PLES / FESTIVAL ŽIVA 2018

 

 

Živa 2018

Festival plesne ustvarjalnosti mladih / Festival of young dance creativity
15.- 17. 11. 2018, Španski borci, Ljubljana, Slovenia

Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA je vsakoletna prireditev, ki prinaša presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov/posameznic iz vse Slovenije ter z gosti iz tujine. Ime Živa predstavlja svojevrsten hommage Živi Kraigher, plesni pedagoginji, koreografinji in dolgoletni voditeljici Oddelka za izrazni ples na SGBŠ v Ljubljani.

Jonathan Burrows v svoji knjigi Koreografov priročnik zapiše, da nas večina raje pleše kot pa gleda druge, kako plešejo. Prav tako pa zapiše, da »Rad se gibljem« ni dovolj dober razlog za to, da prosite druge, naj vas gledajo pri gibanju. Festival Živa spodbuja plesanje in gledanje plesa. Zato bomo letošnjo edicijo festivala začeli z učno predstavo Kako gledamo ples. Ples lažje doživimo in razumemo, če tudi sami plešemo. A če plesa ne bomo gledali in o njemu brali ter razmišljali, se bo naš plesni razvoj hitro ustavil. Če pa želimo več, je plesna umetnost kot odprto polje raziskovanja telesnosti in giba. Plesno telo oz. telo sodobnega plesa, ki mu Bojana Kunst pravi avtonomno telo, “nenehno igra spremenljivo igro med pomenom in spoznanjem, med realnostjo in pojavnostjo, med prisotnostjo in izginotjem, med subjektom in objektom ter ne dopušča, da bi ga zaobjeli z enim dejanjem, sistemom, stilom, formo ali besedo”.  
Program plesnih miniatur in predstav bo potrdil, da sodobne plesne ustvarjalnosti mladih ne moremo zaobjeti z enotnim poimenovanjem, predvsem pa naj program poleg predstavitve akademskih plesnih programov predstavlja spodbudo za raziskovanje teh živih in prostranih pokrajin sodobne plesne umetnosti.

Festival of young dance creativity ŽIVA is an annual event which presents a cross-section of current activites of the selected dance groups and individuals from all over Slovenia as well as guests from abroad. Its name ŽIVA is a unique homage to Živa Kraigher, an important Slovenian dance teacher and choreographer.
In his A Choreographer’s Handbook, Jonathan Burrows writes that most of us rather dance than watch other people dance. He also states that “I like to move” is not a good enough reason to ask others to watch you do just that. The Živa festival wants to encourage dancing and watching dance. This is why we will start this year’s event with a lecture performance entitled “How we Watch Dance”. It is true that we can understand and experience dance easier if we are dancers ourselves. But without watching, reading and thinking about it, our development will quickly stop. Should we want more, however, dance as an art form is like an open field that allows exploring the body and its movement. The dance body or the body of contemporary dance was labelled an autonomous body by Bojana Kunst, who also states that it “continuously plays a game of changes, travelling between meaning and realisation, between reality and manifestation, between presence and disappearance, between the subject and object, and thus prevents us from encapsulating it with a single act, system, stile, form or word.” 
The dance miniatures programme will confirm that contemporary dance creativity of the young cannot be summed up by a unified labelling scheme, but its main aim is, apart from presenting academic dance programmes, to act as a facilitator for exploring the living and spacious landscapes of contemporary dance art.

URNIK / SCHEDULE:

Četrtek / Thursday, 15.11.2018:

16.00   Učna predstava Kako gledamo ples / Lecture Performance How we watch Dance, Samo Oleami

17.30  Otvoritev festivala + Podelitev priznanj (Dalanda Diallo, Polona Boruta in Lucija Boruta prejmejo listino Mete Vidmar) + Program plesnih miniatur 1 + Odlomek iz predstave Botrce, Plesni teater Velenje
Opening of the festival + Award Ceremony + The Program of Dance Miniatures 1 + Excerpt from the performance Botrce, Dance theater Velenje

19.30   Plesna predstava Ali si z nami? / Dance performance Are you with us?, Plesni Forum Celje

20.30   Plesna predstava Potujoči kamni / Dance performance Traveling stones, Plesna Izba Maribor

 

Petek / Friday, 16.11.2018:

17.00   Program plesnih miniatur 2
The Program of Dance Miniatures 2

18.30   Program plesnih miniatur 3 + Kratka plesna predstava HIGGSOV BOZON IN NEPOPOLNI RED V POPOLNEM KAOSU, SVŠGUGL
The Program of Dance Miniatures 3 + Short dance performance SVŠGUGL

20.00   Plesna predstava Ob sončnem zahodu zadnjega poletnega dne se je po rdeči lestvi povzpela na veter in zaplesala po gozdu / Dance performance At sundown, on the last summer day, she climbed the red ladder up to the wind and danced about the forest, Studio za svobodni ples

 

Sobota / Saturday, 17.11.2018:

16.00   Predstavitev akademskih programov plesa / Presentation of academic dance programs

17.30   Program plesnih miniatur 4
The Program of Dance Miniatures 4

19.00   Plesna predstava wEGOn / Dance performance wEGOn, Plesni studio Erato

20.00   Plesna predstava KAKOR DIH / Dance performance KAKOR DIH, Evin Hadžialjević

21.00   Plesna predstava HOUSE BOLERO / Dance performance HOUSE BOLERO, ADU Zagreb

22.00   Zaključek / Closing

 

Organizator / Organiser:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)
in / and
Območna izpostava JSKD Ljubljana / JSKD Ljubljana, regional office

 

Umetniški vodja / Artistic Director:

Nina Meško


Selektor / Selector:

Igor Sviderski


Vizualna podoba festivala / Design by:

Ajda Tomazin


Povezovalec programa / Moderator:

Daniel Petković

 

Prizorišče / Venue:

Španski Borci, Zaloška 61, Ljubljana


Kontakt & informacije / Contact & info:

JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; T: 01/24 10 523, E: franci.cotman@jskd.si, W: www.jskd.si

 

Prodaja vstopnic / Tickets:

Blagajna Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana (eno uro pred predstavo); otvoritev je brezplačna, festivalska vstopnica (neomejeno število predstav): 6 EUR (otroci brezplačno, dijaki, študentje in upokojenci 50% popust)

 

V. Dodatne informacije:

 

Nina MEŠKO

samostojna strokovna svetovalka
za ples

 

T: (01) 2410 522
F: (01) 2410 510
E: nina.mesko@jskd.si

 

 

 

 

Razpis

PROGRAM

 

 

programska knjižica

Programska knjižica (pdf, 6 MB)