PLES / DELAVNICE, IZOBRAŽEVANJA

Ime tečaja:

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
ZA UČITELJE SODOBNEGA PLESA

IN USTVARJALNEGA GIBA –

STIK II.

Seminar 9
Razvojno psihološke in komunikacijske vsebine s področja psihoterapije

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Datum:

 

avgust - december 2015

Predvideni datumi:
13. - 14. 11. 2015

Mentorji:

 

Saša Ribič

Cena

 

60,00 €
cena za celoten sklop Stik 1 je 200 €
(DDV je vključen). Možno je plačilo v dveh obrokih po 100 €.

Rok prijave:
 

še ni odprta prijava.

 

STIK II. je druga, nadaljevalna stopnja izpopolnjevanja, na kateri se udeleženci seznanijo s specifičnimi vsebinami, potrebnimi za kvalitetno poučevanja sodobnega plesa in ustvarjalnega giba.
Znanje in izkušnje bodo udeleženci pridobili skozi vsebino 5 delavnic, z izmenjavo izkušenj ter z individualnimi pogovori in vajami z mentorji ter z usmerjenim samostojnim delom. Udeleženci bodo STIK II. zaključili z izpitno nalogo ter s tem pridobili potrdilo o opravljenem strokovnem izpopolnjevanju STIK I. + II.


VSEBINA in CILJI

 1. Cilj izpopolnjevanja je usposobiti udeležence za poučevanje sodobnega plesa in ustvarjalnega giba s teoretičnim, praktičnim in pedagoško-psihološkim znanjem. Udeležencem izpopolnjevanja bo ponudil orodja za pridobitev samozaupanja pri poučevanju plesa in jim bo pomagal posredovati načine umetniškega izražanja s plesnim gibom ob upoštevanju individualnih potreb učenca (s prilagajanjem učenčevim razvojnim in osebnim izobraževalnim ciljem, kulturnim ozadjem in osebnostnim lastnostim).

 2. Razvojno psihološke in komunikacijske vsebine s področja psihoterapije

 3. Dvodnevni seminar bo razdeljen na več sklopov:

  1. - spoznavne in sprostitvene ogrevalne vaje: Vsak naj s sabo prinese predmet, ki bodisi simbolizira njegovo pedagoško delo z otroki in mladostniki, zakaj dela to delo, kaj mu osebno pomeni in/ali (če še ne delajo v praksi) katera so pričakovanja, želje in/ali morda problem, strah, dvom pri pedagoškemu delu z otroki in mladostniki.

  2. - razvojna psihologija v teoriji in praksi: Katere so osnovne razvojno psihološke značilnosti štirih obdobij otroštva in mladostništva: zgodnje otroštvo (3-6let), srednje otroštvo (6-8let), pozno otroštvo (8-začetek pubertete), mladostništvo (začetek pubertete-22let) in kje ter kako nas lahko te značilnosti podprejo (namesto ovirajo)v pedagoškem procesu z otroki?

  3. - dinamika odnosov: Koliko se zavedamo, da je pedagoški proces odnos med nami in skupino ter med nami in vsakim posameznim otrokom v skupini? Koliko se zavedamo in opazujemo, kaj v te odnose prinašamo sami in na kakšen način to počnemo? Koliko se zavedamo, kako se iz naših osebnih vsebin odzivamo, reagiramo na otroke?

  4. - dinamika odnosov v skupini: Vedenjski vzorci po Satirjevi: kaj nam vedenjski vzorci govorijo o potrebah osebe z določenim vedenjem? Kako se vedenjski vzorci med sabo odlično dopolnjujejo in kako zaradi tega vzdržujemo nekonstruktivna vedenja. Kaj povzroči sprememba (pozitivna ali negativna) v vedenjskem vzorcu skupine?

  5. - komunikacijske vaje: Kaj je pomembno pri vzpostavljanju konstruktivne komunikacije in kako jo vzpostavljamo? Kako lahko vodimo pogovor z otrokom, ki ima v skupini težavo?

   

 4. Program seminarja bo temeljil na izkustvenih vajah in medsebojnem pogovoru.

 5.  

O MENTORJIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saša Ribič, univ. dipl. pedagoginja, sistemska psihoterapevtka

Saša Robič je psihoterapevtka sistemskega pristopa, z zaključeno štiriletno specializacijo v mednarodni Šoli kibernetike psihoterapije – sistemskipristop.  Univerzitetno izobrazbo je zaključila na Filozofski fakulteti  Univerze v Ljubljani, smer pedagogika. Njene izkušnje pri psihoterapevtskem delu  obsegajo delo z osebami, ki pri sebi prepoznajo motnje hranjenja, delo z mladimi, ki se ne znajdejo v vsakodnevnem življenju in ne vidijo prihodnosti, delo z osebami z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, psihoterapevtsko delo s pari, družinami in posamezniki z različnimi težavami kot so depresija, anksioznost, panični napadi, obsesivno kompulzivne motnje, ljubosumje itd. Vodila je številne delavnice na različne teme osebnostne rasti, terapevtske skupine in izobraževalne skupine ter šolo za starše. Ples in gibanje sta pomemben del njenega dela, v katerem svoje plesne in gibalne izkušnje povezuje s psihoterapevtskim znanjem. Njena profesionalna pot je, kot pot vsakega kakovostnega in predanega terapevta, proces stalnega izobraževanja in ukvarjanja z lastno osebnostno rastjo. Kakovost svojega dela zagotavljam tudiz   redno supervizijo. Pri delu se zavezuje etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Je sodelavka Slovenskega inštituta za psihoterapijo (SIP). Več: www.sasaribic-psihoterapija.com

 

POTEK IN TRAJANJE SEMINARJA/ŠOLE

STIK bo potekal v Ljubljani (v prostorih JSKD na Cankarjevi 5 – dvorana Cepetka, rezidenčni center Cankarjeva).

STIK II. bo potekal od septembra do decembra 2015.

V celem letu je tako predvidenih 10 delavnic in seminarjev pod vodstvom uveljavljenih domačih in tujih pedagogov in strokovnjakov (glede na št. vpisanih, se bo posameznih delavnic mogoče udeležiti tudi brez vpisa v STIK).

 

CENA IN PLAČILO

Kotizacija za usposabljanje (STIK II.) , ki bo obsegal 80 šolskih ur znaša 200 € (DDV je vključen). Možno bo plačilo v dveh obrokih po 100 €.

 

Na posamezne seminarje se je možno prijaviti kdajkoli čez leto, če je še kaj prostih mest. V priloženo prijavnico vpišite naslov seminarja za katerega se prijavljate. Cena posameznega seminarja je 60 € (DDV je vključen) in jo je potrebno poravnati pred začetkom seminarja.


ROK PRIJAVE

Še ni znan.

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka za ples


Tel: 01/ 2410 522
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: nina.mesko@jskd.si