PLES

 

 

Prireditve

 

 

 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2012

Celje, 9. junij 2012

NAVODILA

Kratko navodilo mentorjem in mladim plesalcem/ustvarjalcem:

Tema: Literatura in ples

Namen prireditve OPUS 1 – PLESNA MINIATURA je razvijanje ustvarjalnosti in ne tekmovalnosti mladih plesalcev.
Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce vzpodbudile v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskavo in študij določenih vsebin in avtorjev / umetnikov.

Spodbude za ples so različne. Letošnja želi splesti vezi med pomeni jezika in navidezno brezpomenskostjo plesa.

Kako lahko neko vsebino, ki se je že dokončno izoblikovala v glavi literarnega ustvarjalca in ki jo je le ta prevedel v črke, besede, stavke in zaporedja, prevedemo v ples, na prizorišče, v drug medij?

Letošnje teme se boste lotili z iskanjem in izbiro literarnega dela, ki je lahko poezija ali proza. Predlagamo, da izbirate domače avtorje iz 20. in 21. stoletja.
Ustvarjalnih poti in postopkov kako en medij prevajati v drug je veliko. Poiščite svojo!
Obvezen del ustvarjalnega procesa naj bo tudi prevajanje vaših idej in postopkov v besede. Kot vsako leto morate tudi tokrat prijavi priložiti opis vašega procesa dela ( literarno izhodišče, misli, ideje, postopki, odločitve...). Razmišljajte in delajte na tem z namenom, da se resnično poglobite v proces nastajanja vaše miniature.

Mentorji se o temi z mladimi pogovarjajte, sicer pa naj bodo mladi v oblikovanju ideje in miniature avtonomni in ustvarjalni. Z mlajšimi plesalci se mentorji več pogovarjajte in jim temo približajte na njihovi starosti primeren način.

Najpomembnejši del OPUS-a je proces oblikovanja ideje in ustvarjanja miniature – to je proces učenja in razvijanja samega sebe. Pomemben občutek, ki ga mora mladi človek pri tem imeti ali dobiti, je občutek zaupanja vase in v svoje ideje.

Naloga mentorja v razvoju miniature je svetovanje, vodenje in usmerjanje otroka/mladostnika v oblikovanju ideje, plesnega izraza in samostojnega koreografskega dela.