Založniški programi

 

V program založništva sklada sodi vso strokovno gradivo, vezano na kulturno ustvarjalnost - priročniki z različnih področij kulturnih dejavnosti, notne edicije, periodika, strokovni zborniki, raziskave, monografije in dramska besedila. Projekti na založniškem področju so podpora sistemu izobraževanj in prireditev, namenjeni so učiteljem, članom in mentorjem kulturnih skupin, študentom in drugim. V okviru sklada deluje tudi specializirana knjižnica, ki uporabnikom nudi potrebno strokovno literaturo za njihovo delo. Na področju založništva se skuša doseči maksimalna podpora razvoju dejavnosti, saj za mnoga področja specifična strokovna literatura ne obstaja ali pa ni dovolj komercialno zanimiva za zasebne založnike.