoretičnim, praktičnim in pedagoško-psihološkim znanjem. Udeležencem izpopolnjevanja bo ponudil orodja za pridobitev samozaupanja pri poučevanju plesa in jim bo pomagal posredovati načine umetniškega izražanja s plesnim gibom ob upoštevanju individualnih potreb učenca (s prilagajanjem učenčevim razvojnim in osebnim izobraževalnim ciljem, kulturnim ozadjem in osebnostnim lastnostim).

  2. Misliti skozi ustvarjalni gib in ples
    Pri vključevanju ustvarjalnega giba kot celostnega pristopa v predšolskem in šolskem obdobju povežemo otrokovo telesno oziroma gibalno dejavnost z miselnimi procesi. Govorimo o tako imenovani utelešeni kogniciji. Tovrstni pristop omogoča otrokom poleg sprejemanja novih informacij preko vidnega in slušnega kanala tudi kinestetično dojemanje sveta.


  3. Ko ustvarjamo z gibom in plesom, sledimo novejšim izsledkom s področja nevroznanosti. Več znanstvenih raziskav je namreč potrdilo, da ustvarjalno gibanje in ples pozitivno vpliva na delovanje možganov, saj jih pripravi na učenje, prav tako pa jih gibanje v otroštvu pomaga organizirati.


  4. Vključevanje ustvarjalnega giba oziroma plesa v zgodnje otroško obdobje omogoča aktivno učenje in spodbuja otrokove učne potenciale, saj vključevanje plesa oziroma ustvarjalnega giba v vzgoji in izobraževanju doprinese k otrokovi intelektualni rasti pri različnih področjih, krepi neverbalno komunikacijo, ustvarjalnost, spomin ter združuje kognitivne in telesne ter čustveno – socialne sposobnosti.


  5. Delavnica bo uvodoma osvetlila ustvarjalni gib z vidika različnih teorij in izsledkov raziskav. Z vidika različnih pristopov, kot so: kinestetično učenje, ustvarjalni gib kot učni pristop, Wambachovo izražanje telesa ob glasbi, pedagogika Reggio Emilia, vmesni model plesne pedagogike in prvine gibalno-plesne terapije bodo predstavljene različne plesne dejavnosti. Z videoposnetki bodo prikazani primeri dobre prakse iz predšolskega, šolskega in kasnejšega obdobja. V nadaljevanju bodo udeleženci delavnice aktivno preizkusili nekatere dejavnosti ustvarjalnega giba, povezane s področji jezika, matematike, naravoslovja, družboslovja in umetnosti, ki jih lahko pedagogi uporabijo pri delu s predšolskimi in šolskimi otroci. Pri tem bo poudarjen otrokov razvoj na vseh treh področjih: kognitivnem, psihomotoričnem in čustveno – socialnem.

O MENTORJIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesna Geršak
Vesna Geršak, predavateljica za plesno izražanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in asistentka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, je kot profesorica razrednega pouka več let poučevala v osnovni šoli. V vsa predmetna področja šolskega kurikuluma je vnašala metodo ustvarjalnega giba in plesa. Poleg tega je na idrijskem vodila otroške in mladinske plesne skupine, s katerimi je dosegla domače in mednarodne uspehe (JSKD, Slovita).
Z delom na področju raziskovanja in razvijanja ustvarjalnega giba kot učnega pristopa in plesne pedagogike v predšolskem in šolskem obdobju nadaljuje na Pedagoški fakulteti, kjer je zaposlena od leta 2003. Je nosilka predmeta Plesno izražanje na Oddelku za predšolsko vzgojo in asistentka na oddelkih za razredni pouk in specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Na Akademiji za ples v Ljubljani predava pedagogiko in didaktiko. Njeno raziskovalno področje je predšolska in šolska plesna pedagogika in ustvarjalni gib kot učni pristop. Na to temo na Pedagoški fakulteti tudi pripravlja doktorsko disertacijo. Svoje delo v obliki predavanj in delavnic predstavlja na seminarjih, domačih in mednarodnih konferencah in  posvetih ter objavlja v domačih in tujih revijah ter monografijah.
Je aktivna članica »European Affective Education Networka«, kjer pokriva področje plesne umetnosti, »DaCi« (Dance and the Child international) in »WDA«(World Dance Alliance).

 

 

 

 

 

 

POTEK IN TRAJANJE SEMINARJA/ŠOLE

STIK bo potekal v Ljubljani (v prostorih JSKD na Cankarjevi 5 – dvorana Cepetka, rezidenčni center Cankarjeva).

STIK II. bo potekal od septembra do decembra 2015.

V celem letu je tako predvidenih 10 delavnic in seminarjev pod vodstvom uveljavljenih domačih in tujih pedagogov in strokovnjakov (glede na št. vpisanih, se bo posameznih delavnic mogoče udeležiti tudi brez vpisa v STIK).

 

CENA IN PLAČILO

Kotizacija za usposabljanje (STIK II.) , ki bo obsegal 80 šolskih ur znaša 200 € (DDV je vključen). Možno bo plačilo v dveh obrokih po 100 €.

 

Na posamezne seminarje se je možno prijaviti kdajkoli čez leto, če je še kaj prostih mest. V priloženo prijavnico vpišite naslov seminarja za katerega se prijavljate. Cena posameznega seminarja je 60 € (DDV je vključen) in jo je potrebno poravnati pred začetkom seminarja.


ROK PRIJAVE

Še ni znan.

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka za ples


Tel: 01/ 2410 522
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: nina.mesko@jskd.si