DANCE / OPUS 1 - SHORT DANCE PIECE 2017

 

Opus 1

 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2018
10. MEDNARODNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV

Slovensko ljudsko gledališče Celje, 31. marec 2018

 

10. International Competition of Young Dance Performers
OPUS 1 – Short Dance Piece 2018

Slovenian National Theatre Celje, 31st March 2018

 

 

VČERAJŠNJI DNEVI PLEŠEJO Z MENOJ

“Narod brez poznavanja svoje lastne zgodovine, izvora in kulture je kot drevo brez korenin.” / Marcus Garvey

“Bolj kot poznate svojo zgodovino, bolj svobodni ste.” / Maya Angelou

UNESCO je leto 2018 razglasil za evropsko leto kulturne dediščine. Zato tudi letošnja tema OPUS-a želi spodbuditi ustvarjalnost skozi obujanje kulturne dediščine.
Kulturna dediščina je podedovana dobrina, ki jo opredeljujemo kot odsev in izraz vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij.
Mladi plesni ustvarjalci, poglobite se lahko v raziskovanje svoje najožje družinske dediščine z raziskovanjem podstrešij in kleti svojih dedkov in babic, poiščite stare slike in predmete, razglednice ali pisma ter pripravite svoje plesne miniature. Izberete si lahko znamenitost v svojem kraju ali v širši okolici in raziščite njeno zgodovino. Obravnavate lahko tako snovno kot nesnovno dediščino: naravne in kulturne znamenitosti, šege, navade, običaje, tradicionalne dogodke, …

Pretvorite in preuredite priljubljene spomine in zgodovine ter razvijte lastne analize, interpretacije in mnenja o svoji preteklosti in koreninah.
Zgodovinske zgodbe so povedane, zapisane, odplesane, fotografirane, odpete, naslikane, izrezane… Postanite posojilojemalci, remixerji, preurejevalci, kritični misleci svoje kulturne zgodovine in jo povežite z današnjim časom. Poglejte nazaj, raziščite svoje kulturne korenine, razmišljajte z današnje perspektive in poskušajte razumeti/definirati/razvijati prihodnost – skozi ples. Saj kot je rekla Rosa Luxemburg: “Tisti, ki se ne premikajo, ne opazijo svojih verig”.

 

MY YESTERDAYS DANCE WITH ME

”A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots.” / Marcus Garvey

”The more you know of your history, the more liberated you are.” / Maya Angelou

UNESCO declared 2018 as the European Year of Cultural Heritage. This year's theme for OPUS thus wants to encourage creativity through reviving our legacy.
Cultural heritage is an inherited good, which we define as a reflection and expression of values, identities, ethnicity, religious and other convictions, skills and traditions.
Young dancers, you might start by looking into your own family heritage, perhaps by investigating the attics and cellars of your grandparents, seeking old pictures and objects, postcards or letters and then creating your short dance pieces from those. Or you can choose an attraction in your town or its surroundings and research its history. You can focus on tangible or intangible heritage: natural and cultural attractions, habits, traditions, traditional events…

Transform and rearrange the memories and histories you hold dear, develop your own analysis, interpretations, and opinions about your past and your roots.

Historical stories are told, written down, danced, photographed, sung, painted, sculptured… Become borrowers, remixers, arrangers, critical thinkers of your cultural heritage and link it to the present. Look back, examine your roots, think from today’s perspective and try to understand/define/create the future – through dance. To quote Rosa Luxemburg: “Those who do not move, do not notice their chains.”


NAGRADE / AWARDS

Skupina / Group B rojeni med / born between 1998-2003)

Najboljša miniatura v celoti / The best short dance piece: 300 EUR

KD Qulenium Kranj (Slovenia)
Filip Štepec
SAMOTA SE MI PODA GLEDE NA ODTENEK KOŽE /LONELINESS FITS MY SKIN TONE
mentor: Saša Lončar

 

Najboljša ideja / The best idea: 150 EUR

Škola suvremenog plesa Ane Maletić (Croatia)
Nika Sarajlija
TO BE(AT) LIKE VELEBIT
mentor: Nataša Jurišić

 

Najboljša plesna izvedba / The best dance performance : 150 EUR

Dance school Dzirnas (Latvia)
Arturs Nigalis
WILLPOWER
mentor: Beāte Riekstiņa

 

Posebna pohvala / Special mention:

Plesna izba Maribor (Slovenia)
Ivana Kocutar & Luka Oblak
MUZEJ SPOMINOV / MUSEUM OF MEMORIES
mentor: Mojca Kasjak

 

Nagrada generacijske komisije / Award of Jury of peers: BON ZA POLETNO PLESNO ŠOLO 2018 V VREDNOSTI 100 EUR / coupon (EUR 100) for International Summer Dance School in Ljubljana

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, smer sodobni ples (Slovenia)
Neja Veternik
ČRNO ZLATO / BLACK GOLD
mentor: Sinja Ožbolt

 

Skupina / Group C (rojeni med / born between 1994-1998)

 

Najboljša miniatura v celoti / The best short dance piece: 800 EUR

Monika Witkowska (Poland)
FUR ROMAN

 

Najboljša ideja / The best idea: 400 EUR

Ironstone (USA)
STATUS

 

Najboljša plesna izvedba / The best dance performance: 400 EUR

Juliette Adrover & Alice Thomas (France, Germany)
TALES UNDER THE SILENCE

 

Posebne pohvale / Special mentions:

Plesni Forum Celje (Slovenia)
Ana Cvelfar
SHE TAKES FLOWERS AWAY FROM LEAVES
mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

 

Sissj Bassani & Martina Piazzi (Italy)
PARSEC | what happened to Old McDonald?

 

Plesni Forum Celje (Slovenia)
Kaja Vajdetič
TOK, KI GRE IN NE LAŽE / STREAM THAT GOES AND DOES NOT LIE
mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

 

Nagrada generacijske komisije / Award of Jury of peers:
BON ZA POLETNO PLESNO ŠOLO 2018 V VREDNOSTI 100 EUR / coupon (EUR 100) for International Summer Dance School in Ljubljana

Plesna šola Urška Pro (Slovenia)
Bor Prokofijev & Andraž Prokofjev
NADALJEVANJE OBJEMA / CONTINUATION OF EMBRACE
mentor: Kaja Lorenci

 

Nagrada JSKD in Plesnega studia INTAKT za produkcijo novega projekta ki bo imel premiero na  OPUS-u 2019
/ Award for a production of a project by JSKD and Dance studio INTAKT which will be premiered at the OPUS 2019:

Plesni Forum Celje (Slovenia)
Kaja Vajdetič
TOK, KI GRE IN NE LAŽE / STREAM THAT GOES AND DOES NOT LIE
mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

 

Matjaz Farič, umetniški direktor mednarodnega festival Front@ sodobnega plesa je izbral plesne miniature, ki bodo predstavljene na 13. Front@ festivalu, 1.9.2018 v Murski Soboti / Matjaž Farič, artistic director of international contemporary dance festival Front@ selected dance pieces, which will be presented at the 13th edition of the Front@ festival on September 1, 2018 in Murska Sobota:

Dance school Dzirnas (Latvia)
Arturs Nigalis
WILLPOWER
mentor: Beāte Riekstiņa

Plesni Forum Celje (Slovenia)
Ana Cvelfar
SHE TAKES FLOWERS AWAY FROM LEAVES
mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

Plesna šola Urška Pro (Slovenia)
Bor Prokofijev & Andraž Prokofjev
NADALJEVANJE OBJEMA / CONTINUATION OF EMBRACE
mentor: Kaja Lorenci

Ida Hørlyck Thomsen (Denmark)
NEST

Juliette Adrover & Alice Thomas (France, Germany)
TALES UNDER THE SILENCE

Anna Karenina Lambrechts (Belgium)
MERAKI

Monika Witkowska (Poland)
FUR ROMAN

Sissj Bassani & Martina Piazzi (Italy)
PARSEC | what happened to Old McDonald?

Plesni Forum Celje (Slovenia)
Kaja Vajdetič
TOK, KI GRE IN NE LAŽE / STREAM THAT GOES AND DOES NOT LIE
mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

 

 

General information and contacts:

Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)
Štefanova 5, PO Box 1699, 1000 Ljubljana 

 

Nina MEŠKO

 

T: 00 386 v2410 522
F: 00 386 (0)1 2410 510
E: nina.mesko@jskd.si

 


Franci Cotman

 

T: 00 386 (0)1 2410 523
F: 00 386 (0)1 2410 510
E: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

 

 

Opus 1 - Theme

Opus 1 - Invitation

Opus 1 - Jury

Opus 1 - Regulations

Opus 1

Opus 1 - Photogallery

 

Experience of OPUS production grant winner 2014 Georgia Kapodistria

 

Opus International

program leaflet (pdf)