PLES / OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2014

 

Opus 1

 

PRAVILNIK

 

A - SPLOŠNI POGOJI

 1. Sodelujejo lahko plesalci rojeni med leti 1990 in 2005 v štirih starostnih skupinah: A1 (rojeni 2003-2005), A2 (rojeni 2000-2002), B (rojeni 1996-1999) in C (rojeni 1990-1995) in sicer v dveh kategorijah: avtorski ples (izvajalec je hkrati avtor oz. koreograf svojega plesa) in skupinsko delo - duet, kjer morata biti pod formulacijo "ustvarjanje in ples" navedena oba sodelujoča. V primeru skupinskega dela, kjer sodelujoča po starosti sodita v različni starostni skupini, sta uvrščena v tisto starostno skupino, kjer je manj prijav.

 2. Dolžine miniatur: največ 2 minuti za skupino A1, največ 3 minute za A2, največ 4 minute za B in največ  5 minut za C.

 3. Vsaka plesna skupina (društvo, šola, studio, center) lahko sodeluje z največ šestimi koreografijami v posamezni starostni skupini. Vsak posameznik lahko sodeluje z največ dvema miniaturama, vendar ne z obema v isti kategoriji (npr. samo en avtorski ples in samo eno skupinsko delo).

 4. Vsi prijavljeni se z izdelanimi plesi (koreografija, izvedba, glasba, kostum…) predstavijo na državnem tekmovanju, ki je ločeno za vsako starostno skupino. Na prireditvi se plesalci predstavijo po določenem vrstnem redu, ki ga prejmejo skupaj z ostalimi navodili najkasneje dva tedna pred prireditvijo. Miniature se odpleše pred strokovno žirijo in publiko.

 5. Na prireditvi je luč in prazna scena enotna za vse - brez posebnih učinkov, ozadij in scenografije, razen rekvizitov ali preproste opreme, ki si jo udeleženci priskrbijo sami. Velikost odra je 14 m (širina) x 12 m (globina). Glasba naj bo na zgoščenki (CD) in sicer za vsako miniaturo posebej. Tehnično neustrezni posnetki bodo izločeni.

 6. Na dan tekmovanja je za udeležence organizirana vaja (generalka) po natančnem razporedu, ki ga sodelujoči prejmejo skupaj z ostalimi navodili najkasneje dva tedna pred prireditvijo . Na vaji je prisotna tudi žirija, vendar le informativno.

 7. V primeru poškodbe, bolezni in podobnega, je treba organizatorju utemeljeno odpoved udeležbe poslati čim prej pisno, po elektronski pošti ali po faksu.

 8. Organizator ni odgovoren za škodo, ki bi nastala med prireditvijo (izgubljeni ali ukradeni predmeti, ipd.).

 9. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe nastopajočih.

 10. Snemanje in fotografiranje ni dovoljeno brez poprejšnjega dogovora z organizatorjem.

 11. Udeleženci sami krijejo stroške prevoza in bivanja.

B - PRIJAVE

 1. Pravilno izpolnjena prijavnica mora prispeti po pošti do razpisanega roka, sicer udeležba ni mogoča.

 2. Po izteku prijavnega roka mora prijavljenec na osnovi prejete položnice v 8 dneh nakazati prijavnino za vsako posamezno miniaturo, sicer prijavljena miniatura na izboru ne bo mogla sodelovati. 

 3. Odklonjeni bodo tudi tisti, ki bodo pomanjkljivo izpolnili prijavnice in ne bodo priložili obvezne pisne obrazložitve koncepta miniature.

C - ŽIRIJA

 1. Žirijo sestavljajo trije priznani plesni strokovnjaki. Eden izmed njih je izbran za predsednika žirije. Člani žirije si skupaj ogledajo vse prijavljene miniature. Žirija je prisotna na generalki, nagrajence pa izbira na končni prireditvi.

 2. Odločitve žirije so nepreklicne in so objavljene ob koncu prireditve.

 3. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru bolezni, zadržanosti ali kakšnega drugega opravičljivega razloga spremeni sestavo žirije.

 4. Strokovna žirija po ogledu razvrsti vse sodelujoče v tri kategorije: bronasti, srebrni in zlati nivo. Plesalci iz starostnih skupin B in C, ki prejmejo zlata priznanja so avtomatično uvrščeni na mednarodno tekmovanje OPUS 1, ki bo 7. junija 2014 v Celju. Izbrani za mednarodno tekmovanja v Celju ne smejo zamenjati naslova plesa, zamisli, glasbe, kostumov, rekvizitov in koreografije.

 5. Po končani prireditvi ima komisija 3 ure časa za posvet, da razvrsti sodelujoče v kategorije. Sodelujoči potem javno prejmejo priznanja.

 6. Če žirija na generalki ugotovi, da se nekateri tekmovalci niso držali predpisane teme ali kako drugače odstopajo od določil, jim izjemoma lahko dovoli nastop, vendar izven konkurence, kar pomeni, da ne bodo ocenjeni in uvrščeni.

D – PRIZNANJA

 1. Organizator razglasi uvrstitve na dan tekmovanja.

 2. Vsi sodelujoči v posamezni starostni skupini (A1, A2, B in C) prejmejo priznanja glede na uvrstitve – bronasto, srebrno ali zlato.

 3. Zlati nagrajenci iz starostnih skupin B in C se udeležijo mednarodnega tekmovanja OPUS 1 – Plesna miniatura 2014, ki bo 7. junija v Celju.

 

Prireditev pripravlja in vodi JSKD in OI JSKD Celje. Člane odbora izbere organizator. Organizacijski odbor načrtuje in oblikuje koncept prireditve, izbira žirijo in skrbi za izvedbo prireditve.

 

 

 

pravilnik

Opusov časopis

 

 

Prijavnica