PLES / OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2014

 

Opus 1

 

Tema: ŽELIM SI…

 

"Želje in ljubezen so krila za velika dela." / Johann Wolfgang von Goethe

Želja je občutek hrepenenja po osebi ali stvari ali upanje na dosego želenega izida.
Želja omogoči nastanek vrste drugih čustev. Če je želja zadovoljena, človek občuti srečo. Če želja ostane neizpolnjena, oseba občuti razočaranje ali nezadovoljstvo. Če oseba pasivna pričakuje, da ji bo željo izpolnil kdo drug ali da bo za to poskrbel potek dogodkov, govorimo o upanju. Motivacijski vidik želja je energija, ki nam jo dajejo želje. Prav te nas namreč "vlečejo" naprej. Tudi zato si je pomembno želeti, kajti želja je izvor življenja.

V literaturi je želja v središču romanc, katerih dramaturški zaplet se pogosto naslanja na posameznikovo hrepenenje, ki ga zavirajo ali onemogočajo družbena pravila, družbeni sloji ali kulturne ovire. Želja je pogosto uporabljena tudi v ostalih literarnih žanrih, kot so gotski romani (npr. Drakula), kjer se želja prepleta s strahom.
V pravljicah je želja nadnaravna zahteva in tako neomejena v svojem obsegu. Željo je moč nasloviti na številne osebe ali objekte, kot so vodnjaki želja, upihnjene regratove lučke, dobre vile, zvezde itd.

V filozofiji se hrepenenje kot filozofski problem pojavi že v antiki. Plato tako v Republiki zagovarja tezo, da morajo posamezniki svoje individualne želje podrediti višjim idealom. Angleški filozof Hobbes (1588-1679) je predlagal koncept psihološkega hedonizma, ki zagovarja, da je temeljna motivacija vseh človeških dejanj želja po doseganju ugodja. Spinoza (1632-1677) je medtem zagovarjal nasprotno tezo in je »naravna hrepenenja obravnaval kot obliko suženjstva,« ki si ga posameznik ne izbere prostovoljno.

V trženju je hrepenenje posameznikovo poželenje po določenem objektu. Oglaševalska podjetja so uporabila rezultate psiholoških raziskav glede vzgibov, ki sprožijo poželenje, s katerimi so želela določiti bolj učinkovite načine kako potrošnika privabiti v nakup določenega izdelka ali storitve. Medtem ko nekatere kampanje poskušajo vzbuditi občutek nepopolnosti ali manjka, druge poskušajo vzpostaviti asociacije med izdelkom in pozitivnimi koncepti, npr. s športnikom ali slavno osebo, ki izdelek uporablja. Slogan podjetja Nike »Just Do It« skuša kupce pritegniti z apeliranjem na željo po lastnem izboljšanju.

Želja je pogosto izraz našega nezavednega. Včasih so naše želje nenavadne in sploh ne poznamo pravih razlogov, zakaj si česa želimo.

Kaj si želiš ti?

 

Kratko navodilo mentorjem in zrelejšim plesalcem/ustvarjalcem:

 

Obvezen del ustvarjalnega procesa naj bo tudi prevajanje vaših idej in postopkov v besede. Kot vsako leto morate tudi tokrat prijavi priložiti opis vašega procesa dela ( literarno izhodišče, misli, ideje, postopki, odločitve...). Razmišljajte in delajte na tem z namenom, da se resnično poglobite v proces nastajanja vaše miniature.
Razpisana tema naj bi vsem ustvarjalcem, ne glede na starost, ponujala širok razpon možnosti. Mentorji se o temi z mladimi pogovarjajte, sicer pa naj bodo mladi v oblikovanju ideje in miniature avtonomni in ustvarjalni. Z mlajšimi plesalci se mentorji več pogovarjajte in jim temo približajte na njihovi starosti primeren način.
Naloga mentorja v razvoju miniature je svetovanje, vodenje in usmerjanje otroka/mladostnika v oblikovanju ideje, plesnega izraza in samostojnega koreografskega dela.
K temi pristopite z raziskovalnim zagonom in ustvarjalnim navdihom.

 

 

pravilnik

Opusov časopis

 

 

Prijavnica