PLES / FESTIVAL ŽIVA

 

Živa 2021, festival plesne ustvarjalnosti mladih / Festival of young dance creativity

11.- 13. 11. 2021, Španski borci, Ljubljana, Slovenia

V ŽIVO NA ŽIVI

Sprememba je edina stalnica v življenju. In telo kot prostor bivanja je prostor, ki v svoji celovitosti omogoča neizmerne razsežnosti. Zato v skladu z družbeno političnim dogajanjem razbrskavamo, vzpostavljamo čisti tok, ki ponazarja fluidno strast, se srečujemo in sporočamo, da plesna umetnost potrebuje gledalca. Kompleksno in dovršeno reflektiramo družbeno politično stanje aktualnega časa in skozi skupno, izjemno močno energetsko uglašenost ter odlično izvedbeno in sporočilno interpretacijo prikažemo tisti nenehni občutek prikritega stanja pripravljenosti. Lahko samo markiramo ali navidezno umiramo od bolečine ter raztresamo sekunde. V vsakem primeru vzpostavljamo skupen prostor. In smo ustvarjalni. Avtentični. Prisotni.

Lansko leto je bil festival plesne ustvarjalnosti mladih Živa, ki prinaša presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov/posameznic iz vse Slovenije ter nosi ime po plesni pedagoginji in koreografinji Živi Kraigher, izveden na spletu. Letos bomo ponovno izkusili mlado sodobno plesno umetnost v živo. Umetnost, ki je večna in neuničljiva ter se kaže v umetniških praksah, pogovorih, koreografskih miniaturah, predstavah in druženju.

Veselimo se razmišljujočih in izraznih teles, ustvarjalnih plesnih zgodb in prikaza na odru, ki je odličen original in najboljši primer ustvarjalne razvojnosti ter svoje lastne primarnosti za javno dobro. Vredno in nujno ga je izkusiti v živo.

LIVE AT ŽIVA FEST

The only constant in life is change. Our bodies are the spaces we inhabit and their wholeness gives us immeasurable options. Therefore we, in accordance with socio-political events, pry apart and make whole again pure flows that illustrate fluid passion, we meet and we shout out that the art of dance needs spectators. We reflect the current political situation with thoroughness and insight and release the constant feeling of readiness bubbling under the surface through our common and powerful synchronicity of energy as well as our interpretations, excellent in both meaning and performance. We can only mark the pain or pretend to die of it as we scatter the seconds. Regardless of what we do, we are establishing a common space. We are creative. Authentic. Present.

Živa, the festival of young dance creativity named after dance pedagogue and choreographer Živa Kraigher which showcases a cross-section of contemporary dance creativity by chosen dance groups and individuals from all over Slovenia, was carried out online last year. This year we will once again experience contemporary young dance art live. Art that is eternal and indestructible and is reflected in artistic practices, conversations, choreographic miniatures, performances and socializing.

We are looking forward to thoughtful and expressive bodies, creative dance stories and original stage performances which will provide a perfect example of creative development and the importance of dance for the common good. It is worthwhile and necessary to experience it live.

Festival of young dance creativity ŽIVA is an annual event which presents a cross-section of current activities by selected dance groups and individuals from all over Slovenia as well as guests from abroad. Its name ŽIVA is a homage to Živa Kraigher, an important Slovenian dance teacher and choreographer.

Organizator / Organiser:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)

in / and

Območna izpostava JSKD Ljubljana / JSKD Ljubljana, regional office

Umetniška vodja / Artistic Director: Nina Meško

Državna selektorica / National Selector: Mojca Kasjak

Regijske selektorice / Regional selectors: Petra PIkalo, Ajda Tomazin, Tina Valentan, Aja Zupanec, Andreja Kopač, Mojca Kasjak

Vizualna podoba festivala / Design by: Ajda Tomazin

Povezovalec programa / Moderator: Daniel Petković

Prizorišče / Venue: Španski Borci, Zaloška 61, Ljubljana

Kontakt & informacije / Contact & info: JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; T: 01/24 10 523, E: franci.cotman@jskd.si, W: www.jskd.si

Prodaja vstopnic / Tickets: Blagajna Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana (eno uro pred predstavo); otvoritev je brezplačna, festivalska vstopnica (neomejeno število predstav): 6 EUR (otroci brezplačno, dijaki, študentje in upokojenci 50% popust)

 

URNIK /SCHEDULE:

Četrtek / Thursday, 11.11.2021:

17.30   Plesne miniature 1 / Dance miniatures 1

19.00   Kratki predstavi / Short performances:

KUD QULENIUM Ljubljana, Pionirski dom – center za kulturo mladih RAZBRSKAVANJA in

SVŠGUGL – Umetniška gimnazija oddelek za sodobni ples UP, GESTA, UPOR

20.00   Plesna predstava / Dance performance:

Beno Novak v Izvedbi plesnega kolektiva ŠIK, Plesna Izba Maribor MATERIJA

Petek / Friday, 12.11.2021:

17.30   Plesne miniature 2 + kratka predstava / Dance miniatures 2 + short performance:

KID Plesonoga, Mana MARKIRANJE

19.00   Plesne miniature 3 + kratka predstava / Dance miniatures 3 + short performance:    

Studio za svobodni ples KVADRATURA / AVANTURA 

20.30   Plesno-gledališka predstava / Dance-theater performance:  

Plesni Forum Celje   SISTER-HUD  

Saturday, 13.11.2021:

17.30   Plesne miniature 4 / Dance miniatures 4

19.00   Koreopoezija / Choreopoetry:

Zavod Moja kreacija NEKE NOČI NEKE DEKLICE NEKJE UMIRAJO

20.00   Plesna predstava / Dance performance:

Plesni kolektiv Š.I.K. KAM SI RAZTRESLA SEKUNDE?

21.00   Plesni film z intervencijami v živo / Dance film with live interventions:

Tjaša Bucik, Anuša Kodelja, Tereza Gregorič: Nisem dekle niti ženska

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM - vsak dan od četrtka do sobote:

12.00 – 14.00 Plesni izziv z Jurijem Konjarjem / Dance challenge with Jurij Konjar

Plesni izziv predstavlja uvod v temo za 30. Državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1. Jurij Konjar bo predstavil različne elemente kontaktne improvizacije, kot so: komunikacija skozi dotik, med dvema partnerjema deljeno središče teže, sledenje toku giba, prevzemanje teže drugega in uporaba strukturne moči telesa.
Jurij Konjar je plesalec, improvizator, koreograf, raziskovalec, pisec, kurator in organizator.

15.30 – 17.00 Plesna razbrskavanja: odprta diskusija mladih z mladimi o plesu / Dance explorations: an open discussion of young people with young people about dance

16.30 – 20.00 Plesna instalacija / Dance installation:

Tjaša Bucik, Anuša Kodelja, Tereza Gregorič: Nisem dekle niti ženska

 

 

Dodatne informacije:

 

Nina MEŠKO

samostojna svetovalka za ples

 

T: (01) 2410 522
E: nina.mesko@jskd.si

 

 

 

 

 

programska knjižica Živa 2021

programska knjižica
(1.6 MB, datoteka pdf)