Raziskovalno-analitična dejavnost

 

Je ena temeljnih področij ljubiteljske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti (znanstvene in strokovne monografije, analitika ljubiteljske kulture), ki bo poskrbela za kakovostno analizo in raziskave znotraj različnih področij – tako umetniških, politoloških, socioloških in kulturoloških.

Z namenom afirmacije ter ustrezne umestitve fenomena ljubiteljske kulture v polje družboslovja bomo v sodelovanju z različnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami spodbudili razvoj.

JSKD že od leta 2002 sistematično skrbi za razvoj resorne statistike ljubiteljske kulture, ki zajema celovit letni pregled društvenega dela ljubiteljskih ustvarjalcev v Sloveniji. Sklad je član sosveta za statistiko kulture pri Uradu Republike Slovenije za statistiko.

Leta 2016 bomo na podlagi zbranih podatkov za leti 2014 in 2015 pripravili obširno analizo ljubiteljske dejavnosti.