PLES /OPIS 1 - NAVODILA

 

PRAVILNIK

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2013
Tema: VSI MARŠ NA PLES!* / Ples in upor

 

A - SPLOŠNI POGOJI

 1. Sodelujejo lahko plesalci rojeni med leti 1988 in 2003 v štirih starostnih skupinah:

A1 (rojeni 2003-2004),

A2 (rojeni 2001- 2002), B (rojeni 1997-2000) in

C (rojeni 1989-1996)

 

in sicer v treh kategorijah: avtorski soloples (izvajalec je hkrati avtor oz. koreograf svojega plesa); koreografija za enega plesalca; koreografija za dva plesalca. Ustvarjalec plesa (koreograf oz. avtor zamisli in vodja procesa) je en sam in se tudi podpiše kot ustvarjalec plesa; v svoji koreografiji lahko pleše, ali pa tudi ne razen v avtorskem plesu, kjer vedno tudi pleše. Če je delo skupinsko, morata biti pod formulacijo "ustvarjanje in
ples" navedena oba sodelujoča, vendar si v primeru, da je delo nagrajeno, nagrado delita po lastnem dogovoru.


2. Dolžina plesov: največ 2 minuti v skupini A1 in A2, največ 2,5 minut v skupini B in največ 3,5 minut v skupini C.


3. Starost: starostne skupine A1, A2, B in C veljajo za avtorje-koreografe in za plesalce. Vendar lahko koreograf - če to želi, v
svoji koreografiji uporabi tudi plesalce iz drugih starostnih skupin, a le v razponu od 9 do 24 let.


4. Vsaka plesna skupina (društvo, šola, studio, center) lahko sodeluje z največ šestimi koreografijami – v posamezni izbrani
starostni skupini. Vsak posameznik lahko sodeluje z največ dvema miniaturama, vendar ne z obema v isti kategoriji (npr. samo en avtorski ples in samo ena koreografija - za enega, za dva, ali skupinska).


5. Vsi prijavljeni se morajo z izdelanimi plesi (koreografija, izvedba, glasba, kostum…) udeležiti izbora, na katerem strokovna žirija izbere finaliste. Izbori so štirje in sicer ločeni za vsako starostno skupino. Na izboru nastopajo plesalci po določenem
vrstnem redu, ki ga prejmejo skupaj z ostalimi navodili najkasneje teden dni prej. Na izboru se miniature odpleše pred strokovno žirijo, povabljenimi gledalci in prijavljenimi plesalci iz skupin. Izbori potekajo anonimno. V mesecu dni po izboru
vse prijavljene miniature prejmejo pisno oceno. Izbrani do končne prireditve v Celju ne smejo zamenjati plesalcev ali spremeniti teme, naslova plesa, zamisli, glasbe, kostumov, rekvizitov in koreografije.


6. Na končni prireditvi je luč in prazna scena enotna za vse - brez posebnih učinkov, ozadij in scenografije, razen rekvizitov ali preproste opreme, ki si jo udeleženci priskrbijo sami. Velikost odra je 7 m (širina) x 9 m (globina). Glasba naj bo na zgoščenki (CD) in sicer za vsako miniaturo posebej. Tehnično neustrezni posnetki bodo izločeni.


7. Na dan tekmovanja je za udeležence organizirana vaja (generalka) po natančnem razporedu. Na vaji je prisotna tudi žirija, vendar le informativno.


8. V primeru poškodbe, bolezni in podobnega, je treba organizatorju utemeljeno odpoved udeležbe poslati čim prej pisno, po elektronski pošti ali po faksu.


9. Organizator ni odgovoren za škodo, ki bi nastala med prireditvijo (izgubljeni ali ukradeni predmeti, ipd.).


10. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe nastopajočih.


11. Snemanje in fotografiranje ni dovoljeno brez poprejšnjega dogovora z organizatorjem.


12. Udeleženci sami krijejo stroške prevoza in bivanja.

 


B - PRIJAVE

1. Pravilno izpolnjena prijavnica mora prispeti po pošti do razpisanega roka, sicer udeležba ni mogoča.


2. Po izteku prijavnega roka mora prijavljenec na osnovi prejete položnice v 8 dneh nakazati prijavnino 30 € za posamezno miniaturo, sicer prijavljena miniatura na izboru ne bo mogla sodelovati. 


3. Odklonjeni bodo tudi tisti, ki bodo pomanjkljivo izpolnili prijavnice in ne bodo priložili obvezne pisne obrazložitve koncepta miniature.


C - ŽIRIJA


1. Žirijo sestavljajo trije priznani plesni strokovnjaki. Eden izmed njih je izbran za predsednika žirije. Člani žirije si skupaj na izboru ogledajo vse prijavljene miniature in pripravijo izbor finalistov. Žirija je prisotna na generalki, nagrajence pa izbira na
končni prireditvi. Odločitve žirije so nepreklicne in so objavljene ob koncu prireditve. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru bolezni, zadržanosti ali kakšnega drugega opravičljivega razloga spremeni sestavo žirije.


2. Žirija med tekmovalci izbira najboljšo miniaturo v celoti, najboljšo idejo in najboljšo plesno izvedbo v vsaki starostni skupini posebej. Po končani prireditvi ima komisija 15 minut časa za posvet, da določi nagrajence. Nagrajenci potem javno prejmejo nagrade.


3. Če žirija na generalki ugotovi, da se nekateri tekmovalci niso držali predpisane teme ali kako drugače odstopajo od določil, jim izjemoma lahko dovoli nastop, vendar izven konkurence, kar pomeni, da ne bodo ocenjeni in uvrščeni.


D - NAGRADE


1. Nagrade za najboljšo miniaturo, najboljšo idejo in najboljšo plesno izvedbo v posamezni starostni skupini (A1, A2, B in C).


2. Nagrade so denarne in so podeljene za: najboljšo miniaturo (skup. A1 in A2: 100 €; skup. B: 400 €; skup. C: 800 €);
najboljšo idejo in najboljšo plesno izvedbo (skup. A1 in A2: 50 €; skup. B: 200 €; skup. C: 400 €).


3. Denarno nagrado prejme prijavitelj, ki jo glede na predhodni dogovor razdeli med mentorja in ustvarjalce.


4. Organizator razglasi nagrajence in podeli nagrade po koncu tekmovalnega dela.


5. Vsak udeleženec dobi spominsko diplomo.

 

Prireditev pripravlja in vodi JSKD in OI JSKD Celje. Člane odbora izbere organizator. Organizacijski odbor načrtuje in oblikuje koncept prireditve, izbira žirijo in skrbi za izvedbo prireditve.

 

 

 

Nazaj na razpis