Dokumentacijsko središče slovenske ljubiteljske kulture

 

 

 

 

 

Dr. Mirko Cuderman je Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti doniral obsežno zborovsko literaturo, ki jo je sam zbiral več kot pol stoletja. Arhiv, ki obsega več kot 60 tisoč enot je zdaj prvič dostopen strokovni in drugi zainteresirani javnosti.

 

VSTOPI

 

 

Prostor je opremljen s sodobnimi avdio in video napravami, ki omogočajo popolnejši dostop do informacij in je namenjen študiju zborovske literature, strokovnim srečanjem in sploh seznanitvi z manj poznano zborovsko literaturo, predvsem z bogato zakladnico slovenske zborovske glasbe, ki je vedno manj na repertoarjih naših zborov. 

Slovenski zborovski arhiv obsega osebno zbirko dr. Mirka Cudermana, arhiv zbora Consortium musicum in arhiv JSKD. Vsebuje predsvem slovenske posvetne in cerkvene glasbene revije, ki so izhajale v Sloveniji, slovenske oratorije, kantate, maše ter posvetne skladbe slovenskih skladateljev, zbirke večjih vokalnih opusov evropskih skladateljev, zbirke slovenskih pesnikov, iz katerih so slovenski glasbeniki črpali besedila, plošče, kasete in zgoščenke slovenske ter svetovne zborovske glasbe, domače in tuje priročnike ter sodobne skladbe evropskih skladateljev.

Največji delež zajemajo zborovske 'a cappella' ter vokalno-instrumentalne skladbe. Knjižno gradivo je razdeljeno na strokovno literaturo in zbirko leposlovnih del slovenskih avtorjev. Obsežna je tudi zbirka cedejev in LP plošč s posnetki vokalnih in vokalno-instrumentalnih del. Prostor je opremljen s sodobnimi avdio in video napravami, ki omogočajo popolnejši dostop do informacij.

Leta 2013 smo v slovenskem zborovskem arhivu združili tudi notno zbirko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki je bila skoraj v celoti vpisana v sistem COBISS, in zbirko dr. Mirka Cudermana. Ocenjujemo, da skupna zbirka obsega okoli 80.000 enot notnega gradiva. Skupni popis bo končan v letu 2016.

Doslej je arhiv gostil veliko število zainteresiranih posameznikov in skupin, ki so tukaj dobili informacije o želenih skladbah ter nasvete in predloge koncertnih sporedov. Arhiv so obiskale tudi skupine dijakov Konservatorija za glasbo v Ljubljani in študentje Akademije za glasbo v Ljubljani. Ti bodo informacije in storitve, ki jih Slovenski zborovski arhiv nudi, potrebovali pri svojem nadaljnjem poklicnem delu. Ob vsem tem je Slovenski zborovski arhiv začel velik projekt digitalizacije notnega materiala in vnos v bazo podatkov, kjer se nahajajo vse potrebne informacije o tem delu.

V letu 2014 je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo pričel s projektom digitalizacije in mu dodal  praktično uporabnost: odprtje članstva v knjižnice z možnostjo internetnega dostopa in koriščenja digitaliziranih vsebin v posebnem programu.  S projektom digitalizacije bomo nadaljevali tudi v letu 2016.

Prednost programa je predvsem boljša preglednost in lažje iskanje po vnosih. V novem programu je možno splošno iskanje po zadetkih, kot ga poznamo iz Googlovega iskalnika, kot tudi napredno iskanje po posameznih kategorijah, kar omogoča, da iz velike množice gradiva zlahka pridemo do želenih informacij. V letu 2016 načrtujemo tudi sodelovanje z Akademijo za glasbo, oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete ter z drugimi sorodnimi institucijami. V prostorih arhiva naj bi potekale javne predstavitve študijskih del povezanih s skladatelji zborovske glasbe in z vsakršno tematiko, ki se nanaša na področje zborovske glasbe in zborovodstva.

Še naprej bo arhiv namenjen študiju zborovske literature, strokovnim srečanjem in sploh seznanitvi z manj poznano zborovsko literaturo, predvsem z bogato zakladnico slovenske zborovske glasbe, ki je vedno manj na repertoarjih naših zborov. 

 

 

 

Kje smo?

Plečnikov trg 1a
1000 Ljubljana
(Uršulinski samostan, vhod desno od vhoda v Emonsko klet)

Trenutno Slovenski zborovski arhiv in knjižnica JSKD ne poslujeta.


Za informacije o notnem gradivu pišite g. Mitju Gobcu, ki lahko svetuje za večino slovenske posvetne zborovske literature, na e-naslov:
mitja.gobec@siol.net