PLES / OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2017

 

Opus 1

 

25. državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev
OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2017
Center kulture Španski borci v Ljubljani
sobota in nedelja, 11. in 12. marec 2017

 

PRAVILNIK

 

A - SPLOŠNI POGOJI

1. Sodelujejo lahko plesalci, rojeni med leti 1993 in 2008, v štirih starostnih skupinah: A1 (rojeni 2006-2008), A2 (rojeni 2003-2005), B (rojeni 1998-2002) in C (rojeni 1993-1997) in sicer v dveh kategorijah: solo ples (izvajalec je hkrati avtor oz. koreograf svojega plesa) in skupinsko delo - duet, kjer morata biti pod formulacijo "ustvarjanje in ples" navedena oba sodelujoča. V primeru skupinskega dela, kjer sodelujoča po starosti sodita v različni starostni skupini, sta uvrščena v tisto starostno skupino, kjer je manj prijav.

2. Dolžine miniatur: največ 2 minuti za skupino A1, največ 3 minute za A2, največ 4 minute za B in največ  5 minut za C.

3. Vsaka plesna skupina (društvo, šola, studio, center) lahko sodeluje s poljubnim številom miniatur. Vsak posameznik lahko sodeluje z največ dvema miniaturama, vendar ne z obema v isti kategoriji (npr. samo en avtorski ples in samo eno skupinsko delo).

B - PRIJAVA

1. Prijavnica bo dostopna na spletni strani in mora biti izpolnjena najkasneje 13. januarja 2017, sicer udeležba ni mogoča.

2. Po izteku prijavnega roka mora prijavljenec na osnovi prejetega predračuna nakazati prijavnino v roku, sicer prijavljena miniatura na tekmovanju ne bo mogla sodelovati. 

3. Odklonjeni bodo tudi tisti, ki ne bodo priložili obvezne pisne obrazložitve koncepta miniature.

4. V primeru poškodbe, bolezni in podobnega, je treba organizatorju utemeljeno odpoved udeležbe poslati čim prej pisno, po elektronski pošti ali po faksu.

C – POTEK TEKMOVANJA

1. Vsi prijavljeni se z izdelanimi plesi (koreografija, izvedba, glasba, kostum…) najprej predstavijo na regijskem tekmovanju. Žirija na regijskem tekmovanju izbere plesne miniature, ki se lahko (v vsaki kategoriji največ 20 miniatur) uvrstijo na državno tekmovanje.
Sodelujoči prejmejo priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

2. Izbrani se udeležijo državnega tekmovanja, vsak v svoji kategoriji. Na prireditvi se plesalci predstavijo po določenem vrstnem redu, ki ga prejmejo skupaj z ostalimi navodili najkasneje dva tedna pred prireditvijo. Miniature se odpleše pred strokovno žirijo in publiko.

3. Na prireditvi je luč in prazna scena enotna za vse - brez posebnih učinkov, ozadij in scenografije, razen rekvizitov ali preproste opreme, ki si jo udeleženci priskrbijo sami. Velikost odra je 12 m (širina) x 9 m (globina). Glasba naj bo na USB ključku v mp3 formatu. Tehnično neustrezni posnetki bodo izločeni.

4. Na dan tekmovanja je za udeležence organizirana vaja (generalka) po natančnem razporedu, ki ga sodelujoči prejmejo skupaj z ostalimi navodili najkasneje dva tedna pred prireditvijo. Na vaji je lahko prisotna tudi žirija, vendar le informativno.

D - ŽIRIJA

1. Žirijo sestavljajo trije priznani plesni strokovnjaki. Eden izmed njih je izbran za predsednika žirije. Člani žirije si skupaj ogledajo vse prijavljene miniature.

2. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru bolezni, zadržanosti ali kakšnega drugega opravičljivega razloga spremeni sestavo žirije.

3. Žirija je lahko prisotna na generalki, nagrajence pa izbira na končni prireditvi. Če žirija na generalki ugotovi, da se nekateri tekmovalci niso držali predpisane teme ali kako drugače odstopajo od določil, jim izjemoma lahko dovoli nastop, vendar izven konkurence, kar pomeni, da ne bodo ocenjeni in uvrščeni.

4. Po končani prireditvi ima komisija največ 3 ure časa za posvet.

5. Glede na rezultate iz regijskih tekmovanjih se na državnem tekmovanju v vsaki kategoriji lahko predstavi največ 20 miniatur.

6. Strokovna žirija na državnem tekmovanju podeli v vsaki kategoriji bronasta, srebrna in zlata priznanja.

E – PRIZNANJA IN NAGRADE

1. Organizator razglasi uvrstitve iz regijskega na državno tekmovanje najkasneje do 13.2.2017.

2. Odločitve žirije so nepreklicne in so objavljene ob koncu prireditve.

3. Vsi sodelujoči na državnem tekmovanju v posamezni kategoriji javno prejmejo priznanja glede na uvrstitve – bronasto, srebrno ali zlato.

4. Plesalci iz starostnih skupin B in C, ki prejmejo zlata priznanja, so avtomatično uvrščeni na mednarodno tekmovanje OPUS 1, ki bo 15. aprila 2017 v Celju. Izbrani za mednarodno tekmovanja v Celju ne smejo zamenjati naslova plesa, zamisli, glasbe, kostumov, rekvizitov in koreografije. Na mednarodnem tekmovanju so glavne nagrade denarne (za info glej razpis za tujce).

F – OSTALO

1. Organizator ni odgovoren za škodo, ki bi nastala med prireditvijo (izgubljeni ali ukradeni predmeti, ipd.).

2. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe nastopajočih.

3. Snemanje in fotografiranje ni dovoljeno brez poprejšnjega dogovora z organizatorjem.

4. Udeleženci sami krijejo stroške prevoza in bivanja.

Prireditev pripravlja in vodi JSKD. Organizacijski odbor JSKD načrtuje in oblikuje koncept prireditve, izbira žirijo in skrbi za izvedbo prireditve.

 

Dodatne informacije

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka
za ples

 

T: (01) 2410 522
F: (01) 2410 510
E: nina.mesko@jskd.si

 

 

 

 

 

pravilnik

e-prijavnica

 

 

 

Opus 2017 časopis

 

Opus 2017 časopis (pdf)

 

 

Lanski OPUS 1 - 2016