PLES / FESTIVAL ŽIVA 2014

PROGRAM:

Sreda / Wednesday
19.11.2014


18.00 OTVORITEV FESTIVALA, podelitev priznanj (Federacija – plaketa Mete Vidmar, Andreja Kopač in Špela Medved – listina Mete Vidmar) + NEUSTRAŠNI (Program miniatur 1) /

OPENING OF THE FESTIVAL, award ceremony + FEARLESS (The program
of Miniatures 1)

 

19.30 otvoritev fotografske razstave VAJE V ZAPELJEVANJU (Sunčan Stone) + instalacije MREŽA V NASTAJANJU (Ajda Tomazin)

Opening of the photographic exhibition EXERCISES IN SEDUCTION ( Sunčan Stone) +    
Installation NET IN WORK (Ajda Tomazin)

 

20.00 Plesna predstava KRATEK STIK

Dance performance SHORT-CIRCUIT, Plesno društvo Imani

 

Četrtek / Thursday
20.11.2014


17.00  UTRIPAJOČI (Program miniatur 2) + plesna predstava Nova Garda pleše, Plesna izba 

Maribor / FLASHING (The program of miniatures 2) + dance performance New
Garda dancing, Plesna izba Maribor


19.00 UTELEŠENI (Program miniatur 3) + plesna predstava deTerminirani, KD
Center plesa /

EMBODIED (The program of miniatures 3) + dance performance
Determined, KD Center plesa

 

21.00 Heart Beat, novaTanz

 

Petek / Friday
21.11.2014

17.00 SIJOČI (Program miniatur 4) /

SHINING (The program of miniatures 4)

 

18.30 SAMOSVOJI (Program miniatur 5) /

UNIQUE (The program of miniatures 5)

 

20.30 Check….In, novaTanz

 

 

21.30 Zaključna zabav a s foto projekcijo/

Closing party with photo projection

 

Spremljevalni program
Extra program


sreda-petek / Wednesday-Friday:

delavnica fotografije plesa / dance photography 
workshop

 

petek / Friday, 10.00 – 13.00:

Plesni izziv z novaTanz company / Dance class and workshop
with novaTanz company

 

Sreda / Wednesday, 19.11. ob / at 18.00

NEUSTRAŠNI (Program miniatur 1) / FEARLESS (The program of Miniatures 1)
»There is a bit of insanity in dancing that does everybody a great deal of good.« Edwin Denby

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples

 

SRH….LJIVO

Koreografija: Jana Kovač Valdés
Plešejo:   Arnold Alma Mimi, Bajc Sara, Grm Julija Elena, Hlebš  Maja, Korenčan Marjeta, Križaj Ajda, Lekše Brina, Nikolovska Elena, Pezdir Lara, Podlesnik Lucija, Prevec Eva, Snoj Katarina, Turk Hvala Alja, Vadnjal Neža, Vilhar Višnja  

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples


PRAPROT…KRALJICA NOČI!
Koreografija: Jana Kovač Valdés
Plešejo: Ana Marinko,Tigris Pešić Bravničar in Dora Pestotnik Stres, učenke 5. r sod. ples, KGBL-oddelek za sodobni ples

Glasbena šola Trbovlje, oddelek za sodobni ples


ENA
Koreografija: Kim Kern
Plešejo: Kaja Šutar, Katja Pintar, Klara Kunič, Monika Nikolić in Neža Hernaus

Glasbena šola Laško-Radeče, oddelek za sodobni ples


URBANI ODMEVI
Koreografija : Barbara Kanc v sodelovanju s plesalkami
Plešejo: Tanja Belej, Ana Cajhen, Taja Jančič, Larisa Knap, Tina Kramar, Maja Kumberger, Lucija Ojsteršek, Taja Škorjanc, Ana Štirn, Barbara Vičič

Studio za svobodni ples


V NASTAJANJU
Koreografija: Urša Rupnik
Plešejo: Alja Kramar, Ema Križič, Jelena Radoičić, Maša Šomen, Neža Jamnikar, Sanja Spirić, Tina Benko

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples


NAČIN ŽELETI
Avtorski soloples: Ana Marinko
Mentorica: Jana Kovač Valdés

Plesni Kolektiv Vrtojba – Trst 


SU-REAL
Koreografija: Daša Grgič
Plešejo: Ariella Santoro, Chiara Righi, Darja Leban, Francesca Germani, Janja Nanut, Marta Zacchigna, Nicoletta Timeo, Nives Bavdaž, Rosana Pahor, Silvia Genovese, Tania Arcieri

Plesni studio Intakt in društvo Barka


 (PRE)TEHTAJ
Koreografija: Nataša Tovirac
Plešejo: Maja Beden, Katherine Blundell, Kristina Cerar, Rok Dokl, Bernarda Gregori, Lucija Pezdirc, Mateja Tomšič, Gorazd Hojnik

SVŠGL, Umetniška gimnazija – smer sodobni ples


ČLOVEK V TELESU, TELO V PLESU
Koreografijaa: Sinja Ožbolt
Plešejo: Gaja Drekonja, Zala Erznožnik Podreka, Jerneja Fekonja, Kaja Ferenc, Natja Hahn, Manja Kovač, Tajda Kužner, Maja Medved, Nika Murtič, Neža Nusdorfer Černe, Izza Pantar, Bela Pikalo, Lara Rifl, Zoya Sagmeister Martini, Petra Slokan, Vid Merlak

 

 

Sreda / Wednesday, 19.11. ob / at 19.30

Otvoritev dveh razstav:

Sunčan Stone
VAJE V ZAPELJEVANJU / EXERCISES IN SEDUCTION

Na Sunčanovih fotografijah so telesa plesalcev v nekakšnem navdušenem odnosu do skrivnostne temine, ki se razprostira onkraj njih. So performativna in nekoliko manj reprezentativna telesa. Vztrajno in intenzivno rinejo v črn prostor okrog sebe.

Sunčan Patrick Stone je bil rojen v Londonu, Veliki Britaniji, vendar že dolgo (včasih se mu zdi predolgo) živi v Ljubljani. Tekom študija (sociologija culture in umetnostna zgodovina na filozoski fakulteti v Ljubljani) je pričel prevajati in je do sedaj prevedel že celo kopico knjig (od strokovnik knjig do poezije, otroških knjig in vsega vmes) in strokovnih člankov. Leta 2009 se je pričel intenzivno ukvarjati s fotografijo (fotografira plesne predstave, performance, gledališke predstave, koncerte in vse ostalo kar se dotika človeške ustvarjalnosti), in v tem času je imel več kot 15 samostojnih fotografskih razstav (V Sloveniji, Angliji in Belgiji) ter sodeloval na več kot 20 skupinskih razstavah (v Sloveniji, Avstriji in Avstraliji). Kadar se ne ukvarja z prevajanjem ali fotografiranjem občasno tudi nastopa, piše, se ukvarja z konceptualno umetnostjo ali pa dj-ja. 

Sunčan Patrick Stone was born in London, UK, but has lived in Ljubljana, Slovenia for what he sometimes considers to be too long. He started translating already during his student years (Cultural Sociology and History of Art) and has since translated a myriad of books (ranging from scientific books to poetry and children books and everything in between) and scientific articles. He is also active as a photographer and has held over 15 solo exhibitions and participated in almost 20 group exhibitions in Europe and Australia. Some also know him as a writer, performer, conceptual artist or DJ.  

 

Ajda Tomazin
MREŽA V NASTAJANJU / NET IN WORK 

Koncept + instalacija: Ajda Tomazin!
Oblikovanje zvoka: Iztok Drabik in Jost van Harlessem!
Hvala: Kristine Preuss, Stefan Hoelscher, Frank Max Mueller, Bojana Kunst, Lili Mihajlović, Jost van Harlessem, Anja Bornšek, Seung Hee Lee, Christoph Bahr, Monika Raić, Christian Kullick, Jens Barth, Ivan Perez and Mousonturn
Podpora: Crespo Foundation, ATW, Mousonturn, Platform Sarai in JSKD!
Produkcija: Imagination of Expectations in MA Choreography and Perfroamnce!

Instalacija Net in Work je interaktivni prostor, ki vabi in spodbuja obiskovalce, da postanejo del
ujetega trenutka pričakovanja, ga spremenijo in skupaj s soudeleženci delijo izkušnjo. Ustvarja
odprt prostor za opazovanje, vstop v ali spremembo konkretne mreže v prostoru. Da bi lahko
vstopili in spremenili mrežo v nastajanju si obiskovalci nadenejo »delovna« oblačila, ki jih povežejo
na različnih ravneh in jim dajejo edinstveno celostno izkušnjo.

The installation is an interactive space where spectators are invited to take apart and enter one
still frame of expectation. They have an open space to observe, to enter, or to change and work
on actual net in space. In order to enter and change still frame of expectations they are asked to
wear “working” clothes which connect them on various levels and give them an inter-social
experience.

Ajda Tomazin je…..


Sreda / Wednesday, 19.11. ob / at 20.00

Plesno društvo Imani, skupina Ka' Bavidas Pelera
KRATEK STIK / SHORT-CIRCUIT

Soustvarjanje in ples: Živa Divjak, Tamara Hostar, Špela Krznarič, Antonina Nečemer, Anja Plahuta Božič, Sanja Spirić, Nika Tabor
Mentorica in koreografinja: Rosana Horvat
Dramaturgija: Andreja Kopač
Poezija: Dragomila Šeško
Kostumografija: Urška Selko
Video: Amadej Petan
Projekcija: Denis Derenda Cizel
Oblikovanje luči: Davorin Štorgelj in Evgen Volčanšek
Oblikovanje zvoka: Evgen Volčanšek
Glasba: Steve Reich: Come Out, Amon Tobin: Kitchen Sink, Alva Noto, DJ Victor Zmei: Lee Thomas-irds Night Podcast, Alva Noto & Ryuichi Sakamoto: Uoon I, Ludovico Einaudi: Two Trees, Experience, Corale solo
Predstavo so omogočili: Plesno društvo Imani, Občina Brežice, JSKD

KRATEK STIK
Kratek stik vedno nastane na presečišču tistega, kar smo hoteli izreči, in kar smo dejansko izrekli. Nekje vmes tako »v zraku« obstane vse, česar nismo izrekli, pa bi morali, in hkrati vse, kar smo izrekli, a tega nismo resnično mislili. Vse te izgubljene besede …
V predstavi Kratek stik plesalke preko poezije Dragomile Šeško (pesem Kratek stik) in lastnih izgubljenih, odvrženih in nikoli izrečenih besed gradijo svoj lasten svet, ki na koncu seže onkraj besed, v prostor giba in kot tak odpira večno vprašanje posameznika (umetnika) in kratkega stika, ki se dogaja na mejah med njegovim notranjim svetom in njegovo zunanjo recepcijo.

Rosana Horvat je profesionalna plesalka, učiteljica in koreografinja. Diplomirala je na plesni akademiji Alvin Ailey American Dance Center v New Yorku. Pridobila pedagoško in andragoško znanje na pedagoški fakulteti v Ljubljani in zaključila dvo letno izobraževanje STIK - strokovno izpopolnjevanje za pedagoge sodobnega plesa in ustvarjalnega giba v Ljubljani. Sodelovala je z vrhunskimi koreografi in plesala v plesnih predstavah v New Yorku, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. Poučuje ples v Plesnem društvu Imani, na Glasbeni šoli Krško oddelek za sodobni ples, in na Akademiji za ples v LjubljaniLeta 2011 prejela plaketo Mete Vidmar za življenjsko delo in izredne ustvarjalne dosežke na plesnem področju od JSKD RS.  

Andreja Kopač je novinarka, publicistka, dramaturginja in doktorska študentka programa Sociologija kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot publicistka deluje pri revijah Maska, Mentor in Dialogi. Do sedaj je delovala na različnih področjih; kot koordinatorica Seminarja sodobnih scenskih umetnosti, na področju odnosov z javnostmi, kot performerka, moderatorka, mentorica in raziskovalka. V zadnjem času največ deluje kot dramaturginja in sodelavka pri domačih in mednarodnih umetniških projektih. Med letoma 2009 in 2013 je sodelovala pri okoli 40 projektih na področju uprizoritvenih umetnost.  Od januarja 2013 je gostujoča mentorica na salzburški akademiji eksperimentalnih plesnih umetnosti SEAD in poučuje del predmeta Umetnost govora na SVŠGL v Ljubljani.  

 

Četrtek / Thursday, 20.11. ob / at  17.00

UTRIPAJOČI (Program miniatur 2) / FLASHING (The program of miniatures 2)
»You must have chaos within you to give birth to a dancing star.« / Friedrich Nietzsche 

Plesni studio Intakt, plesna skupina FRIKSI
VROČINA
Koregrafija: Sabina Schwenner in plesalci
Plešejo: Monika Babin, Ilaria Greissler, Adrian Mladenić Grobelnik, Živa Koder, Živa Ponikvar, Aizea Gutierrez Barlič, Pia Ilovar, Zarja Marincelj

KUD Igen – Hiša umetnosti Celje in Plesni teater Igen 

JAZ IUTI = JAZ IN TI
Ustvarjanje in ples: Ana Teržan, Tilen Teržan
Mentorica: Polona Boruta

Harlekin-društvo za umetnost plesa Celje

IZ REDA V KAOS, IZ KAOSA V RED
Koreografija: Sandra Jazbec
Plešejo: Zala Božanić, Neža Čuvan, Špela Jezovšek, Lana Leskovšek, Ema Ocvirk, Iva Planko, Naja Podbrežnik, Danijela Preskar, Živa Steiner, Ajda Šarman

KUD Igen – Hiša umetnosti Celje in Plesni teater Igen

ŽELIM SI ŽELETI
Avtorski soloples: Hanna Rotar
Mentorica: Polona Boruta

Plesni Studio Lai, Izola

ŽELIM SI DOMOV
Avtorski soloples: Stella Kralj
Mentorica: Lilijana Ujčič

Harlekin-društvo za umetnost plesa Celje

ŽELIM SI, ŽELIM,… ŽE SPIM
Avtorski soloples: Medeia Pilih Bogme
Mentorica: Ana Vovk Pezdir

Plesna Izba Maribor

Nova garda pleše

Koncept: Mojca Kasjak, Nina Milin
Koreografija in režija: Mojca Kasjak & plesalke
Plesalke: Ana Edelbaher, Hana Ledinek, Lana Pavšič, Hana Perkovič, Anja in Nadja Spasovski, Nika Zidar, Vanja Kolanovič, Pia Lavuger, Zarja Lampret Prešeren
Montaža glasbe in oblikovanje zvoka: Andrej Hrvatin
Dramaturško svetovanje: Jasmina Založnik
Produkcija: Plesna Izba Maribor
S finančno podporo: JSKD, Mestna občina Maribor

Predstava mladih plesalk, ki stopajo na pot svojega življenja, prikazuje njihovo edinstvenost in neponovljivost. Vsaka se spopada s svojimi strahovi, samopodobo, lastno vrednostjo, s svojimi željami, uporom, z avtoritetami in tudi z okolico, kjer se soočajo s svojimi vrstniki. Kako uresničevati svoje želje in slediti sebi ter se soočati z resnico? Kje poiskati moč in kje poiskati motivacijo, da ne zapadeš v življenje, ki ga ne želiš živeti? Projekt je nastal v okviru programa kulturne vzgoje.
Plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja in producentka Mojca Kasjak je diplomirana geografinja in sociologinja z opravljeno specializacijo na London Contemporary Dance School. Kot samostojna ustvarjalka na področju kulture je avtorica mnogih projektov, mentorica mladih plesalk, dobitnica nagrad in priznanj. Izvaja seminarje za mentorje otroške plesne vzgoje. V okviru Plesne izbe Maribor je vzpostavila  Platformo sodobnega plesa in je vodja odrske produkcije ter EU projekta Modul-dance.
Nina Milin je v Plesni izbi Maribor aktivna že več kot 16 let, zadnjih 8 let poučuje plesne klase, v okviru katerih je poučevala plesalce vseh starosti, kot mentorica pa sodeluje z mladimi plesalci v okviru plesnih tekmovanj in v kreativnih procesih. Kot plesalka je sodelovala s priznanimi domačimi in tujimi koreografi. Je avtorica samostojnih projektov, sodelovala pa je tudi z drugimi ustvarjalci iz področja videa in glasbe. Od leta 2013 je predsednica Plesne Izbe Maribor.

 

Četrtek / Thursday, 20.11. ob / at  19.00

UTELEŠENI (Program miniatur 3) / EMBODIED (The program of miniatures 3)
»For me dancing is a way of thinking. Through dance we can embody the most abstract ideas and thus reveal what we cannot see, what we cannot name. / Anna Teresa De Keersmaeker

 Harlekin-društvo za umetnost plesa Celje

MIZA #2
Koreografija: Andreja Šraj
Plešejo: Špela Jezovšek, Miha Jug, Blažka Klarić, Maša Krajnc, Lucija Krpan, Freja Miklavc, Daniela Preskar, Maruša Steiner, Tjaša Trafela

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples

ŽIVETI NAPREJ
Ustvarjanje in ples: Nuša Zgonec, Lara Bogme
Mentorica: Sabina Schwenner

KD Center plesa

WATER UNDER MY SKIN
Koreografija: Maja Arzenšek in plesalke
Plešejo: Tina Božič, Rebeka Hanžel, Nina Holler, Katarina Rijavec, Paulina Šušek, Zala Zagoršek

Lai Izola

MADAME TUSSAUD
Koreografija: Lilijana Ujčič
Plešejo: Maša Berdon, Meta Černač, Aja Golob, Ana Grzetič, Anja Ivančič, Veronika Koradin, Stella Kralj, Katarina Marjanovič, Aleksandra Saksida

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples

IZ KJE?
Avtorski soloples: Brina Vadnjal
Mentorica: Sabina Schwenner

KD Center plesa

KADAR ME STRESE
Koreografija: Marko Urbanek
Plešejo: Rebeka Hanžel, Tjaša Šramel, Ana Cigula, Ana Lah, Nika Kolmanič, Nuša Jelek, Melani Medved

Tanja Potočnik

IMPROVIZACIJA
Avtorski soloples: Tanja Potočnik

Ana Germ

deTERMINIRANI

Koreografija in koncept/ Choreography and concept: Ana Germ s soplesalci/ Ana Germ with dancers 
Plesalci/ Dancers: Ana Germ, Jure Masten, Nuša Solar, Anja Žepič
Tekst in performans/ Text and performance: Rene Puhar
Video projekcija/ Video-projection: Gregor Rojko
Kostumografinja/ Costume design: Suzana Rengeo
Avtorska glasba/ Music: Sergiu Moga
Dramaturgija/ Dramaturgy: Andreja Kopač
Produkcija/ Production: KD Center plesa

Interdisciplinarni performans deTERMINIRANI raziskuje svobodno voljo in uresničljivost življenjskih potencialov posameznika kot družbene skupnosti. Na podlagi citata (Swami Vivekananda): “Volja ni svobodna. Je fenomen, ki je vezan na vzrok in posledico. Pa vendar obstaja nekaj onstran te volje, kar pa je svobodno,” raziskuje socialno, fizično ter kulturno determiniranost človeka.
Skozi tri umetniške zvrsti uprizoritvene umetnosti: ples - tekst - video projekt operira s tremi nivoji determiniranosti: telo - nadzor - družba.

Interdisciplinary performance, project deTERMINED explores the free will and the implement of our life potencials, as individuals and as social beings. Based on the quote (Swami Vivekanada): "The will is not free - it is a phenomenon bound by cause and effect - but there is something behind the will which is free," the project focuses on the social, physical and cultural determinations of humans beings.
Through three types of perfomrance art: dance - text - video the porject operates with three layers of determination: body, control, society.

 

Četrtek / Thursday, 20.11. ob / at  21.00

novaTanz
Heart Beat

Choreography: Carmen Casagrande
Assistance : Slava Gepner
Dance:  Jose Ma Ortiz, Adrian Castello, Raphael Spiegel

"Heart Beat" seeks to critically evaluate what moves in our inner most desires. Two extremes are enclosed within the theme of the heartbeat. On one side humanity itself, the "we", and the relationship between all men. On the other side the completely personal individual and their personal rhythm.
The heart is the metaphoric fulcrum on which we pivot.
"To be with something with all of your heart", "following your hearts desires". "To wear your heart on your sleeve" are examples of sayings that relate the heart to our emotions.
Besides the fact that the heart is used linguistically to describe and represent our emotional condition, actually our heartbeat changes in relation to our emotional conditions and environment.  The heartbeat becomes an expression of how one feels. Is expression feeling? Our relationship with the outside world is a construct that constantly shifts with social fields. Movement is considered the expression of life, where death is often represented in stillness.
We are also deeply interested in the specific relationship between the heart and the lungs, for together they create a individual polyrhythmic composition. This polyrhythm relates to ideas of moving and its parallel, being moved. Our hearts and breath are pulses, beats, and movement. The heart is our drive, continuity, muscle, strength and tempo. Heart is also tenderness and vulnerability.

 

Petek / Friday, 21.11. ob / at  17.00

SIJOČI (Program miniatur 4) / SHINING (The program of miniatures 4)
»There are short-cuts to happiness, and dancing is one of them.« / Vicki Baum

PlesnI studio Intakt, plesna skupina Indigo
TUKAJ SMO
Koreografija: Veronika Valdes
Plešejo: Jasna Bahovec, Zala Bajda, Maša Grce, Jerca Klinar, Petja Križmančič, Fia Lemajič,  Zala Pribakovič,

PK TINČA Kranj
KO SI V ŠKATLI...
Koreografija: Ema Kondič
Pleše: Pia Bodiroža

KD Qulenium
OGLEDALO
Avtorski soloples: Jernej Šmid
Mentorica: Saša Lončar

Plesni studio Intakt, Ljubljana
KRILA ZA KRATEK ČAS
Avtorski soloples: Zala Pribaković
Mentorica: Veronika Valdés

KUD Plesni Forum Celje
BIG FURRY HEAD
Ustvarjanje in ples: Ana Cvelfar, Lia Hofman,  Eva Plevnik, Ina Trefalt, Kaja Vajdetič, Pia Žižek
Mentorica: Gordana Stefanovič Erjavec

Plesni klub ŠINŠIN Kamnik
TUJEK
Koreografija: Tina Habun
Plešejo: Neža Blažič, Nina Fortuna, Tina Habun, Nadja Krašovec, Tina Leskovšek, Karin Lisjak, Sara Pančur,  Kaja Reberšek, Tanita Rose, Neža Spruk

Plesni studio Intakt, Ljubljana
PARIS in TI
Avtorski soloples: Jerca Klinar
Mentorica: Veronika Valdés

Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga, Iga vas
ŽELIM SI, DA BI BILO KOT VČASIH Z DODATKOM SEDANJOSTI!
Avtorski soloples: Dominika Urbiha
Mentorica: Jelena Milovanović

Bela Pikalo in Vito Vidovič Bintchende 
MOJE SONCE
Ustvarjanje in ples: Bela Pikalo in Vito Vidovič Bintchende 


Petek / Friday, 21.11. ob / at  18.30

SAMOSVOJI  (Program miniatur 5) / YOUR OWN (The program of miniatures 5)
»Koreografija ni naključno izmišljanje plesnih gibov po glasbeni predlogi - stvar koreografa je predvsem izbira iz neskončne množice možnosti.« / Kesnija Hribar

SVŠGL – smer sodobni ples, skupina Hiddenslavic
ŽELIM SI ZMAGATI.
Avtorski soloples: Žigan Krajnčan
Mentor: Gregor Luštek

KUD Plesni Forum Celje
RITMHOROS
Koreografija: Aja Zupanec
Plešejo: Jasmina Ajdnik, Ana Cvelfar, Lia Hofman, Brina Jenček, Ana Krašovic, Tamara Macuh, Eva Plevnik, Evelina Pristovšek, Jaka Rehar, Alja Roškar, Ina Trefalt, Kaja Vajdetič in  Pia Žižek

 

KD Qulenium Kranj, plesna skupina QARS
DRUGAČE
Koreografija: Saša Lončar
Plešejo: Ajda Jenkole, Filip Štepec, Jernej Šmid, Lucija Čermelj, Michelle Berra, Urška Medved

KD Qulenium Kranj
V MENI
Avtorski soloples: Eva Pirnat
Mentorica: Saša Lončar

Studio suvremenog plesa Teuta, Čakovec
PRAZNA IMPRESIJA
Koreografija: Nikolina Mekovec
Plešejo: Sara Magdalenić, Dorotea Koščak, Vilim Poljanec, Mija Horvat, Marta Fažon, Mija Milak i Franciska Telebar

Plesni studio N Velenje
DIVJA ŽENSKA
Koreografija: Nina Mavec Krenker
Plešejo: Lucija Boruta, Polona Boruta, Jera Fras, Monika Holešek, Ana Marija Kralj, Mateja Rožič

KUD Plesni Forum Celje
TEŽA PESKA
Avtorski soloples: Kaja Vajdetič
Mentorica: Gordana Stefanovič Erjavec

KD Qulenium
VSE JE V MENI
Avtorski soloples: Filip Štepec        
Mentorica: Saša Lončar

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Umetniška gimnazija –  smer sodobni ples
PRIBLIŽEVANJE
Koreografija: Maja Delak, Urška Vohar
Plešejo: Agata Anžur, Žana Babnik, Neja Drašler, Teja Drobnjak, Kristina Drole, Urška Hočevar, Tihe Ivnik, Sara Janašković, Žigan Krajnčan, Eva Lah, Olivera Milašinović, Lara Ostan Vejrup, Tamara Unetič, Meta Zgonec

 

Petek / Friday, 21.11. ob / at  20.30

novaTanz
check … in

Concept and Choreography: Slava Gepner
Assistant: Carmen Casagrande
Direction / Dramaturge: André Erlen
Dance: Sara Blasco Gutiérrez, Adrián Castello, Kanako Minami, José M. Ortiz, Raphael Spiegel
Music: Achim Sondermann                                             
Production: novaTanz

The Hotel of the Lone Wolf is opened for business. You are inited to check in! Minions await your beck and call. You are the perfect citizen in this globalized world. Are you an alpha wolf or a sheep? Take on the challenge of the Western world. But, be well prepared and execute an irreproachable performance. Otherwise, you will be the one who falls on his butt in the game of musical chairs. "Check....in!" the dance production by novaTanz deals with the tension between individuality and assimilation in the group. How and why do I become a functioning member of society? Manipulation, illusion, smoke and mirrors competition and Showtime determine the style of this production, that is as much a work of theater as of dance. Control is a phenomenon that permeates our entire society. Whether it is family, community or economy- overall we are controlled and control ourselves. Which relationship is created between the individual human and his environment.

From the existential birth of novaTanz, under the direction of Slava Gepner, there have been two primary and overarching concerns of essential importance to the direction of novaTanz's future: the creation of new dissemination and educational forms, and the rooting and sharing internationally of our artistic works and furthering potentially artistically beneficial networks. These two concerns function in addition to and often within the frame of novaTanz's performances.

 

Spremljevalni program / Extra program:

sreda-petek / Wednesday-Friday: delavnica fotografije plesa / dance photography 


                                                              workshop

Delavnica fotografije plesa, pod vodstvom Sunčana Stonea  bo potekalo skozi praktično delo – fotografiranje vaj na festivalu Živa ter s sprotno analizo fotografij. Izbrane nastale fotografije bodo predstavljene ob zaključku festivala.

petek / Friday, 10.00 – 13.00: Plesni izziv z novaTanz company / Dance class and workshop with novaTanz company

 

Class:
The class is based on dynamics of physicality and energy. Starting from the floor work and fly-in-low, we develop different techniques like release and contact to move each one´s qualities and strengths into the space. Supporting and pushing your body with precision and power will create the intensity that gets you into emotions.

 

Workschop: Heart Beat methodology - architecture of dancing body
The primary movment idea is a visably beating heart whose pulsing influences and motivates other body parts. The movement quality is a pulsing movement in various isolated body parts, which focuses on the ideas of "contract" and "release" of muscle groups as well as metaphoric and sensory associations. Through this I open the movement field to include Beat and Rhythm, breath, muscles, impulses and reactions.

 

Slovar ŽIVA / ŽIVA dictionary:

Koreografija - Choreography
Plešejo - Dance
Ustvarjanje in ples – Choreography and dance
Avtorski soloples – Original solo dance piece
Mentorica – Mentor
Glasba – Music
Dramaturgija – Dramturgy
Poezija – Poetry
Koncept – Concept
Produkcija - Production
JSKD – Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities

 

Videoreportaža z lanske Žive 2013

 

 

Dodatne informacije

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka
za ples

 

T: (01) 2410 522
F: (01) 2410 510
E: nina.mesko@jskd.si

 


Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost

T: 01/ 2410 523
F: 01/ 2410 510
E: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

 

 

Umetniški vodja / Artistic Director: Nina Meško
Selektorica / Selector:
Nataša Tovirac

Vizualna podoba festivala / Design by: Ajda Tomazin
Povezovalec programa / Moderator: Daniel Petković
P

rizorišče / Venue: Španski Borci, Zaloška 61, Ljubljana
Kontakt & informacije /

 

Prodaja vstopnic / Tickets: Blagajna Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana (eno uro pred predstavo);

otvoritev je brezplačna,

festivalska vstopnica (neomejeno število predstav): 10 EUR (otroci brezplačno, dijaki,

študentje in upokojenci 50% popust)