PLES / FESTIVALA ŽIVA 2017

 

Živa 2017
Festival plesne ustvarjalnosti mladih / Festival of young dance creativity

8. - 10. 11. 2017, Španski borci, Ljubljana, Slovenia

Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA je vsakoletna prireditev, ki prinaša presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov/posameznic iz vse Slovenije ter z gosti iz tujine. Ime Živa predstavlja svojevrsten hommage Živi Kraigher, plesni pedagoginji, koreografinji in dolgoletni voditeljici Oddelka za izrazni ples na SGBŠ v Ljubljani.

Letošnja ŽIVA odpira vprašanje kaj storiti KO SE ZGODI PLES. Najprej je potrebno natančno definirati SIMPTOME in preveriti stanje zadnjih desetih let na podlagi ŽIVA PLAKAT-a. Tako bodo NAŠI STEBRI jasni in močni. Potem je potrebno preveriti PRETOK in UTRIP. Svetujemo, da če se zgodi solo ples, naj bo to kvečjemu SOLO FOR REAL. Če pa se zgodi duet, se zaradi nevarnosti okužbe držite osnovnega pravila: DON'T, KISS. Ker se vam v času festivala ŽIVA, lahko ples hitro zgodi, je priporočljivo imeti ZAKLENJENO telo in se posvečati MOLITVI ŽAMETNIH SRC. Le tako bomo do zadnjega dne festivala ŽIVA uspeli ohraniti ZAVEST in enakomeren DIH. LAŽNA DOJKA bo ostala v objemu zavetja zdravstvenih služb. Ples bo potrebno sprejeti kot kronično stanje in si priznati HODIM, PLEŠEM, SEM.

NAJ SE ZGODI PLES NA ŽIVI 2017!

 

Festival of young dance creativity ŽIVA is an annual event which presents a cross-section of current activites of the selected dance groups and individuals from all over Slovenia as well as guests from abroad. Its name ŽIVA is a unique homage to Živa Kraigher, an important Slovenian dance teacher and choreographer.

This year’s ŽIVA addresses the question what to do WHEN DANCE HAPPENS. First it is necessary to precisely define the SYMPTOMS and check the condition of the past ten years by examining the ŽIVA POSTER. This will make OUR PILLARS clear and strong. We then need to check the FLOW and PULSE. Our advice if a solo dance piece occur, is to at the very least make it SOLO FOR REAL. In case of a duet, follow the basic rule in order to prevent infection: DON'T, KISS. As dance can quickly spread during the ŽIVA festival, it is advisable to maintain a LOCKED body and dedicate yourself to a PRAYER OF VELVET HEARTS. Only by doing so will we be able to maintain CONSCIENCE and a steady BREATH until the final day of the ŽIVA Festival. The FAKE BOSOM will remain in the tender care of health services. Dance will have to be accepted as a chronic condition and admit to ourselvesI I WALK, I DANCE, I AM.

LET THE DANCE HAPPEN AT ŽIVA 2017!


Organizator / Organiser: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)
in / and
Območna izpostava JSKD Ljubljana / JSKD Ljubljana, regional office

Umetniški vodja / Artistic Director: Nina Meško

Selektor / Selector: Igor Sviderski

Vizualna podoba festivala / Design by: Ajda Tomazin

Povezovalca programa / Moderatos: Ana Lekše & Daniel Petković

Prizorišče / Venue: Španski Borci, Zaloška 61, Ljubljana

Kontakt & informacije / Contact & info: JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; T: 01/24 10 523, E: franci.cotman@jskd.si, W: www.jskd.si

Prodaja vstopnic / Tickets: Blagajna Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana (eno uro pred predstavo); otvoritev je brezplačna, festivalska vstopnica (neomejeno število predstav): 6 EUR (otroci brezplačno, dijaki, študentje in upokojenci 50% popust)

 


URNIK /SCHEDULE:

 

Sreda / Wednesday, 8.11.2017:

 

18.00   OTVORITEV FESTIVALA

SIMPTOM - Program plesnih miniatur 1

OPENING OF THE FESTIVAL

SIMPTOM - The Program of Dance Miniatures 1

 

19.30   Otvoritev razstave ŽIVA PLAKAT, Ajda Tomazin

Opening of the exhibition ŽIVA POSTER, Ajda Tomazin

20.00   Plesna predstava NAŠI STEBRI, Moment

Dance performance OUR PILLARS, Moment

 

Četrtek / Thursday, 9.11.2017:

 

17.00  

PRETOK - Program plesnih miniatur 2
FLOW - The Program of Dance Miniatures 2


19.00  

UTRIP - Program plesnih miniatur 3 + SOLO FOR REAL, Jernej Bizjak + DON'T KISS,
Fabio Liberti, Jernej Bizjak
PULSE - The Program of Dance Miniatures 3 + SOLO FOR REAL, Jernej Bizjak + DON'T, KISS, Fabio Liberti, Jernej Bizjak


20.30  

Plesna predstava ZAKLENJENO, Veronika Valdés
Dance performance LOCKED, Veronika Valdés


21.00  

Plesna predstava MOLITEV ŽAMETNIH SRC, KD Qulenium, Filip Štepec
Dance performance PRAYER OF THE VELVET HEARTS, KD Qulenium, Filip Štepec

 
Petek / Friday, 10.11.2017:

 

17.30  

ZAVEST - Program plesnih miniatur 4 + kratka predstava IDENTITETA, PD Imani
AWARENESS - The Program of Dance Miniatures 4 + short performance IDENTITY, PD Imani


19.00  

Podelitev priznanj (Gea Erjavec in Tanja Verglez prejmeta listino Mete Vidmar)
DIH - Program plesnih miniatur 5 + kratka predstava PREHAJANJA, Studio za svobodni ples
BREATH - The Program of Dance Miniatures 4 + short performance CROSSINGS, Studio za svobodni ples


20.30  

Predstava LAŽNA DOJKA, Daniel Petković, Urban Belina
Performance THE FAKE BOSOM, Daniel Petković, Urban Belina


21.30  

Zaključek / Closing

 

Spremljevalni program / Extra program


Sreda / Wednesday, 8.11.2017 (15.00-17.00):

Mini simpozij in predstavitev publikacij JSKD: HODIM, PLEŠEM SEM / Marija Vogelnik in KO SE ZGODI PLES / Živa Kraigher


Sreda / Wednesday, 8.11.2017 - Petek / Friday, 10.11.2017 (9.00-11.00):

Plesni izziv/Dance challenge

 

Sreda / Wednesday, 8.11.2017 ob /at 18.00:
OTVORITEV FESTIVALA: SIMPTOM - Program plesnih miniatur 1
OPENING OF THE FESTIVAL: SIMPTOM - The Program of Dance Miniatures 1

 1. Varstveno delovni center Zagorje ob Savi; plesna skupina Vztrajno Do Ciljev

SPOŠTOVANJE JE KOT ZRAK
Koreografija: Kim Kern Kukovič
Plešejo: Aleš Šifrar, Anton Dolanc, Bojan Stradar, Ernest Mešić, Janja Krznar, Klemen Zidar, Marija Pirc, Metka Kotar, Mihael Kokalj, Miran Ameršek, Monika Letica, Natalija Vičič, Nik Zupan, Peter Lenart, Peter Lipovšek, Rok Trnolšek, Samira Kokalj, Sonja Škrabar, Špela Lamovšek, Tatjana Lavrič, Teja Repovž in Urška Krznar

 1. MN Plesna šola

FALLING
Koreografija: Michal Rynia & Nastja Bremec
Plešejo: Alja Berlot, Ela Kragelj, Iva Mačus, Lia Zuljan, Luka Vodopivec, Mateja Jelaska, Matilde Molendi, Matija Mačus, Noemi Capuano, Tjaša Bucik

 1. Plesni studio Impress

HRAM PR'MORJI
Koreografija in ples: Romana Fičur in Eva Tancer

 1. Plesni studio N Velenje, srednješolska skupina

OSAMLJENOST SREDI MNOŽICE
Koreografija: Nina Mavec Krenker
Plešejo: Neža Apšner, Oja Flis, Uršika Holešek, Lara Klemenčič, Zoja Krenker, Burja Podlesnik, Karin Turner, Katarina Vetrih, Anja Zaverla

 1. Gimnazija Nova Gorica, Umetniška gimnazija dramsko-gledališke in filmske smeri

MISEL V GLAVI, GIB V TELESU
Koreografija: Igor Sviderski
Plešejo: Bolčina Ljubić Urška, Cej Marlena, Gregorič Gaja, Lestan Vida, Maraž Rene, Pavlin Taja, Podberšič Neža, Seražin Luka, Sudar Lara, Velikonja Kristina, Velušček Gaja

 1. Harlekin, društvo za umetnost plesa

VERSE STORMING
Koreografija: Sandra Jazbec
Plešejo: Neža Čuvan, Špela Jezovšek, Maja Kovačić, Larisa Paulič, Naja Podbrežnik, Daniela Preskar, Živa Steiner, Ajda Šarman

 1. MN Plesna šola

AWAKE
Koreografija: Michal Rynia & Nastja Bremec Rynia
Pleše: Lia Zuljan

 1. Harlekin, društvo za umetnost plesa, Plesna skupina Akt

SKUPNA TOČKA
Koreografija: Mojca Ussar
Plešejo: Zala Fidler, Špela Jezovšek, Miha Jug, Nina Kovačić, Pia Marolt, Ema Ocvirk, Iva Planko, Tea Planko, Daniela Preskar, Maruša Steiner

 1. Kulturno društvo Center plesa

MOJ BOJ
Koreografija: Maja Arzenšek
Plešejo: Rebeka Hanžel, Tjaša Šramel, Tina Božič, Katarina Rijavec

 1. KUD Igen

OBLJUBIM, DA BOM PRIDEN/A
Koreografija: Mojca Majcen
Plešejo: Hanna Rotar, Tilen Teržan, Ana Teržan, Eva Djaković, Larisa Strašek, Nastja Rožej, Danijel Kusić, Nina Gorenjak, Urška Frangež, Veronika Kos

 1. Harlekin - društvo za umetnost plesa

NINDŽA KRINDŽ
Ustvarjanje in ples: Špela Jezovšek
Mentorica: Ana Vovk Pezdir

 1. Kulturno društvo Center plesa

DEL CELOTE
Koreografija: Jure Masten
Plešejo: Amy Anne Kennedy, Zarja Ferlinc, Nastja Alt, Arja Hojnik, Janina Cvetkovska, Maja Požar, Mojca Mesner, Taja Pec, Marja Mulej

 

Sreda / Wednesday, 8.11.2017 ob / at 19.30:
Otvoritev razstave ŽIVA PLAKAT, Ajda Tomazin
Opening of the exhibition ŽIVA POSTER, Ajda Tomazin

Ajda Tomazin bo razstavila deset let oblikovanja ŽIVA PLAKATA.

Ajda Tomazin je leta 2005 zaključila umetniško gimnazijo za sodobni ples. Leta 2011 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer oblikovanje. Leta 2010 je vzporedno študirala filmsko in televizijsko montažo na Akademiji za Gledališče, Radio, Film in Televizijo. Leta 2014 je na Inštitutu za Aplikativne Gledališke Znanosti na Univerzi v Giessnu v Nemčiji zaključila magistrski študij Koreografije in Performansa. Od februarja 2016 je samozaposlena v kulturi, kot interdisciplinarna ustvarjalka sodobnih umetnosti. Njena specifika je, da projektom doprinese celostne vizualne koncepte, ki zaobjemajo oblikovanje vizualij, oblikovanje prostora, oblikovanje kostumov in kinetično/koreografsko svetovanje, s tem ustvarja poseben jezik in metodologijo ustvarjalnega procesa. Deluje projektno med Ljubljano in Frankfurtom. 

Ajda Tomazin will present ten years of designing the ŽIVA POSTER.

Ajda Tomazin finished the Secondary School of Contemporary dance in Ljubljana in 2005. She then went on to the Academy of Fine arts and Design in Ljubljana, where she graduated in design in 2011. In parallel, she also spent a year (2009/2010) at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, studying movie and TV editing. In 2014, Ajda received an MA in Choreography and Performance from the Institut für Angewandte Theaterwissenschaften Giessen, Germany (2014). Since 2016 she has been self-employed in culture, working as an interdisciplinary creator of contemporary arts. Her specific contribution is bringing complete visual concepts to projects, including visual design, space design, costumes design and kinetic/choreographic advice, thus creating a specific language and creative process methodology. She works on projects between Ljubljana and Frankfurt. 

 

Sreda / Wednesday, 8.11.2017 ob / at 20.00:
Plesna predstava NAŠI STEBRI, Moment
Dance performance OUR PILLARS, Moment

Koreografija/ Choreography: Monja Lorenčič, Domen Žugelj
Dramaturgija/ Dramaturgy: Nina Milin, Maja Arzenšek
Plešejo/ Dancers: Zarja Ferlinc, Eva Oeser, Nadja Krajnc, Žan Roj, Tia Petek, Neža Jenko, Alja G. Zickero, Manca Vukelič, Manca Kurež, Tjaša Šramel, Rebeka Hanžel, Monja Lorenčič, Domen Žugelj

S predstavo NAŠI STEBRI sta koreografa želela prikazati in hkrati opozoriti na to, kako pomembna je prava emocionalna podpora naših najbližjih v hitro minljivem vsakdanu. V projektu sta se skupaj s plesalci ukvarjala z vprašanji: Kaj in kdo je posameznikova opora v življenju in kaj mu ta steber pomeni?; Kaj pa je prava, pristna emocionalna opora? Družina, prijatelji, partnerji, živali…

The choreographers wanted OUR PILLARS to showcase and at the same time point to the importance of emotional support from our nearest and dearest in our ever-changing daily lives. The project saw the authors and dancers tackled the following issues: What and who is an individual's support in life and what does this pillar mean to her/him? What is true, genuine emotional support? Family, friends, partners, animals...

 

Četrtek / Thursday, 9.11.2017 ob / at 17.00:
PRETOK - Program plesnih miniatur 2
FLOW - The Program of Dance Miniatures 2

 1. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples

ZASPI, JAZ ŽELIM ŽIVETI
Ustvarjanje in ples: Brina Lekše
Mentorica: Tanja Pavlič

 1. Glasbena šola Laško – Radeče

VESOLJA KONEC
Koreografija: Špela Medved
Plešejo: Lana Hrastelj, Brina Klinar, Neža Kovač, Hana Obrez, Neja Ozimek, Maruša Zdouc, Lara Zupanc

 1. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples

MOČ VODE
Koreografija: Jana Kovač Valdés
Plešejo: Lana Bedenik, Dora Bolčina, Lana Kariž Meško, Ema Knez, Gaja Marcola, Maša Mlakar, Zoja Mramor, Paulina Paša Peterca, Hana Peterka, Eva Pivk, Tadej Raišić, Ana Ranđelović, Ema Sirotić, Nika Škodič, Zarja Žagar, Iza Marii Žgajnar Koprivec

 1. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples

ZLITJE
Ustvarjanje in ples: Maja Hlebš, Brina Lekše, Elena Nikolovska, Katarina Snoj, Alja Turk Hvala, Neža Vadnjal
Mentorici: Jana Kovač Valdés, Sabina Schwenner

 1. SVŠGL, Umetniška gimnazija, smer sodobni ples

ORLI
Koreografija: Nataša Tovirac
Plešejo: Noemi Bak, Eva Berginc, Lara Drnovšček Krivec, Nastja Felkar, Dominika Novak, Michel Obenga Kany, Evelina Pristovšek, Ajda Stržinar, Ana Sučević

 1. SVŠGL, Umetniška gimnazija, smer sodobni ples

KTM – KLASIKA, TOK, MIRNOST
Ustvarjanje in ples: Lea Bajc                                  
Mentorica: Maja Delak

 1. SVŠGL, Umetniška gimnazija, smer sodobni ples

UNTITLED LOST IN THE CLUB
Ustvarjanje in ples: Blaž Cunk                               
Mentorica: Maja Delak

 1. SVŠGL, Umetniška gimnazija, smer sodobni ples

PRIVLAČNOST IN ODBOJNOST
Ustvarjanje in ples: Tjaša Avbreht, Tjaša Božič, Lucija Justin, Zala Kaker, Zoya Koprivnik, Neja Košir, Klara Kunič, Karmen Lavrinšek, Pia Mačerol, Urška Mesec, Pina Manica Novak, Tjaša Razpet, Špela Remec, Maja Sterle, Kristina Stubelj, Maj Luka Špenko, Anastazija Štupar, Lia Zuljan
Mentorji: Sinja Ožbolt, Martina Dobaj, Vita Osojnik, Dušan Teropšič

 1. SVŠGL, Umetniška gimnazija, smer sodobni ples

ŽIVIM, DOKLER BLEŠČIM
Ustvarjanje in ples: Maša Radi, Klara Drnovšek Solina
Mentorica: Maja Delak

 

Četrtek / Thursday, 9.11.2017 ob / at 19.00:
UTRIP - Program plesnih miniatur 3 + SOLO FOR REAL, Jernej Bizjak + DON'T, KISS, Fabio Liberti, Jernej Bizjak
PULSE - The Program of Dance Miniatures 3 + SOLO FOR REAL, Jernej Bizjak + DON'T KISS, Fabio Liberti, Jernej Bizjak

 1. Akademija za ples, smer sodobni ples

PLESATI SANJE, SANJATI PLES
Ustvarjanje in ples: Neža Blažič, Ivana Gregurić, Tina Habun, Laura Ivančič, Katja Kolarič, Ondina Kerec, Manca Vukelič
Mentorji: Jana Menger, Gregor Luštek, Rosana Hribar

 1. Univerza v Ljubljani: AGRFT in AG

TEMPESTAS
Mentorica: izr. Prof. Uršula Teržan
Koreografija, režija in oblikovanje luči: Manca Kok, Luka Marcen (AGRFT 1)
Oblikovanje giba in ples: Luka Bokšan, Žan Brelih Hatunić, Lana Bučevec, Lara Fortuna, Andraž Harauer, Julija Klavžar, Martin Mlakar, Gal Oblak, Nika Vidic, Lara Wolf Završnik
(AGRFT 1), Anja Šinigoj, Silvija Radjen, Sara Žuvela (AG 1)

 1. Akademija za ples, smer sodobni ples

        IN A HEARTBEAT                                                         
Ustvarjanje in ples: Manca Vukelič

 1. Zavod 0.1 / Institute 0.1

SOLO FOR REAL
Produkcija/Production: Zavod 0.1/Institute 0.1
Koreografija/Choreography: Fabio Liberti
Plesalec/Dancer: Jernej Bizjak
Glasba/Music: Benjamin Clementine - Cornerstone
Fotograf/Photographer: Drago Videmšek
Producentka/Producer: Sara Živkovič

Solo for Real prikazuje dualizem posameznika, ki je obremenjen s spomini iz preteklosti, obenem pa biva v sedanjosti, ki je ni zmožen živeti. Ukleščen v praznino postane brezkončen ujetnik osame, kjer ga skromna želja po spokojnosti privede do točke obsesije. 
Solo for Real je prejel 2. nagrado na Solo Dance Contest v sklopu Gdansk Dance Festival 2017 na Poljskem in pa 1. nagrado na Dancelab 2017 v sklopu Skopje Dance Fest. Predstavljen tudi v nekaterih mestih na Švedskem, v sklopu Dansens Dag 2017 pod okriljem Dansstationen Malmö ter v PTL-ju v Ljubljani.

Solo for Real shows the dualism inside an individual, who is haunted by the memories of the past and living in the present which he cannot live in. Trapped in the void between the present and past, he has become a prisoner of endless loneliness, where his modest desire for tranquility pushes him towards obsession.
Solo for real received the 2nd award at the Solo Dance Contest, Gdansk Dance Festival 2017 in Poland, and the 1st award at Dancelab 2017, Skopje Dance Fest. It was performed in different Swedish cities within Dansens Dag 2017, under Dansstationen Malmö and also in Dance Theatre Ljubljana. 

 1. Plesni studio L A I           

        KO OB MOJIH NOGAH DREMA TIGER                
Ustvarjanje in ples: Lia Ujčič                                  
Mentorica: Lilijana Ujčič

 1. Zavod 0.1 / Institute 0.1

DON'T, KISS
Produkcija/Production: Zavod 0.1/Institute 0.1
Koreografija/Choreography: Fabio Liberti
Plesalca/Dancers: Jernej Bizjak, Fabio Liberti
Glasba/Music: Per Henrik Mäenpää
Fotograf/Photographer: Lukas Hartvig-Møller
Producentka/Producer: Sara Živkovič

Don’t, Kiss je duet o ljubezni v njeni najbolj preprosti in prepoznani obliki – Poljubu. Kar se sprva zdi le kot romantični poljub, se kasneje za par spremeni v izziv fizične omejitve. Don’t, Kiss je bil ustvarjen za Stadttheater Würzburg v Nemčiji, v sklopu Dance Gala Würzburg 2017. V februarju 2018 bo predstavljen na festivalu Close Encounters na Danskem, v organizaciji Dansehallerne.

Don’t, Kiss is a duet about love in its most simple and recognizable form – a Kiss. What initially appears as a kiss, is later transformed into a physical limitation, an obstacle for the couple to overcome. Don’t, Kiss was created for Stadttheater Würzburg in Germany as part of Dance Gala Würzburg 2017. In February 2018 it will be performed at the Close Encounters Festival, organised by Dansehallerne in Copenhagen.

Fabio Liberti was educated at Scuola Balletto Teatro di Torino, Scuola Balletto di Toscana, Scuola Opus Ballet and Codarts, Rotterdam Dance Academy, Netherlands. Danced with AiEP – Ariella Vidach, Milano, Theater St. Gallen in Switzerland, Stadttheater Hildesheim in Germany, Conny Janssen Danst in Rotterdam and Balletto Teatro di Torino in Italy. Since 2010 he has been a part of an ensemble of Danish Dance Theatre. He has vast experience as a choreographer (Stadttheater St. Gallen, Teatro alla Scala, Danish Dance Theatre, Dark Circles Contemporary Dance, Stadttheater Würzburg…). His professional work has earned him awards at Copenhagen International Choreography Competition, Hannover International Choreography Competition, Warsaw Zawirowania Dance, Skopje Danslab and Solo Dance Contest in Gdansk.

Jernej Bizjak studied at CODARTS, Rotterdam Dance Academy. In September 2010 he joined the youth dance company IT Dansa where he performed works by Jiri Kylian, Ohad Naharin, Sidi Larbi Cherkaoui, and Alexander Ekman among others. He joined the Danish Dance Theatre in November 2012 and has worked with Tim Rushton, Örjan Andersson, Idan Sharabi, Fabio Liberti, Alessandro Sousa Pereira. Jernej is currently freelancing and has participated in various productions and independent projects with Cross Connection Ballet Company, SNG Opera and Ballet Ljubljana, Dark Circles Contemporary Dance, Korzo & NDT, Fors Works, Institute 0.1, LW Dance, Andersson Dance and other freelance choreographers. In 2017, he received a dance award for 3rd place at the 21st International Solo-Dance-Theatre Festival Stuttgart in Germany.

 

Četrtek / Thursday, 9.11.2017 ob / at 20.30:
Plesna predstava ZAKLENJENO, Veronika Valdés
Dance performance LOCKED, Veronika Valdés

Koncept, koreografija, ples, oblikovanje glasbe/Concept, Choreography, Dance, Music Design: Veronika Valdés
Oblikovanje svetlobe / Light Design: Luka Curk
Mentorici / Mentors: Nataša Tovirac in Nina Meško
Produkcija / Produced by: JSKD in/and Plesni Studio Intakt 2017 - OPUS Production award 2016
Zahvala / Thanks: Tini Rozman in Sara Smrajc Žnidarčič

Ko ne veš kje si… Ko izveš da si…Ko ne veš kaj se dogaja… Takrat se začneš potiti…Takrat se ti dih ustavi, in v glavi ti začne kri liti… Takrat ugotoviš, da si čisto sam…Da ni nikogar……zaklenjeno!

When you don’t know where you are…When you found out that you are…When you don’t know what is happening…Then you start sweating…Then your breath stops and your head is pounding with blood…You realize you are all alone…There is nobody else……Locked!

 

Četrtek / Thursday, 9.11.2017 ob / at 21.00 – Mala dvorana:
Plesna predstava MOLITEV ŽAMETNIH SRC, KD Qulenium, Filip Štepec
Dance performance PRAYER OF THE VELVET HEARTS, KD Qulenium, Filip Štepec

Koncept/Concept: Filip Štepec, Saša Lončar
Plesalec/Dancer: Filip Štepec
Asistentka/Assistant: Ana Romih
Fotografija/Photographer: Matija Lukić
Kostumografija/Costume designer: Tina Pavlin
Produkcija/Production: KD Qulenium

Verjamem, da je moje srce žametno. Pred kratkim sem bil pri krojaču in zašil mi ga je. Novega - žametnega. Moje misli so bile prekratke in preskromne. Potrebovale so dotik, ki vlije resnico. Potrebovale so sanje; poljub, ki da ponos; objem, ki ne spusti. Potrebovale so morilca slabe vesti, kradljivca preteklosti in sejalca svobode …

I believe I have a velvet heart. I went to a tailor and he made one for me. A new, velvet one. My thoughts were too short and too modest. They needed a touch that instils the truth. They needed a dream, a kiss that brings pride, a hug that does not let go. They needed a killer with a conscience, a thief of the past and a sower of freedom…

 

Petek / Friday, 10.11.2016 ob / at 17.30:
ZAVEST - Program plesnih miniatur 4 + kratka predstava IDENTITETA, PD Imani AWARENESS - The Program of Dance Miniatures 4 + short performance IDENTITY, PD Imani

 1. Plesni studio Intakt; plesna skupina Friksi

HLADNO
Koreografija: Sabina Schwenner
Plešejo: Izabela Bertochhi, Klara Prem Cerar, Klara Gimpelj Domjanič, Ana Grce, Mila Fatur Škof, Tasia Freia Tozon, Karolina Houška, Zala Katona, Brina Pust Mihelčič, Čeda Rovšek, Mithra Strojan Rot, Taajda Strojan Rot, Zala Tomažič

 1. KD Qulenium, Pionirski dom - center za kulturo mladih; plesna skupina AXIS

TEŽ-A-VNOST
Koreografija: Katja Kušar
Plešejo: Lev Klun, Lana Kariž Meško, Uma Žnidaršič, Zarja Hawlina

 1. KD Plesna izba Maribor

TRETJA OBLIKA POBEGA
Ustvarjanje in ples: Anja Spasovski, Nadja Spasovski
Mentorica: Mojca Kasjak

 1. KD Qulenium Kranj, Plesna skupina Migetalkarji

NAVZVEN
Koreografija: Saša Lončar
Plešejo: Alja Jovan, Ela Parteli, Jerca Gril, Mirjam Kastelic, Zoja Štirn

 1. Plesni studio LAI Izola

TRENUTEK
Koreografija: Lilijana Ujčič
Plešejo: Aja Golob, Aleks Markovič, Katarina Marjanovič, Julija Pegan, Živa Perne, Kaja Žefran

 1. Plesno društvo Imani Brežice

ZA(OD)PRTE OČI
Ustvarjanje in ples: Ula Ostir in Zala Rostohar
Mentorica: Rosana Horvat 

 1. Glasbena šola Krško, oddelek za sodobni ples

UJET V NESMISELNOSTI
Ustvarjanje in ples: Andraž Miklavčič
Mentorica: Rosana Horvat 

 1. Plesna izba Maribor

VEČNO MLADI
Koreografija: Mojca Kasjak
Plešejo: Vanja Abraham, Ajša Mara Kacjan, Ivana Kocutar, Maja Kolanovič, Luka Oblak, Maja Plateis, Simona Radenković, Ana Vučković

 1. Ka' Bavidas Pelera, PD Imani, Brežice

IDENTITETA
Koreografija in mentorstvo: Rosana Horvat
Dramaturgija: Andreja Kopač
Kostumografija: Laura Milar
Soustvarjanje in ples: Lucija Arh, Iva Colarič, Zala Jurečič, Zoya Koprivnik, Nika Kurnik, Laura  Milar, Zala Preskar, Lena Škoda, Barbara Unetič, Zarja Zidarič Petrovič, Gea Župevc

Plesna predstava identiteta se ukvarja z vprašanji kdo sem jaz, kaj je moja identiteta oziroma kaj si človek misli o sebi, kar je samo refleksivni proces. Kaj posamezniku pripisujejo drugi, ali se identiteta razvija iz znotraj navzven ali iz zunaj navznoter. Kdo so ljudje, ki vstopajo v moj prostor, kako oni vplivajo na posameznika. S prikrivanjem in zakrivanjem svoje osebnosti gradijo svoj lasten svet, ki seže v onkraj nesmiselnih besed in v prostor giba, ki odpira nove poti razumevanja samega sebe, ne tebe! Ljudje pridejo in odidejo v življenje posameznika z razlogom.

The dance performance Identity deals with the questions who am I, what is my identity and how one thinks about oneself, a self-reflective process. What is attributed to the individual by others, does identity develop from the inside out or from the outside in. Who are the people who enter my space, how do they influence the individual. By concealing and veiling one's personality, we build our own world which reaches past the meaningless words into the area of movement, thus opening new paths towards understanding oneself, not somebody else! People come and leave the lives of others for a reason.

 1. Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga; skupina Plesoluna Iga vas

PRAH 1944
Koreografija: Jelena Oleami
Plešejo: Lara Kočevar, Karla Levec, Hana Obreza, Tinkara Plos, Dominika Urbiha

Petek / Friday, 10.11.2016 ob / at 19.00:
Podelitev priznanj (Gea Erjavec prejme listino Mete Vidmar) + DIH - Program plesnih miniatur 5 + kratka predstava PREHAJANJA, Studio za svobodni ples
AWARD CEREMONY + BREATH - The Program of Dance Miniatures 4 + short performance CROSSINGS, Studio za svobodni ples

 1. Studio suvremenog plesa TEUTA Čakovec

VENE OD ŽICA
Koreografija: Nikolina Mekovec
Plešejo: Ema Kranjec, Mirna Novoselc, Ena Mekovec, Meri Mikac, Tonka Pasarić, Ana Franin, Bruna Vaser, Lucija Tot, Ivana Jarni

 1. KD Qulenium Kranj Plesna skupina Qars

305
Koreografija: Ana Romih
Plešejo: Jernej Šmid, Lucija Čermelj, Urška Medved, Filip Štepec

 1. Društvo Barka Medvode; plesna skupina s posebnimi potrebami Barka

SKOZI ČEZ IN POD
Koreografija: Nataša Tovirac
Plešejo: Janika Antonič, Bernarda Gregori, Kristina Cerar, Bogo Gross, Rok Drobne, Lucija Pezdirc, Lucija Rebolj, Ado Salkić

 1. Plesni Forum Celje, Skupina Forum

FILL&FEEL ŠTRUDL
Koreografija: Gea Erjavec
Plešejo: Ana Cvelfar, Ana Kukovičič, Eva Plevnik, Ina Trefalt, Jona Veber, Neža Zevnik, Ona Kotnik, Pia Jelena Džakulin, Pia Žižek, Zala Gazvoda

 1. Plesni studio Intakt

SANJATI želeti si
Ustvarjanje in ples: Tara Ferbežar Felgner
Mentorici: Sabina Schwenner, Veronika Valdés

 1. Plesna izba Maribor

NABOJ
Koreografija: April Veselko
Plešejo: Ana Cvelfar, Ana Kukovičič, Eva Plevnik, Alisa Kiker, Ina Trefalt, Jona Veber,
Neža Zevnik, Ona Kotnik, Pia Jelena Džakulin, Pia Žižek, Zala Gazvoda

 1. Plesni studio Intakt

SOLO ZA STONERJA
Ustvarjanje in ples: Ana Inkret
Mentorica: Nataša Živković

 1. Studio za svobodni ples

PREHAJANJA
Mentorica in koreografinja / Mentor and Choreographer: Urša Rupnik
Plesalci in soustvarjalci / Dancers and Co-creators: Sara Jeromel, Aleksandra Poljak, Ana
Vrhovnik, Zala Zia Lenardič, Jerca Klinar, Iza Skok, Maja Maša Šömen, Kaja Vajdetič, Zala
Mojca Jerman Kuželički, Matija Udovič
Avtorja in izvajalca glasbe v živo / Authors of the Music and Musicians: David Kocmur in 
David Nik Lipovac
Produkcija / Produced by: Studio za svobodni ples, društvo
Koprodukcija / Co-produced by: Studio XXV
Finančna podpora / Financial Support: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Mestna občina
Ljubljana

Projekt je proces mnogoterih gibalno-plesnih raziskovanj, ki na nek način sproti odkriva svoj cilj. Govori o posamezniku. Govori o kolektivu. Skozi ritualno prehaja od prvega k drugemu, od drugega k prvemu. Osnovna ideja ustvarjanja je strnjena v misli plesalcev in koreografinje: "Povabiš sam sebe v miren prostor, v vnaprej znano udobje ponavljanja. V prostor varnosti in moči, tukaj in zdaj. Šele ko si povezan sam s sabo, postaneš odprt in dostopen tudi za druge. Jasnost, preprostost, čistost misli in gibanja. Sam, v dvoje, kolektivno stopimo skozi točko prehoda v neznano."

The project has been a process of diverse dance-movement explorations that in a way find their goals as they happen. It speaks of an individuum and it speaks of a collective. It ritually traverses from the former to the latter, from the latter to the former. The essential idea of the creative process is condensed in these thoughts by the dancers and the choreographer: “You invite yourself into a quiet space, into the already familiar comfort of repetition; you invite yourself into a space of safety and power, of here and now. Only once you are connected with yourself, you can become open and accessible to others. Clarity, simplicity, and purity of the movement and the mind. Alone, in a couple, or collectively we percolate through the traversing point into the unknown.”

 

Petek / Friday, 11.11., ob / at 21.00 – Mala dvorana:
Predstava LAŽNA DOJKA, Daniel Petković, Urban Belina
Performance THE FAKE BOSOM, Daniel Petković, Urban Belina

Koncept, besedilo, dramaturgija in prostetika/Concept, Text, Dramaturgy and Prosthetics: Urban Belina
Umetniška raziskava, koreografija in izvedba/Artistic Research, Choreography and Performance: Daniel Petković
Kostumografija/Costume Design: Sara Jelenovska
Oblikovanje maske/Makeup Design: Tina Prpar – Tinka Pobalinka
Zaključna glasba in oblikovanje zvoka/Closing Music and Sound Design: Alenja Pivko Kneževič
Jezikovni pregled/Language Editing: Mateja Dermelj
Promocijska fotografija/Promotional Photograpy: Nada Žgank
Produkcija/Production: Daniel Petković, samozaposlen v kulturi; Urban Belina, samozaposlen v kulturi
Umetniško raziskavo je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

Danes vam pokažem draž telesa,
popeljem vas v sprevržena nebesa
v opoju vročice tropskih okužb,
v objemu zavetja zdravstvenih služb.

Sum na: neznano infekcijo, atalaksijo, Hornerjev sindrom, miokarditis, malarijo, kostne parazite, palpitacije in fibrocistično bolezen.

Lady Anous lahko podprete pri soočanju z diagnozami in prizadevanjih za ozdravitev. Obisk bo mogoč v Ljubljani, v petek, 10. novembra, z vstopom ob 20.30. Bolnica leži v spodnji dvorani Španskih borcev na kliniki Živa 2017.
Opozorilo: Prosimo, da bolnici ne prinašate cvetja, da ne bi sprožilo neželene alergijske reakcije. Če bi jo kljub temu radi obdarili, se raje odločite za prehranska dopolnila.
Opozorilo: Ob obisku ste lahko izpostavljeni prizorom bolezni in razpada, zato odsvetujemo udeležbo osebam s poznano preobčutljivostjo na kvirovske pojave, zdravstveno okolje, telesne izločke in tekočine, ali posameznikom s srčnim popuščanjem.

Today I show you bodily delights
I steer you into twisted heavenly heights
In the feverish tripping of tropical infections
In the safe embrace of health care structures

You can support Lady Anous in facing her diagnosis and efforts to regain health. Visiting hours will be begin on Friday 10 November at 8:30 PM. The patient is resting in the small hall of Španski borci at Živa 2017 Clinic, Ljubljana.

Warning: Please do not bring flowers to the patient as it might trigger allergic reaction. If you still want to give her a present, choose dietary supplements instead.

Warning: During your visit you may be exposed to sights of disease and decay. We therefore discourage visits by individuals with hypersensitivity to queer phenomena, health care environment, bodily fluids and excretions, or individuals with heart failure.

Spremljevalni program / Accompanying program:

Spremljevalni program / Accompanying program:
Sreda / Wednesday, 8.11.2017 (15.00-17.00): Mini simpozij in predstavitev publikacij JSKD: HODIM, PLEŠEM SEM / Marija Vogelnik in KO SE ZGODI PLES / Živa Kraigher
Sreda / Wednesday, 8.11.2017 - Petek / Friday, 10.11.2017 (9.00-11.00): Plesni izziv/Dance challenge

 

 

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka
za ples

 

T: (01) 2410 522
F: (01) 2410 510
E: nina.mesko@jskd.si

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

Živa 2017

programska knjižica (pdf, 2MB)