PLES / FESTIVAL ŽIVA 2014

 

PROGRAM

 

Sreda / Wednesday, 18.11.2015:


18.00 OTVORITEV FESTIVALA:
            - Podelitev priznanj (Jelena Milovanovič in Daša Grgič prejmeta listino Mete Vidmar)
            - POSTAVI SE V VRSTO (Program miniatur 1)
            - Plesna predstava ImPerfect Dancers Company:  »Broken Breath«
           OPENING OF THE FESTIVAL:

  • Award ceremony
  • LINE UP (The program of Miniatures 1)
  • Dance performance ImPerfect Dancers Company:  »Broken Breath«

19.30 Plesna predstava Galerija Plesa Maribor: »Brez izhoda
            Dance performance Dance Gallery Maribor: »No Exit«

 

Četrtek / Thursday, 19.11.2015:


17.00  PLASTENJE (Program miniatur 2)
             ACCUMULATION (The program of miniatures 2)
18.30 Plesni projekt Plesni Forum Celje: N.A.G.
            Dance project Dance Forum Celje: N.A.G.

  • Predpremiera plesne predstave Bitnamun: »Korak«

 Pre-premiere of dance performance Bitnamun: »The step«
20.30 Delo v nastajanju Stephanie Felber: »l´atelier de flanerie«
            Work in progress Stephanie Felber: »l´atelier de flanerie« 
           

Petek / Friday, 20.11.2015:


15.30 Predavanje o Trishi Brown, Rok Vevar: »Znotraj«
            Lecture on Trisha Brown, Rok Vevar: »Inside«
17.00 LOKUS (Program miniatur 3) + odlomek iz predstave Plesna izba Maribor: »Hitrejše kot telo«            
            LOCUS (The program of miniatures 3) + excerpt from performance Dance room Maribor:    
            »Faster than the body«           
18.30 Plesna predstava ERA: »Močvirje umske zablode«
            Dance performance ERA: »Swamp of mental delusions«
19.30 NASTAVI IN PONASTAVI (Program miniatur 4) + odlomek iz predstave Center plesa Maribor:
            »Čez noč«
            SET AND RESET (The program of miniatures 4) + excerpt from performance Dance Center
            Maribor: »Through the night«
21.00 Zaključna zabava / Closing party

 

Spremljevalni program / Extra program:

 

Sreda / Wednesday, 18.11.2015 (15.00-16.30): Plesni izziv: Maša Hawlina in Eva Posedel: OPALASTA ZANKA / OPAL LOOP


Četrtek / Thursday, 19.11.2015 (12.30-14.00): Plesni izziv: Stephanie Felber: HOJA /  WALKING


Sreda / Wednesday, 18.11. ob / at 18.00

POSTAVI SE V VRSTO (Program miniatur 1) + Plesna predstava ImPerfect Dancers Company:  »Broken Breath«
LINE UP (The program of Miniatures 1) + Dance performance ImPerfect Dancers Company:  »Broken Breath«

»Line Up brings into play both the dancers' reflexes and chance elements.«/ Trisha Brown

Glasbena šola krško, oddelek za sodobni ples
BEŽEČE MISLI
Koreografija: Rosana Horvat
Plesalci: Lucija Arh, Iva Colarič, Zala Jurečič, Zoya Koprivnik, Tjaša Kos, Nika Kurnik, Laura Milar, Zala Preskar, Lena Škoda, Barbara Unetič, Špela Vene, Zarja Zidarič Petrovič, Gea Župevc
Glasba v živo: Combo (Glasbena šola Krško); Mentor: Peter Urek

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples
POBEG
Ustvarjanje in ples: Tajda Kozina, Mariša Krnel, Brina Lekše, Ela Novotny, Jana Poredoš, Gaia Vlahović
Mentorica: Jana Kovač Valdes

Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga, skupina Pikonoge, Rakek
IZVORNE
Koreografija: Jelena Milovanović
Plesalci: Irena Gnezda, Eva Jelinčič, Neža Jelinčič, Zala Jelinčič, Lara Jurca, Tinkara Plos, Dominika Urbiha, Nis Brender

Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga, Iga vas
NAZAJ SMO PO OGLASIH
Avtorski ples: Hana Franko
Mentorica: Jelena Milovanović

Glasbena šola Krško, oddelek za sodobni ples
KIP V MUZEJU
Avtorski ples: Andraž Miklavčič
Mentorica: Rosana Horvat

OŠ Litija – podružnica s prilagojenim programom, Plesna skupina Face
SENCE
Koreografija: Tjaša Dražumerič
Plesalci: Diana Cerar, Kevin Cvetko, Sonja Cvetko, Nejc Felkl, Ajda Kuč, Lana Kuč, Luka Lindić, Marija Pirc, Matjaž Smrekar, Sašo Smrekar

Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga, skupina Divja noga, Iga vas
AKCIJA: 3 ZA 2
Koreografija: Jelena Milovanović
Plesalci: Hana Franko, Tinkara Plos, Dominika Urbiha

Glasbena šola Krško, oddelek za sodobni ples
I WAS BORN ON 4 JULY TOO
Avtorski ples: Zoya Koprivnik
Mentorica: Rosana Horvat

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Umetniška gimnazija – smer sodobni ples
KAJ PA TO?
Koreografija: Maja Delak in Urška Vohar
Plesalci: Agata Anžur, Gaja Drekonja, Zala Erznožnik Podreka, Jerneja Fekonja, Kaja Ferenc, Natja Hahn, Tajda Kužner, Maja Medved, Olivera Milašinović, Nika Murtič, Iza Pantar, Bela Pikalo, Lara Rifl, Zoya Sagmeister Martini, Petra Slokan

Romana Fičur
I AM WALKING CLOUDS, WAITING FOR YOU
Koreografija: Siniša Bukinac
Plesalka: Romana Fičur

Plesni kolektiv Vrtojba – Trst
NE(s)T
Koreografija: Daša Grgič
Plesalci: Alenka di Battista, Darja Leban, Polonca Leban, Francesca Germani, Janja Nanut, Jasna Merku, Tania Arcieri

ImPerfect Dancers Company
BROKEN BREATH
Umetniško vodstvo in koreografija: Walter Matteini and Ina Broeckx
Plesalca: Stefano Neri, Kaja Lin J. Avguštin

Italijanska plesna skupina ImPerfect Dancers Company, v kateri pleše slovenska plesalka Kaja Lin J. Avguštin, se bo predstavila s krajšim plesnim duetom, ki si je za izhodišče ustvarjanja vzel citat Jaroda Kintza: "My next breath may very well be in your lungs. Store it wisely, because my life depends on it."
                                                                                                                                                       

Sreda / Wednesday, 18.11. ob / at 19.30

Plesna predstava Galerija Plesa Maribor: »Brez izhoda
Dance performance Dance Gallery Maribor: »No Exit«

Koreografija: Mojca Ussar
Plesalci: Mojca Hadela, Kristina Kleč, Katja Kolarič, Nuša Gruden, Mojca Majcen, Andreja Šraj, Neja Tevž, Anja Žepič
Kostumografija: Mojca Ussar
Scenografija in lučno oblikovanje: Darijan Jaušnik

BREZ IZHODA je plesna predstava, v kateri koreografinja Mojca Ussar zastavlja naslednja vprašanja: Kolikokrat si želimo, da bi pobegnili in pustili stvari za sabo? Kolikokrat si želimo biti svobodni in živeti kakor želimo? Kolikokrat si želimo biti drugačni od drugih? Kolikokrat si želimo biti del nečesa? Smo res to, kar smo? Ali le sledimo nečemu ali nekomu, da preživimo?

Mojca Ussar je kot pedagoginja v zadnjih dvajsetih letih v Sloveniji poučevala na številnih plesnih šolah. Kot koreografinja je od leta 1998 na oder postavila številne celovečerne predstave in plesne miniature, s katerimi se je predstavila tako doma kakor v tujini. Od leta 2004 je vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi. Svoje znanje in delovne izkušnje si je pridobivala pri številnih vrhunskih pedagogih, na različnih plesnih seminarjih v Sloveniji in tujini. Leta 2007 se je odločila za dvoletno šolanje na Dance New Amsterdam, New York. Šolo je uspešno zaključila in si pridobila certifikat za poučevanje Simonson tehnike. Od jeseni 2007 je co-direktorica plesnega festivala »The Dance Gallery« v New Yorku. Po vrnitvi iz New Yorka  je leta 2009 ustanovila Galerijo plesa Maribor. Od leta 2010 poučuje na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru.

 

Četrtek / Thursday, 19.11. ob / at  17.00

PLASTENJE (Program miniatur 2) / ACCUMULATION (The program of miniatures 2)

»This is all there is.« / Trisha Brown

Plesni Forum Celje
PLINUS
Koreografija: Gordana Stefanovič – Erjavec
Plesalci: Katja Artnak, Pia Jelena Džakulin, Zala Gazvoda, Ana Kukovičič, Zala Vrečer, Neža Zevnik

KD Qulenium, Pionirski dom Ljubljana; Plesna skupina Axis
AXIS
Koreografija: Urša Kajtna
Plesalci: Zarja Hawlina, Lev Klun, Lana Kariž Meško

Glasbena šola Logatec, baletni oddelek
RAZLIČEN VSAKDAN
Koreografija: Špela Repar Lomovšek in plesalci
Plesalci: Špela Korošec, Sara Farah Kurnik, Maša Maček, Dominika Meze, Ana Petrovčič, Eva Urbas

Plesni studio Intakt, skupina Indigo
CRESCENDO
Koreografinja: Veronika Valdes
Plesalci: Tara Felgner Ferbežar, Maša Grce, Maruša Hočevar, Petja Križmančič, Fia Lemajič, Ema Pezdir, Zala Pribaković, Jakob Sinčič, Ajda Valentinčič

Harlekin – društvo za umetnost plesa, Celje
MOJ RADOVEDNI NOS
Avtorski ples: Špela Jezovšek
Mentorica: Ana Vovk Pezdir

Glasbena šola Trbovlje, oddelek za sodobni ples, skupina We For You
PO-MOČ
Koreografija: Kim Kern in plesalke
Plesalci: Neža Hernaus, Klara Kunič, Monika Nikolić, Katja Pintar, Kaja Šutar

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Umetniška gimnazija – smer sodobni ples
STRAH, POGUM IN NOČNA MORA
Koreografija: Petra Pikalo, Urška Vohar in Dušan Teropšič s plesalci
Plesalci: Lea Bajc, Blaž Cunk, Špela Dobrovoljc, Klara Solina Drnovšek, Živa Kadunc, Ana Klančar, Pia Kušar, Veronika Markoja, Maruša Odar, Nikita Omerzu, Pia Praček, Maša Radi, Nika Smiljanič, Tjaša Šuligoj

Plesni studio  Rusalka, Jazz članska skupina
KAMEN, SKALA, POTRES, PLAZ
Koreografija: Tina Begić
Plesalci: Tina Begić, Nana Colnar, Sara Hočevar, Špela Justin, Vanja Klepec, Zalka Kužnik, Gorana Marčetič, Tara Melink, Kristina Šančič, Petra Štajdohar, Tanja Štajdohar

Plesni klub Šinšin Kamnik
OMEJENI
Koreografija: Tina Habun
Plesalci: Pia Anžel, Nina Fortuna, Tina Habun, Nadja Krašovec, Domen Kren,Tina Leskovšek, Karin Lisjak, Anita Pirc, Tanita Rose, Neža Spruk, Ajda Špacapan

Društva Barka in Plesni studio Intakt, plesna skupina  s posebnimi potrebami
ZVITO NAOKROG
Koreografija: Nataša Tovirac
Plesalci: Janika Antonič, Maja Beden, Oksana Magur, Kristina Cerar, Rok Dokl, Lucija Pezdirc, Slavko Škrl, Mateja Tomšič De Zarate

Plesni Forum Celje
GASA!
Koreografija: Aja Zupanec
Plesalci: Ana Cvelfar,  Lia Hofman, Ana Krašovic ,Tamara Macuh, Eva Plevnik, Evelina Pristovšek ,Alja Roškar, Ina Trefalt, Jaka Rehar, Kaja Vajdetič, Jona Veber, Pia Žižek

 

Četrtek / Thursday, 19.11. ob / at  18.30

Plesni projekt Plesni Forum Celje: N.A.G.
Dance project Dance Forum Celje: N.A.G.

Scenarij, režija: Gea Erjavec,  Aja Zupanec
Koreografija: Nik Rajšek, Aja Zupanec , Gea Erjavec
Video in fotografije: Eva Klevska
Plešejo:Ana Cvelfar,  Lia Hofman,  Ana Krašovic, Eva Plevnik,  Evelina Pristovšek, Jaka Rehar, Alja Roškar, Ina Trefalt, Kaja Vajdetič in Pia Žižek
Produkcija: Plesni forum Celje, Forum D d.o.o., Mestna občina Celje, Javni sklad RS za kulturo Ljubljana

Izhodišče projekta, v katerem so ustvarjalne moči združili trije koreografi mlajše generacije, je identiteta mladega posameznika. Ime »N.A.G.« predstavlja začetnice imen koreografov, a je hkrati miselna zveza z »razgaljanjem«.posameznika. Po svetu naj ne bi hodili nagi...Ampak, a je res samo obleka ta, ki nas pokrije? Prekrije? Zakrije?

Nik Rajšek je mladi Trboveljčan pleše že več kot 10 let. S sodobnim plesom se je najprej srečal v domači glasbeni šoli, nadaljeval šolanje na Umetniški gimnaziji v Ljubljani, vmes sodeloval v projektih Plesnega foruma Celje, lani pa je zaključil šolanje na plesni akademiji Amsterdamse HS voor de kunsten. Trenutno pleše kot profesionalen plesalec v skupini Ronny & Guy na Nizozemskem.
Aja Zupanec je zapisana plesu že od malega. Po petnajstih letih plesnega dozorevanja v Plesnem forumu Celje, je leta 2011 diplomirala na plesni akademiji SEAD v Salzburgu. Deluje kot plesna pedagoginja v Plesnem forumu Celje, Glasbeni šoli Laško-Radeče ter SVŠGL, smer sodobni ples. Tenutno pleše v mednarodnem projektu »Sezona lova«, slovaškega koreografa Milana Tomašika.
Gea Erjavec je zapisana plesu od otroštva. Po plesnem izobraževanju v Plesnem forumu Celje, je svoje plesno šolanje nadaljevala na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana-modul Sodobni ples, v letu 2014 pa je uspešno zaključila tudi študij plesa na Akademiji za ples Ljubljana. Trenutno soustvarja projekte v Teatru Ponorelli v Ljubljani ter redno poučuje in ustvarja s plesalci Plesnega foruma Celje.

 

Četrtek / Thursday, 19.11. ob / at  20.00

Predpremiera plesne predstave Bitnamun: »Korak«
Pre-premiere of dance performance Bitnamun: »The step«

Avtorice in izvajalke: Hana Alhadi, Tea Grahek, Manca Kaliman, Tini Rozman
Vizualne projekcije: Klavdija Jeršinovec
Kostumografija: Klavdija Jeršinovec
Fotografija: Tereza Kozinc
Produkcija: KUD Ponor, 2015
Zahvala: JSKD, Andreja Vezovnik, Bernarda Kristan

»Korak« konceptualno, vizualno in gibalno raziskuje osnovno enoto premika, prisotno v različnih gibalnih formacijah, od poetike minimalizma in avtentičnosti giba do širše družbene koreografije.
Kje je meja koraka in kakšna je njegova svoboda ko stopimo naprej, korakamo skupaj ali se umaknemo korak nazaj?

Bitnamun sestavlja ljubiteljska skupina performerjev, ki se spogleduje s profesionalno plesno sceno. Ob pregledu njihovega ustvarjalnega opusa, ki beleži dolgo listo predstav in plesnih filmov, je težko označiti ločnico med obema kategorijama, vsaj na ravni rezultata. Kar Bitnamun opredeljuje so principi delovanja in protokol in ne ustaljeno jedro posameznikov.  Skupina, ki zasvoji s svojim pristopom k plesu, z načinom dela in delovanja, predanosti temu delu, konceptualnimi zastavki, aktualnimi tematikami, izvirnimi rešitvami ... (povzeto po tekstu Jasmine Založnik za revijo Mentor).


Četrtek / Thursday, 19.11. ob / at  20.30

Delo v nastajanju Stephanie Felber: »l´atelier de flanerie«
Work in progress Stephanie Felber: »l´atelier de flanerie« 

Concept / artistic director: Stephanie Felber
In collaboration with the performers: Esta Matkovic, Danai Panou, Alessandra Fabbri
Artistic advice: Maja Kalafatic 
Room: Guida Miranda
Light: Pit Schultheiss
Production manager: Tina Mess
With support of: Cultural Office of the City of Munich; Bavarian State Association for Contemporary Dance (BLZT) with funds from the Bavarian Ministry of Education and Culture, Science and Art; 
Residential support: Mediterranean Dance Center (HR) and JSKD / Ljubljana (SLO). Stephanie Felber is Guest of Tanztendenz e.V. Munich. 

l´atelier de flanerie is a choreographic conquest of space where the audience does not become a customer but a dealer while the performers function as "Psychogeographers". A not targeted, strolling walking becomes a sensing and information tool. Here the correlations between subject, space and power structures are in focus.

Stephanie Felberis a performing and visual artist. Co-productions with other artists (e.g. Susanne Linke, Allard van Hoorn, Tino Sehgal, Chris Ziegler / Martina Morasso) led her to the Pinakothek der Moderne, Haus der Kunst, Dance Festival in Munich, pérelinages Kunstfest Weimar and Akademie der bildenden Künste Berlin. Furthermore she is also part of different theater-projects and from 2008-2011 she worked at the Kammerspiele and Residenz Theater in Munich. Own choreographic works have been invited to Best German Dance Solo euro-scene Leipzig, secret solo Munich, Shawbrook Irland, Mediterranean Dance Center Svetvincenat Croatia and shown in the Pasinger Fabrik Munich, Museum der bildenden Künste Leipzig, Dock11 Berlin, Tanzzentrale der Region Nürnberg e.V. and schwere reiter Munich.

 

Petek / Friday, 20.11. ob / at 15.30

Predavanje o Trishi Brown, Rok Vevar: »Znotraj«
Lecture on Trisha Brown, Rok Vevar: »Inside«

Rok Vevar bo koreografski opus Trishe Brown predstavil na primerjalni način in s pomočjo filmskega gradiva. Izbrane elemente, umetniške postopke in pristope h koreografski praksi Trishe Brown bo primerjal z njenimi predhodniki, da bi se razkrile glavne inovacije in razlike med modernim in postmodernim plesom. Predstavil bo tudi zgodbo o tem, kako je začela koreografirati, kdo so bili umetniki, ki so imeli na to njeno odločitev poglavitne vplive in s čim so jo ustvarjalno začarali, da je tudi sama postala koreografinja.

Rok Vevar je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študiral pa je tudi gledališko režijo na AGRFT in obiskoval GILŠ Kodum v Ljubljani. Kot publicist je doslej objavljal v vrsti domačih dnevnih časopisov ter v nekaterih domačih in tujih strokovnih periodičnih publikacijah s področja scenskih umetnosti in literature.  Je avtor knjige »Rok za oddajo – Izbrane kritike in članki«. S Simono Semenič je zrežiral tri predstave, kot dramaturg je sodeloval pri več plesnih predstavah plesnih in kot mentor – dramaturg sodeloval s študenti v programu Nomad Dance Academy. Je iniciator in kurator plesnega festivala Ukrep ter Šole ustvarjalne kritike. Septembra 2012 je bil izvoljen v naziv asistent na oddelku za dramaturgijo na AGRFT, na Plesni akademiji v Ljubljani je v akademskem letu 2012/13 predaval Zgodovino sodobnega plesa, Dramaturgijo v plesu in Analizo sodobnega plesa.

 

Petek / Friday, 20.11. ob / at 17.00

LOKUS (Program miniatur 3) + odlomek iz predstave Plesna izba Maribor: »Hitrejše kot telo«           
LOCUS (The program of miniatures 3) + excerpt from performance Dance room Maribor:    
»Faster than the body« 

»A view from inside the cube.« / Trisha Brown

KD Qulenium, Kranj
KIPovanje
Avtorski ples: Jerca Gril
Mentorica: Saša Lončar

Plesna izba Maribor, skupina sodobna 2
ONA
Koreografija: Mojca Kasjak
Plesalci: Ana Edelbaher, Tamara Jesenik, Hana Ledinek, Lana Pavšič, Hana Perkovič, Anja Spasovski, Nadja Spasovski

Plesna izba Maribor
BELO IN ČRNO, TEMNO IN SVETLO
Avtorski ples: Vanja Abraham
Mentorica: Mojca Kasjak

Plesna izba Maribor, skupina sodobna 3
ŠAH MAT
Koreografija: Dalanda Diallo in plesalke
Plesalke: Nina Hernan, Vanja Kolanovič, Katarina Kolar, Nuša Košti, Zarja Lampret Prešeren, Pia Lavuger

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples
METRONOM
Avtorski soloples: Ana Marinko
Mentorica: Sabina Schwenner

KD Qulenium Kranj, Plesna skupina Migetalkarji
SPREMEMBE
Koreografija: Saša Lončar
Plesalci: Ana Pate, Alja Jovan, Jerca Gril, Julija Podvratnik, Lana Klemenčič, Mirjam Kastelic, Zoja Štirn

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples
BIS
Koreografija: Sabina Schwenner in plesalci
Plesalci: Ajda Brčkalija, Nina Gajser, Marjeta Jesenko, Sara Kržan, Veronika Kržičnik, Gaia Merlak Gnamuš, Pina Manica Novak, Tjaša Novak, Maša Prah, Isabela Šarec Tobias, Katrina Štrumbelj

Plesna izba Maribor
HITREJŠE KOT TELO (odlomek iz predstave)
Avtorica koncepta: Nina Milin
Ustvarjalke in plesalke: Vanja Kolanovič, Pia Lavuger, Zarja Lampret Prešeren
Avtorska glasba in izvedba: Špela Huzjak
Produkcija: Plesna izba Maribor s podporo Mestne občine Maribor in JSKD

Plesna predstava združuje tri mlade plesalke Plesne izbe Maribor, izvrstno violinistko, Špelo Huzjak in pedagoginjo, plesalko in koreografinjo, Nino Milin. V prepletu plesa in glasbe skozi sanje, misli in telepatijo se sprašujejo, kaj je hitrejše, telo ali misel.

 

Petek / Friday, 20.11. ob / at 18.30

Plesna predstava ERA: »Močvirje umske zablode«
Dance performance ERA: »Swamp of mental delusions«

Umetniški vodja, koreograf/ Artistic direction, choreographer: Kaja Lin J. Avguštin
Soustvarjalci in izvajalci/ Co-creators and performers: Ács Adrienn Réka (Madžarska/Hungary), Alice Sunderland (Anglija/England), Dana Augustin (Slovenija/Slovenia), Kaja Lin J.A. (Slovenija/Slovenia)
Glasba/music: Lado Jakša (Slovenija/Slovenia)
Grafično oblikovanje in fotografija/graphic design and photography: Dominika Kramerova (Slovaška/Slovakia)
Projekt je nastal s finančno podporo JSKD. Medijski sponzor/media sponsor: Parada plesa

‘Močvirje umske zablode’  je interpretacija in prikaz naše zapletene,  nenadzorovane, nemirne narave uma, ki vedno znova teži k zadovoljevanju želja, hrepenenj ter poskusu nadzora obojega. Ni dovolj samo zavedati se našega tavajočega uma. Kot orkan vpliva na naše misli, čustva in telo. Vlečemo se skozi živlenje in ne vidimo drugega kot megleno iluzijo, ki smo jo ustvarili in sprejeli za edino resnico.Ko želimo postati mojstri svojega uma, se spopademo z močnim odporom, telesnim in umskim. Proces je primerljiv s krotenjem divje živali.

ERA je multidisciplinirana umetniška skupina, ki želi, na podlagi skupnega raziskovanja, izražanja, učenja, ustvarjati in predstavljati širši javnosti delo, ne vedno kot lepo, idealizirano interpretacijo sveta, ampak kot jasno, neolepšano podobo le tega.

Kaja Lin J. Avguštin je svojo razgibano umetniško pot začela po končanem Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Dodatno se je izobraževala na vsakoletnih seminarjih v New Yorku. V Sloveniji je sodelovala v projektih Kjare Starič, Kjara’s Dance Project , se udeleževala državnega in mednarodnega  tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 in nastopila na številnih javnih prireditvah. Leta 2010 se je preselila v Izrael ter tam plesala v teatrih: Kibbutz Contemporary Dance Company II in Fresco Dance Company ter v številnih lastnih projektih in projektih drugih koreografov. Od leta 2015 je kot svobodna umetnica zaposlena v teatru ImPerfect Dancers Company v Italiji. Svoje lastne korografije je imela priložnost predstaviti na: International Festival of Performing Arts v Indiji, v teatru Suzanne Dellal (Tel Aviv, Izrael), teartu Zichri (Kibbutz Ga'aton, Israel), 6. Plesni Nacionali (Španski Borci) in 9. Festivalu Front@ sodobnega plesa.

 

Petek / Friday, 20.11. ob / at 19.30

NASTAVI IN PONASTAVI (Program miniatur 4) + odlomek iz predstave Center plesa Maribor: »Čez noč«
SET AND RESET (The program of miniatures 4) + excerpt from performance Dance Center
Maribor: »Through the night«

»I said to myself – keep it simple.« / Trisha Brown

Plesni studio N, Velenje, skupina sodobni ples 8
PARASOMNIJE
Koreografija: Nina Mavec Krenker
Plesalci: Klara Brinjovec, Oja Flis, Monika Holešek, Uršika Holešek, Ana Marija Kralj, Zoja Krenker, Burja Podlesnik, Lara Prpič, Karin Turner

KD Qulenium Kranj, plesna skupina Qars
DELO V NASTAJANJU
Koreografija: Filip Štepec (pod mentorstvom Saše Lončar)
Plesalci: Jernej Šmid, Lucija Čermelj, Michelle Berra, Urška Medved, Zala Erznožnik Podreka

Kulturno društvo Center plesa, Maribor
ONE LITTLE INDIAN JUKEBOX
Koreografija: Katarina Barbara Kavčič
Plesalci: Ana Cigula, Dominika Černi-Veršič, Rebeka Hanžel, Nika Kolmanič, Katja Uršula Simončič, Tjaša Šarmel

Plesna grupa Flame
EL VALS DE MARIA
Koreografija: Martina Hrlić Rogić
Plesalci: Antonia Bašković, Tea Stojković, Slađana Gogić, Martina Hrlić Rogić

Plesni studio Erato Izola
MED VRSTICO
Koreografija: Ingrid Gregorič
Plesalci: Elen Vežnaver, Ema Weixler, Eva Tancer, Nina Grmovšek Seljak ​

KD Qulenium, Kranj
PUŠČAVA NOKAVTACIJE
Ustvarjanje in ples: Zala Erznožnik Podreka, Andraž Erznožnik Podreka
Mentorica: Saša Lončar

Sara Janašković
NI KONCEPTA
Avtorski ples: Sara Janašković
Mentorica: Sinja Ožbolt

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, skupina Body Pričers
DEMONSTRACIJA
Avtorski ples: Žigan Krajnčan

Studio za svobodni ples
V NASTAJANJU II
Koreografija: Urša Rupnik
Plesalci:  Liu Zakrajšek, Ana Vrhovnik,  Jelena Radoičić, Jerca Klinar, Maja Maša Šömen, Sanja Spirić

Kulturno društvo Center plesa, Maribor
ČEZ NOČ (odlomek iz predstave)
Koreografija: Katarina B. Kavčič in Jure Masten
Plesalci: Ana Germ, Tina Benko, Simona Kočar, Anja Möderndorfer, Monja Lorenčič
Produkcija: Center plesa Maribor

Predstava se ukvarja z iskanjem začetkov in koncev situacij, ki nastajajo med telesi na odru ter jih razčlenjuje, izpostavlja in z njimi manipulira. Vzporedno s tem se s slikanjem prehoda iz mladosti v starost odpirajo vprašanja eksistence, vključenosti, provokacije, kritike in vzpostavljajo nasprotja med realnim in lebdečim nad njim. Moralno sprejemljivo, vendar sistemsko nezaželeno. Status quo, ki vztraja in kljubuje premikom. Ne stori ničesar. Ne vidi, ne sliši, ne govori. Igra teles ustvarja preplet dilem in njihova tenzija sproži moment odločitve. Lahko se zgodi čez noč.

Katarina B. Kavčič se je kot otrok ukvarjala z gimnastiko in baletom, modern tehniko plesati je pričela na Plesni izbi, kasneje se je usmerila v sodobni ples. Njeni kreativni začetki so se začeli v "bazi" Center Plesa, kasneje pa je izobraževanje nadaljevala na SEAD (Salzburg Academy of Dance) in ga leta 2014 zaključila kot diplomirana plesalka sodobnega plesa. Kot plesalka je sodelovala v številnih predstavah in na festivalih. Njen ustvarjalski izraz je viden v delih KATPAT, Project Mouth, Translation in avtorskem solu 'Every now and then I get little bit lonely'. Katarina je članica profesionalne sodobne plesne kompanije Tovarishia Dance Company.
Jure Masten je prve plesne korake kot petletni otrok naredil v plesni šoli Pandora, jih nadgrajeval na vsakoletnih plesnih izobraževanjih (poletne, zimske plesne šole ipd.), kjer je spoznaval različne plesne tehnike. Plesno pot je nadaljeval v Plesni izbi Maribor in KD Center plesa, kjer od leta 2003 redno sodeluje v številnih projektih. Med drugim je sodeloval tudi s koreografom modernega baleta v SNG Maribor, Edwardom Clugom. Od leta 2008 dela kot plesni pedagog in oblikuje svojo contemporary pole dance tehniko. Jure je član profesionalne sodobne plesne kompanije Tovarishia Dance Company.

 

Spremljevalni program / Extra program:

Sreda / Wednesday, 18.11.2015 (15.00-16.30): Plesni izziv: Maša Hawlina in Eva Posedel: OPALASTA ZANKA / OPAL LOOP
Četrtek / Thursday, 19.11.2015 (12.30-14.00): Plesni izziv: Stephanie Felber: HOJA /  WALKING

Maša Hawlina in Eva Posedel: OPALASTA ZANKA / OPAL LOOP

»Opal Loop was the beginning of a choreographic cycle./…/Loop means circle, to circle or to recycle was the dominant idea./…./Each dancer is working from the same phrase of movement sharing the same dance. …« / Trisha Brown

OPAL LOOP je zamišljen kot prostor in čas, v katerem bomo izvajali skupni plesni eksperiment. Ta bo potekal na osnovi vprašanja odnosa: gledalec-ustvarjalec. Sprva bomo razmišljali o tem, kaj pričakujemo od predstave tako v vlogi gledalca, kot v vlogi plesalca/ustvarjalca. Nadaljevali bomo z eksperimentom, v katerem bomo določeno gibalno sekvenco napolnili z vsebino, zunanjimi komponentami, različnimi kvalitetami giba, itd..

Maša Hawlina je sodobna plesalka in študentka   tretjega letnika Sociologije kulture na Filozofski fakulteti. Po zaključeni Umetniški gimnaziji svoje plesno izobraževanje nadaljuje na mnogih delavnicah, klasih ter plesnih projektih.
Eva Posedel je absolventka prve stopnje študija Sociologije kulture na Filozofski fakulteti. Od leta 2003 do 2012 je bila aktivna članica Plesnega Foruma Celje. Danes pa ji polje sodobnega plesa in drugih umetnosti predstavlja študijski in osebni interes.  

Stephanie Felber: HOJA /  WALKING
»There are only so many traveling steps: walk, run, hop, skip, jump, slide, gallop. I try to combine all of them in varying tempos, spedds, and qualities.« / Trisha Brown

Workshop - Description:
In this workshop we will pay our attention on the way and forms of walking. We will focusing on walking as fundamental to artistic space. Whether synchronization and desynchronization - whether walking together or at our own, our bodies are defined by a multiplicity of rhythms. We will research on the dynamics of walking - how can we transform the walk into stumbles, strolls, rhythms and dances – repeating circling around, going from point A to point B and getting lost inside… We will explore and mapping the surroundings of cultural center Španski borci and work on how walking can become dancing can become walking.

Stephanie Felberis a performing and visual artist. Co-productions with other artists (e.g. Susanne Linke, Allard van Hoorn, Tino Sehgal, Chris Ziegler / Martina Morasso) led her to the Pinakothek der Moderne, Haus der Kunst, Dance Festival in Munich, pérelinages Kunstfest Weimar and Akademie der bildenden Künste Berlin. Furthermore she is also part of different theater-projects and from 2008-2011 she worked at the Kammerspiele and Residenz Theater in Munich. Own choreographic works have been invited to Best German Dance Solo euro-scene Leipzig, secret solo Munich, Shawbrook Irland, Mediterranean Dance Center Svetvincenat Croatia and shown in the Pasinger Fabrik Munich, Museum der bildenden Künste Leipzig, Dock11 Berlin, Tanzzentrale der Region Nürnberg e.V. and schwere reiter Munich.

 

 

ŽIVA slovar / ŽIVA dictionary:

Koreografija - Choreography
Plesalci - Dancers
Ustvarjanje in ples – Choreography and dance
Avtorski ples – Original solo dance piece
Mentorica – Mentor
Glasba – Music
Produkcija - Production
JSKD – Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities

 

Dodatne informacije

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka
za ples

 

T: (01) 2410 522
F: (01) 2410 510
E: nina.mesko@jskd.si

 


Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost

T: 01/ 2410 523
F: 01/ 2410 510
E: franci.cotman@jskd.si