PLES /OPIS 1 - NAVODILA

 

NAVODILA

mentorjem in mladim plesalcem/ustvarjalcem

 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2013
Tema: VSI MARŠ NA PLES!* / Ples in upor

 

Leta 1953 je Živa Kraigher v ljubljanski SNG Drami nastopila z avtorsko solo plesno študijo Upor, izpovedjo o doživljanju NOB, lansko leto pa je Leja Jurišić ustvarila predstavo Balet upora. Zadnje mesece smo tudi v Sloveniji priče vse številnejšim uporom in protestom, ki že nekaj časa preplavljalo evropska mesta. Zdi se, da je upor v zraku, sodobni ples pa je z idejo upora že od nekdaj povezan. Pojav sodobnega plesa se pogosto interpretira kot upor baletu in tradicionalnim načinom uporabe giba na odru. Nedvomno sodobni ples s svojo neukrotljivostjo aktivno raziskuje in premišljuje o drugačnih oblikah giba in zaradi tega ga lahko brez težav povežemo s pojmom upora. Poleg tega sodobni ples nikdar ni obstajal izven družbenih dogajanj in sprememb.

Predpisane teme se lahko lotimo tako, da se sprašujemo, kaj sploh je upor posameznika ali skupine, zakaj se ljudje že od nekdaj upirajo, zakaj se danes upirati, komu, na kakšen način se upirati…na kakšen način se upreti skozi plesni medij…
Lahko pa se teme lotimo skozi raziskavo telesno fizičnih lastnosti upora (po fizikalni definiciji je sila upora nekonservativna sila, ki deluje na telo v gibanju). V katerih okoliščinah je telo v gibanju najbolj podvrženo uporu? Tako bomo lahko temo približali tudi mlajšim plesalcem. Vsekakor se pa tudi otroci zelo zgodaj upirajo različnim avtoritetam in tako bo možnosti za ustvarjanje, ne glede na starost, veliko.

Obvezen del ustvarjalnega procesa naj bo tudi prevajanje vaših idej in postopkov v besede. Kot vsako leto morate tudi tokrat prijavi priložiti opis vašega procesa dela

(literarno izhodišče, misli, ideje, postopki, odločitve...). Razmišljajte in delajte na tem z namenom, da se resnično poglobite v proces nastajanja vaše miniature.

Mentorji se o temi z mladimi pogovarjajte, sicer pa naj bodo mladi v oblikovanju ideje in miniature avtonomni in ustvarjalni. Z mlajšimi plesalci se mentorji več pogovarjajte in jim temo približajte na njihovi starosti primeren način.
Naloga mentorja v razvoju miniature je svetovanje, vodenje in usmerjanje otroka/mladostnika v oblikovanju ideje, plesnega izraza in samostojnega koreografskega dela.

Razpisana tema naj bi vsem ustvarjalcem, ne glede na starost, ponujala širok razpon možnosti / lahko je gibalna študija sile upora, lahko intimna izpoved, rekonstrukcija zgodovinskih dogodkov ali kritičen komentar aktualnih problemov v sodobni družbi.
K temi pristopite z raziskovalnim zagonom in ustvarjalnim navdihom.

Ali kot je zapisala plesna teoretičarka in dramaturginja Jasmina Založnik: » Potrebujemo nove koreografije, samostojne koreografije, s katerimi bomo lahko plesali skozi življenje. Koreografije, s katerimi se bomo uprli vsem napovedanim rezom, vsem med vrsticami zapisanim apelom gospodarjev. Naslavljamo drugačno koreografijo. Koreografijo, ki se upira disciplini. Ko bi imel ples moč, da bi nagovoril celotno občestvo. Iz pasivnih konzumentov spektakla v aktivne in avtonomne koreografe! Koreografe boljšega življenja.«

 

* Svi marš na ples! je verz vzet iz pesmi "Ha, ha, ha" od skupine Bijelo dugme iz njihovega albuma Doživjeti stotu.

 

 

 

Nazaj na razpis