PRIREDITVE, EVENTI, FESTIVALI

 

25. odprta plesna scena

 

25. ODPRTA PLESNA SCENA 2016

 

25. Odprta plesna scena  na Festivalu Lent 2016 je pomemben jubilej tako za plesne ustvarjalce, ljubitelje plesne umetnosti v našem in širšem kulturnem prostoru ter festivalsko lentovsko dogajanje. Skozi poltretje desetletje smo gostili veliko število domačih in tujih plesnih predstav, ki so nas na raznih prizoriščih navduševale v svoji prepričljivi plesni poetiki in nizale raznoliko izraznost, sporočilnost, izpovednost.  Plesna scena je prostor za mlade, talentirane plesne navdušence na eni strani  in že uveljavljene umetnike na drugi strani. V slovenskem prostoru pomeni pomembno platformo mreženja  ustvarjalcev in uspešnega mednarodnega povezovanja.
Letos se predstavljata dve koreografinji iz tujine, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavljata  v slovenskem prostoru, in sicer: hrvaška plesalka Lada Petrovski Ternovšek z avtorskim prvencem NÓTT ter  poljska koreografinja in plesalka Magdalena Reiter s predstavo OBLIKE RAZDALJE. Obe predstavi se bosta zgodili brez vstopnine na velikem odru Lutkovnega gledališča Maribor, prvi in drugi dan FL ob šestih popoldne. Kot posladek letošnje jubilejne scene bo ulični plesni performance NEIMENOVANO v izvedbi izjemnih plesalcev Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška, že prvi dan festivala popoldne na Gosposki v sklopu Živih dvorišč

 

25. odprta plesna scena, Neimenovano

 

NEIMENOVANO / UNNAMED
Koreografija in ples / Choreography and Dance:  Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek
Trajanje: 30 minut

If you name me,
you negate me.
By giving me a name, a label,
you negate all the other things
I could possibly be.
– Søren Kierkegaard

 

25. odprta plesna scena, Nott

 

NÓTT
plesna predstava / a dance performance

Koreografija in ples / Choreography and Dance: Lada Petrovski Ternovšek
Dramaturgija / Dramaturgy: Andreja Kopač
Scenografija, kostumografija in oblikovanje luči / Set, Costume and Light Design: Petra Veber
Zvočna podoba / Sound Design: Jure Vlahovič
Song: Balkan Beat Box - Cha Cha
Tehnična pomoč / Technical assistance : Aljaž Zaletel
Producentka / Producer: Katja Somrak
Produkcija / Production: Plesni Teater Ljubljana – Prvenec PTL 2015 / Debut PTL 2015
Partner: Mediteranski plesni centar Svetvinčenat / Mediterranean dance centre (San Vincenti, Croatia)
Zahvala / Thanks to: Magdalena Reiter
Foto / Photo: Sunčan Patrick Stone
www.ptl.si
https://vimeo.com/126635971  
Trajanje / Duration: 40 min

 

NÓTT
Nótt je niz osebnih zgodb, ki izhajajo iz iste emocije, in vse, kar jih povezuje, je občutje poletne noči. Nótt je impresija, pesem, vonj, nordijska boginja, nokturno. Gib izhaja iz trenutka tišine, iz fizičnega spomina, ki zariše podobo v prostoru. Trenutek, ki je pravkar minil, se ponovno pojavi. Znova in znova. Spomin shranjuje podobe, telo shranjuje emocije. Ničesar, kar proizvede telo, ni mogoče več določiti, ampak je treba vsakič na novo (iz)najti; prepoznati vonj giba, dih svetlobe, gostoto prostora, temperaturo zvoka. Nemogoče podobe se spajajo po poteh, ki se sproti zabrisujejo, medtem ko odtisi ostajajo razpeti v telesu kot spomin: med pulzijo in ekstenzijo.
Boli me vrat, stisnem čelo, čutim suh zrak v grlu …


Lada Petrovski Ternovšek
Lada Petrovski Ternovšek je bila rojena leta 1985 v Zadru na Hrvaškem. Že kot otrok se je začela plesno izobraževati. 2008 leta je diplomirala na akademiji sodobnega plesa Salzburg experimental academy of dance (SEAD). Je članica Zadarskega plesnega ansambla. Od leta 2009 -2011 je bila članica En-Knap Group. Danes živi in dela v Ljubljani kot svobodna umetnica.  Med študijem je sodelovala z znanimi koreografi  Salva Sanchis, Zuna Kozankova, Anna Macrae, Begum Erciyas, Matej Kejžar, Libby Farr, Ted Stoffer…
Po zaključku šolanja je sodelovala s koreografi  in gledališkimi režiserji: Mala Kline, Tomi Janežič, Bojan Jablanovec, Claudia de Serpa Soares, Iztok Kovač, Petra Hrašćanec, Laszlo Hudi, Dalija Aćin, Ivica Buljan, Jordi Casanovas, Magdalena Reiter…


NÓTT

Nótt is s set of personal stories, originating from the same emotion, what they have in common is a feeling of a summer night. Nótt is an impression, a song, a smell, Nordic goddess, a nocturne. Movement arises from a moment of silence, from physical memory, drawing an image in the space. A moment that has just passed reappears. Over and over again. Memory is storing images, body is storing emotions. Nothing that is produced by body can be determined anymore – everything needs to be found, invented anew; to recognize a smell of the movement, a breath of light, a temperature of sound. Impossible images merge on the paths that are promptly blurred, while imprints remain toned inside of the body like a memory: between pulsation and extension.
My neck hurts, I squeeze my forehead, I feel dry air in my throat …

 

Lada Petrovski Ternovšek
Lada Petrovski Ternovšek was born in Croatia (Zadar) 1985. She started dance education as a child. 2008 she graduated at dance academy Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD). Member of Zadarski plesni ansambl. From 2009 -2011 member of Slovene dance company En-knap Group. Today she is living and working  in Ljubljana as a freelance artist. During her schooling, she collaborated with well-known choreographers Salva Sanchis, Zuna Kozankova, Anna Macrae, Begum Erciyas, Matej Kejžar, Libby Farr, Ted Stoffer…
After her schooling till today she collaborated with choreographers and theatre directors: Mala Kline, Tomi Janežič, Bojan Jablanovec, Claudia de Serpa Soares, Iztok Kovač, Petra Hrašćanec, Laszlo Hudi, Dalija Aćin, Ivica Buljan, Jordi Casanovas, Magdalena Reiter…

 

25. odprta plesna scena, Oblike

 

OBLIKE RAZDALJE
Plesna predstava

Koreografija: Magdalena Reiter
Ples in soustvarjanje: Lada Petrovski Ternovšek, Leon Marič, Magdalena Reiter
Avtorska glasba: Mitja Vrhovnik Smrekar
Dramaturgija: Andreja Kopač
Asistentka koreografije: Lada Petrovski Ternovšek
Video: Janez Burger
Montaža: Miloš Kalusek
Fotografija: Darja Štravs Tisu
Produkcija: Zavod Mirabelka
Koproducija: DW7, Olomouc, Češka
Partnerja: Zavod Stara gara, Španski borci
Premiera: 12.2.2016, Španski borci, Ljubljana
Posebna zahvala: Anja Rupnik, Miki, Miloš
Projekt sofinancirata Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Ministrstvo za kulturo RS. Projekt je delno nastal v času rezidence v Na Cucky Theatre.
www.magdalenareiter.com
https://vimeo.com/152141348
Trajanje: 50 minut

 

Oblike razdalje
Deliti si prostor – si ne deliti časa. Ujeti sledi. Ujeti se. Navigirati med tukaj in tam.  Nadomestiti odsotno prisotnost.
V predstavi Oblike razdalje koreografinja Magdalena Reiter raziskuje stanja odcepitve, zapustitve, iztrganosti, individualnih in kolektivnih distanc. Vprašanju odtujenosti in odsotne prisotnosti kot inherentnega stanja sodobnega človeka zoperstavlja iskanje pripadnosti in nenehne poskuse graditve trenutka sedanjosti.
Mehanizem spomina določajo nepopolne slike, podobe, ki prihajajo in  izginevajo kot pretekli izseki samih sebe. Odnose nadomestitve, zamenjave ali projekcije (na) drugega zapolnjujejo razpoke v fragmentiranem času, suspendiranem med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Čas in dogodek sta razcepljena, posameznik (p)ostaja tujec v lastnem  okolju, gledališče pa kot prostor od nikogar in hkrati od vseh vsakič nova oblika razdalje, ki jo skupaj oblikujemo; ustvarjalec in gledalec.  

 

Magdalena Reiter je koreografinja in plesalka, rojena na Poljskem, od leta 2002 pa živi in dela v Ljubljani. Diplomirala je na Državni baletni šoli v Gdansku (Poljska) in na PARTS (Performing Arts Research and Training Studios) v belgijskem Bruslju. Med leti 1999 in 2003 je sodelovala s poljskim Teatrom Dada von Bzdülöw. Ustvarila je avtorska dela, je plesna pedagoginja, plesala je že v mnogih plesnih predstavah, pri plesnih, gledaliških in filmskih predstavah pa je sodelovala tudi kot koreografinja.

Njene predstave so bile uprizorjene v Sloveniji, poleg tega pa gostovale tudi v Nemčiji, Franciji, Belgiji, Angliji, Bosni in Hercegovini, Albaniji, na Poljskem, Nizozemskem, Finskem, Češkem in na Hrvaškem.

 

FORMS OF DISTANCE
Dance performance

Choreography: Magdalena Reiter
Performed And Co-Created by:Lada Petrovski Ternovšek, Leon Marič, Magdalena Reiter
Music: Mitja Vrhovnik Smrekar
Dramaturgy: Andreja Kopač
Assistant Choreography: Lada Petrovski Ternovšek
Video: Janez Burger
Video Editing: Miloš Kalusek
Photo: Darja Štravs Tisu
Produced by: Zavod Mirabelka
Coproduction: DW7, Olomouc, Czech
Partners: Stara Gara, Španski borci
Special thanks to: Anja Rupnik, Miki, Miloš
The project is financially supported by the Municipality of Ljubljana and Ministry of Culture of Slovenia.The project was partly created during residency on Na Cucky Theatre, Olomouc, Czech.
www.magdalenareiter.com
https://vimeo.com/152141348
Duration: 50 minutes


Forms of Distance
“Sharing space - not sharing the time. Capture traces. Catch yourself. Navigate between here and there. Substitute absent presence. Replace.” 
In the performance Forms of distance choreographer Magdalena Reiter explores the states of detachment, abandonment, individual and collective distances. The question of alienation and absence of presence as the inherent state of contemporary man   juxtaposed with the search for belonging and ceaseless attempts of building the present moment. 
The mechanism of memory determines incomplete images that arrive and disappear like the past fragments of oneself. Relationships of replacements, substitutions or projections of/on another are filling the cracks in the fragmented time, suspended between the past, present and future.Time and event are split, the individual becomes a stranger in his own environment. Theatre -as nobody’s and at the same time everybody’s space - always a new form of distance co-created by the spectator and performer.

 

Magdalena Reiter
Polish choreographer, dancer and pedagogue based in Slovenia. She started dancing as a child and graduated from the 9-years program of the National Ballet School in Gdańsk. She continued her education at P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) in Brussels where she graduated in 1999. In 2000 during X-group (a program for young dancers and choreographers, initiative of Brussels 2000 and PARTS) she created her first short piece All these apropos which toured throughout Europe. After that Magdalena created 14 choreographic pieces (view:works). She was awarded the Best performance award of the international jury at the 2nd Slovene Dance Festival, Best performance award at 8th Teaterfest in Sarajevo. Her works were presented in multiple European countries (Germany, France, Belgium, England, Bosnia and Herzegovina, Albania, Poland, the Netherlands, Finland, Czech Republic and Croatia).

 

25. odprta plesna scena, sponzorji