GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

SKLAD STANETA SEVERJA

Škofja Loka, 12. 09. 2017

 

RAZPIS NAGRAD SKLADA STANETA SEVERJA 2017

   

Upravni odbor Sklada Staneta Severja razpisuje na podlagi veljavnega pravilnika

NAGRADE SKLADA STANETA SEVERJA,

in sicer:

 

- DVE NAGRADI ZA IGRALSKE STVARITVE V SLOVENSKIH POKLICNIH GLEDALIŠČIH  (SLOVENSKIH POKLICNIH DRAMSKIH IGRALCEV),

 

- ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV ŠTUDENTA DRAMSKE IGRE  ,

 

- IN ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV V SLOVENSKEM LJUBITELJSKEM GLEDALIŠČU.

 

V poštev pridejo igralske stvaritve odigrane v premiernih uprizoritvah v času od 30. septembra 2016 do 30. septembra 2017.

V kategoriji ljubiteljski igralci se nagrade podeljujejo za igralske stvaritve preteklih dveh let ali za življenjsko delo.

Kandidate za nagrade predlagajo z ustrezno pisno obrazložitvijo slovenska poklicna gledališča, profesionalna-izveninstitucionalna gledališča in profesionalne gledališke skupine, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, odbori Združenja v posameznih gledališčih ter AGRFT v Ljubljani, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in posamezniki.

 

VSAK LAHKO PREDLAGA NAJVEČ DVA KANDIDATA!
(v izjemnih okoliščinah to ne velja za AGRFT)

 

Območne izpostave JSKD, Zveze kulturnih društev in ljubiteljska gledališča naj svoje predloge za nagrado pošljejo na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana -  do 07.novembra 2017,

 ostali predlagatelji pa naj pisne obrazložitve s predlogi pošljejo na sedež Sklada Staneta Severja:

JSKD OI Škofja Loka – Sklad Staneta Severja
Mestni trg 26, 4220 ŠKOFJA LOKA – do 25. oktobra  2017.

 

Tajnik Sklada S. Severja:

Marko Črtalič

 

Predsednik Sklada S. Severja:

Aleš Jan

 

Pravila Sklada

 

 

 

 

 

 

 

Pravila Sklada