IZOBRAŽEVANJA, DELAVNICE, SEMINARJI

 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2018/2019

 

   

 

UVOD V VEŠČINO RISANJA

Ljubljana, 8. 10. 2018–27. 5. 2019
(zaseden)

Namen izobraževanja je seznaniti se s principi realističnega risanja predmetov. Program je primeren kot priprava za preizkuse znanja risanja, pa tudi kot osnova za risanje z računalnikom v 3D načinu.

več >>

   

 

NADALJEVALNI TEČAJI RISANJA (2 termina)

Ljubljana, 9. 10. 2018–28. 5. 2019 (zaseden) in

Ljubljana, 11. 10. 2018–30. 5. 2019
(zaseden)

Tečajnik, ki je usvojil uvod v veščino risanja, lahko nadaljuje in poglablja veščino risanja predmetov, lahko pa si izbere katerega od programov za razvijanje posebnih veščin: risanje prostora s pomočjo linearne perspektive, prikazovanje volumna s pomočjo senčenja, risanje človeške ali živalske figure, risanje rastlin in cvetja, risanje krajine.

več >>

   

 

 

TEČAJ OBLIKOVANJA POLSTENJE

Ljubljana, 20.–21. 10. 2018

Udeleženec osvoji tehniko mokrega polstenja, pridobi znanje, kako predvideti  tridimenzionalno obliko in njeno končno velikost, kako polstiti po modelu ali telesu, kako izkoristiti kiparske karakteristike polsti. Ob oblikovanju dveh uporabnih izdelkov dobi še veliko praktičnih nasvetov.

več >>

   

 

KREATIVNA UPORABA BARVE

Ljubljana, tri zaporedne sobote, začetek 10. novembra 2018

Tečaj obsega vaje za spoznavanje značilnosti barv, barvnih harmonij in vaje v mešanju barvnih pigmentov.  

več >>

 

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

9. in 10. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 26. oktober 2018

2. USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

16. in 17. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 5. november 2018

3. BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

23. in 24. november 2018, Ljubljana
rok prijave: 14. november 2018

4. RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

30. november in 1. december 2018, Ljubljana
rok prijave: 21. november 2018

več >>

   

mala plastika

 

Kiparska delavnica MALA PLASTIKA

Ljubljana, 8.–9. 12. 2018 zasedeno

Namen izobraževanja je spoznavanje proporcev in oblikovanje manjše figure in glave v glini.

več >>

 

 

   

 

TEČAJ OBLIKOVANJA - VITRAŽ

Ljubljana, 18.–20. 1. 2019

Začetniki bodo oblikovali enostavnejši izdelek v tiffany tehniki,  tisti, ki so že obiskovali osnovni program, pa bodo spoznali zakonitosti in posebnosti izdelave bolj zahtevnega izdelka.

 

 

   

 

KREATIVNA UPORABA BARVE

Ljubljana, 2.–16. 2. 2019

Tečaj obsega vaje v opazovanju barv na modelu in slikanje.

 

 

 

   

 

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE

Ljubljana, 2.–16. 3. 2019

Tečaj temelji na vajah, ki udeležence postopoma uvedejo v svet likovnih razmerij in ritmov tako, da razvijajo čut za likovno komponiranje.

 

 

   

 

LIKOVNI TEČAJ

Ljubljana, 20.–21. 5. 2019

Poglobljeno raziskovanje določene likovne teme.

 

 

   

KIPARSKA DELAVNICA LES

Šmartno ob Paki, 24.–26. 5. 2019

 

Preizkušanje sodobnejših pristopov in različnih interpretacij obdelovanja lesa.

 

 

 

 

   

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH

Sinji vrh nad Ajdovščino, 22.–28. 7. 2019

V sedemdnevni delavnici omogočimo likovnim ustvarjalcem poglobljeno in koncentrirano
ukvarjanje z določeno risarsko ali slikarsko temo.

 

   

 

LIKOVNI TEČAJ

Ljubljana, 1.–8. 6. 2019

Poglobljeno raziskovanje določene likovne teme.

 

   

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO

Šmartno ob Paki, 9.–18. 8. 2019

Raziskovanje in preizkušanje sodobnih likovnih praks. V okviru dogovorjene teme in
oblikovnih izhodišč vsak udeleženec išče svoj individualni izraz. Zaključi se z razstavo.

 

   

 

KIPARSKA DELAVNICA KAMEN

Lesno Brdo, 26.–30. 8. 2019

 

Delo poteka v kamnolomu. Izhodišče za klesanje so majhne oblike iz narave.

Predznanje ni potrebno.

 

 

   

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA

SEZONA 2017/2018

 

   

Rok prijave: podaljšan do 5. avgusta 2018

KIPARSKA DELAVNICA KAMEN

Lesno Brdo, 27. - 31. 8. 2018

 

Delo poteka v kamnolomu. Izhodišče za klesanje so majhne oblike iz narave (plodovi, semena, koščice, školjke), lahko pa se udeleženci po posvetu z mentorico odločijo za oblikovanje po svoji zamisli. Predznanje ni potrebno.

 

več >>

 

   

Rok prijave: 20. junij 2018

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO - MITOLOGIJA GLOBALNE VASI

Šmartno, 10.-19. 8. 2018

 

Namen delavnice je raziskovanje in preizkušanje sodobnih likovnih praks. Poudarek je na skupinskem delu, v okviru dogovorjenih oblikovnih izhodišč pa vsak udeleženec išče svoj individualni izraz.

 

več >>

   

Rok prijave: 20. junij 2018

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH - RISANJE PORTRETA

Sinji vrh nad Ajdovščino, 23. - 29. 7. 2018

 

Senčenja ne smemo razumeti kot risanje senc, ampak kot oblikovanje volumna narisanih predmetov. Tečaj obsega osnove risanja s senčenjem in sicer: kako s senčenjem oblikovati oglate, oble in okrogle predmete ter kako s senčenjem prikazati različne materiale in teksture površin.
Predznanje ni potrebno.

 

več >>

   

Rok prijave: 15. maj 2018

KIPARSKA DELAVNICA LES

Šmartno ob Paki, 25.–27. 5. 2018

 

Preizkušanje sodobnejših pristopov in različnih interpretacij obdelovanja lesa.

 

več >>

 

 

 

   

Rok prijave: 15. maj 2018

SPOZNAJMO TEHNIKO: SKRIVNOSTI SLIKANJA Z JAJČNO TEMPERO

Ljubljana, 27. 5. 2018

Kako so si stari mojstri, kot je Giotto, izdelali tempera barvo, bodo tečajniki spoznali na nedeljski delavnici, kjer bodo korak za korakom pripravili jajčno tempero in z njo tudi slikali.


več>>

 

   

Rok prijave: 15. maj 2018

LIKOVNI TEČAJ - PORTRET

Ljubljana, 2. in 9. 6. 2018

 

Spoznavanje likovne zgradbe in značilnosti obraza in risanje ali slikanje portreta.

 

več >>

 

 

 

 

   

Rok prijave: 15. maj 2018

RISANJE KROKIJEV: PLESNI MOMENTI

Ljubljana, 27.- 30. 6. 2018

 

Delavnica povezuje ples in likovno umetnost z namenom, da udeleženci s hitro risbo ujamejo momente plesalcev.

več >>

 

 

   

 

KREATIVNA UPORABA BARVE - BARVNA EKSPRESIJA

Ljubljana, začetek 3. februarja 2018

Tečaj obsega praktične vaje v raziskovanju ekspresivnih vrednosti barv in njihovih harmonij in ustvarjanju ekspresivnih barvnih kompozicij.

 

več>>

 

 

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost

19. in 20. januar 2018, Ljubljana

rok prijave: 15. januar 2018

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

2. in 3. februar 2018, Ljubljana

rok prijave: 24. januar 2018

PLESNO MUZICIRANJE – glasbena in plesna dejavnost (12 ur)

24. marec 2018, Ljubljana

rok prijave: 14. marec 2018

BESEDE PLEŠEJO – plesna in literarna dejavnost

13. in 14. april 2018, Ljubljana

rok prijave: 4. april 2018

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

20. in 21. april 2018, Ljubljana

rok prijave: 11. april 2018

 

več >>

 

   

 

 

TEČAJ OBLIKOVANJA POLSTENJE

Ljubljana, 3. in 4. marec 2018

Namen izobraževanja je spoznavanje in preizkušanje v sodobni umetnosti vedno bolj prisotnega oblikovanja s polstjo.

 

več>>

 

   

 

 

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE

Ljubljana, začetek 10. marca 2018

Tečaj temelji na vajah, ki udeležence postopoma uvedejo v svet likovnih razmerij in ritmov tako, da razvijajo čut za likovno komponiranje.

 

več>>

 

   

mala plastika

 

KIPARSKA DELAVNICA  MALA PLASTIKA   

Ljubljana, 2.– 3. 12. 2017

Namen izobraževanja je spoznavanje proporcev in oblikovanje manjše figure in glave v glini.

 

več>>

 

 

   

 

 

TEČAJ OBLIKOVANJA POLSTENJE

Ljubljana, 21. in 22. oktober 2017

Namen izobraževanja je spoznavanje in preizkušanje v sodobni umetnosti vedno bolj prisotnega oblikovanja s polstjo.

 

več>>

 

   

 

KREATIVNA UPORABA BARVE - BARVNA EKSPRESIJA

Ljubljana, začetek 11. 11. 2017

Tečaj obsega praktične vaje v raziskovanju ekspresivnih vrednosti barv in njihovih harmonij in ustvarjanju ekspresivnih barvnih kompozicij.

 

več>>

 

 

   

 

UVOD V VEŠČINO RISANJA

Ljubljana, 9. 10. 2017 – 28. 5. 2018

Namen izobraževanja je seznaniti se s principi realističnega risanja predmetov. Program je primeren kot priprava za preizkuse znanja risanja, pa tudi kot osnova za risanje z računalnikom v 3D načinu.

 

več>>

 

   

 

NADALJEVALNI TEČAJI RISANJA (2 termina)

Ljubljana, 10. 10. 2017 – 29. 5. 2018

Ljubljana, 12. 10. 2017 – 1. 6. 2018

Namen izobraževanja je nadaljevanje in poglabljanje veščine risanja predmetov, lahko pa si udeleženec izbere katerega od programov za razvijanje posebnih veščin.

več>>

 

   
   

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA

SEZONA 2016/2017

 

   

 

 

TEČAJ OBLIKOVANJA POLSTENJE

Ljubljana, 4.– 5. 3. 2017

Udeleženci bodo osvojili tehniko mokrega polstenja, pridobili znanje, kako predvideti tridimenzionalno obliko in njeno končno velikost ter kako izkoristiti kiparske karakteristike polsti.

 

več>>

 

   

 

 

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE

Ljubljana, 18. 3.–1. 4. 2017

Tečaj temelji na vajah, ki udeležence postopoma uvedejo v svet likovnih razmerij in ritmov tako, da razvijajo čut za likovno komponiranje.

 

več>>

 

   

NIP umetnost

 

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

Osnovni cilj neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

1. ODER JE VAŠgledališka in folklorna dejavnost
17. in 18. marec 2017, Ljubljana;

2. MASKA V GIBU– plesna in likovna dejavnost
24., 25 in 26. marec 2017, Ljubljana;

3. USTVARI PRVI FILM– filmska in glasbena dejavnost
31. marec in 1. april 2017, Ljubljana;

4. PLES V GLASBI, GLASBA V PLESU– plesna in glasbena dejavnost
8. april 2017, Ptuj;

5. SLIŠIM BESEDE – literarna in inštrumentalna dejavnost
21. in 22. april 2017, Ljubljana;

 

več >>

 

   

 

Rok prijave: 15. maj 2017

KIPARSKA DELAVNICA LES

Šmartno ob Paki, 26.–28. maj 2017

 

Preizkušanje sodobnejših pristopov in različnih interpretacij obdelovanja lesa.

 

več >>

   

 

Rok prijave: 15. maj 2017

LIKOVNI TEČAJ - PORTRET

Ljubljana, 3. in 10. junij 2017

 

Spoznavanje likovne zgradbe in značilnosti obraza in risanje ali slikanje portreta.

 

več >>

 

 

 

 

   

 

Rok prijave: 20. junij 2017

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH - RISANJE S SENČENJEM

Sinji vrh nad Ajdovščino, 24.-30. 7. 2017

 

Senčenja ne smemo razumeti kot risanje senc, ampak kot oblikovanje volumna narisanih predmetov. Tečaj obsega osnove risanja s senčenjem in sicer: kako s senčenjem oblikovati oglate, oble in okrogle predmete ter kako s senčenjem prikazati različne materiale in teksture površin.
Predznanje ni potrebno.

 

več >>

   

 

Rok prijave: 20. junij 2017

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO - NEZNANI LETEČI PREDMETI

Šmartno ob Paki, 4.–13. avgust 2017

 

Projekt  - delavnica  je namenjena  raziskovanju domišljije fenomena letenja in iskanje različnih umetniških pristopov skozi sliko,objekt in koncept.

 

več >>

   

 

Rok prijave: 20. junij 2017

KIPARSKA DELAVNICA KAMEN

Lesno brdo, 21.–25. avgust 2017

 

Delo poteka v kamnolomu. Izhodišče za klesanje so majhne oblike iz narave (plodovi, semena, koščice, školjke), lahko pa se udeleženci po posvetu z mentorico odločijo za oblikovanje po svoji zamisli. Predznanje ni potrebno.

 

več >>

 

   

 

TEČAJ OBLIKOVANJA - VITRAŽ

Ljubljana, 3.–5. 2. 2017

Začetniki bodo oblikovali enostavnejši izdelek v tiffany tehniki,  tisti, ki so že obiskovali osnovni program, pa bodo spoznali zakonitosti in posebnosti izdelave bolj zahtevnega izdelka.

 

več>>

 

   

 

KREATIVNA UPORABA BARVE

Ljubljana, 11. – 25. 2. 2017

Tečaj obsega praktične vaje v spoznavanju izrazne moči barv.

 

več>>

 

 

   

mala plastika

 

KIPARSKA DELAVNICA  MALA PLASTIKA   

Ljubljana, 3.– 4. 12. 2016

Namen izobraževanja je spoznavanje proporcev in oblikovanje manjše figure in glave v glini.

 

več>>

 

 

   

 

PREDAVANJA O UMETNOSTI

Ljubljana, 19. – 24. 10. 2016

Predavanja o estetiki ter likovno estetska analiza likovnih del.

 

 

 

   

NIP umetnost

 

NIP UMETNOST - MARIBOR

Letošnjo jesen bomo nadaljevali z izjemno uspešnimi izobraževanji za mentorje kulturnih skupin in učitelje neobveznega izbirnega predmeta (NIP) UMETNOST - tokrat v Mariboru. Pripravili smo 4 interdisciplinarna izobraževanja:

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost
21. in 22. oktober 2016

ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost
11. in 12. november 2016

RITEM POEZIJE – literarna in inštrumentalna dejavnost
2. in 3. december 2016

USTVARI PRVI FILM – filmska in glasbena dejavnost
16. in 17. december 2016

več >>

   

 

UVOD V VEŠČINO RISANJA

Ljubljana, 10. 10. 2016 – 29. 5. 2017

Namen izobraževanja je seznaniti se s principi realističnega risanja predmetov. Program je primeren kot priprava za preizkuse znanja risanja, pa tudi kot osnova za risanje z računalnikom v 3D načinu.

 

več>>

 

   

 

NADALJEVALNI TEČAJI RISANJA (2 termina)

Ljubljana, 11. 10. 2016 – 30. 5. 2017

 

Ljubljana, 13. 10. 2016 – 1. 6. 2017

Namen izobraževanja je nadaljevanje in poglabljanje veščine risanja predmetov, lahko pa si udeleženec izbere katerega od programov za razvijanje posebnih veščin.

več>>

 

   

 

Kiparska delavnica POLSTENJE

Ljubljana, 22.– 23. 10. 2016

Namen izobraževanja je spoznavanje in preizkušanje v sodobni umetnosti vedno bolj prisotnega oblikovanja s polstjo.

 

več>>

 

 

 

   

 

KREATIVNA UPORABA BARVE

12.–26. 11. 2016

Namen seminarja je hkrati razviti  občutek za barvno hierarhijo in barvno  kompozicijo, saj sta v slikarski praksi ta dva vidika povezana.

 

več>>

 

 

 

   

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA

SEZONA 2015/2016

 

Rok prijave: zaključen

KIPARSKA DELAVNICA KAMEN

Lesno brdo, 22.–26. avgust 2016

 

Delo poteka v kamnolomu. Izhodišče za klesanje so majhne oblike iz narave (plodovi, semena, koščice, školjke), lahko pa se udeleženci po posvetu z mentorico odločijo za oblikovanje po svoji zamisli. Predznanje ni potrebno.

 

 

več >>

 

   

Rok prijave: zaključen

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO
PODOBE ŽIVALI

Šmartno ob Paki, 5.–14. avgust 2016

Z različnimi umetniškimi pristopi (risanjem, slikanjem, izdelavo objektov) bomo predstavili subjektiven pogled na pomen in vlogo živali. V sodobnem času se živali v umetnosti transformirajo v objekt, fetiš, koncept, eksces, kar jasno kaže na odnos družbe do živali.

 

več >>

 

   

Rok prijave: zaključen

Likovna delavnica Sinji vrh
LIKOVNA STILIZACIJA

Sinji vrh nad Ajdovščino, 25.-31. julij 2016

 

Stilizacija je ena glavnih likovnih veščin, s katero oblikujemo izraz likovnih del. S stilizacijo risba dobi svojo likovno kvaliteto. Stilizirana risba tudi odraža osebni risarski ali slikarski stil.

 

več >>

 

 

   

Rok prijave: zaključen

ESTETIKA IN LIKOVNA ANALIZA UMETNIŠKIH DEL

Ljubljana, 30. maj, 6. in 13. junij 2016

 

Predavanja o estetiki in likovnih zakonitostih ter likovno estetska analiza likovnih del udeležencev.

 

 

več >>

 

 

   

Rok prijave: zaključen

KIPARSKA DELAVNICA LES

Šmartno ob Paki, 27.–29. maj 2016

 

Tridnevna delavnica temelji na različnih interpretacijah obdelovanja lesa.
Osnovni namen je povezovanje tradicionalnih znanj in načinov obdelave materiala z najsodobnejšimi tehnologijami in umetniškimi praksami.

 

več >>

 

   

 

Rok prijave: zaključen

RISANJE PORTRETA

Ljubljana, 28. maj in 4. junij 2016

 

Spoznavanje likovne zgradbe in značilnosti obraza in risanje portreta s svinčnikom.

 

več >>

 

 

   

Rok prijave:zaključen

TEČAJI RISANJA

Ljubljana, od oktobra 2015 do junija 2016

 

Začetni tečaji:

UVOD V VEŠČINO RISANJA

RISANJE ČLOVEŠKE FIGURE

 

Nadaljevalni tečaji:

Tečajnik, ki je absolviral uvod v veščino risanja, lahko nadaljuje in poglablja veščino risanja predmetov, lahko pa si izbere enega od programov za razvijanje posebnih veščin:

RISANJE PROSTORA S POMOČJO LINEARNE PERSPEKTIVE
PRIKAZOVANJE VOLUMNA S POMOČJO SENČENJA
RISANJE ČLOVEŠKE ALI ŽIVALSKE FIGURE
RISANJE RASTLIN IN CVETJA
RISANJE KRAJINE

Tečajnik, ki je absolviral tečaj risanja portreta, lahko nadaljuje in poglablja veščino risanja portreta in figure:

NADALJEVALNI PORTRET

>> Več informacij

   

Rok prijave: zakjučen

 

KIPARSKA DELAVNICA  MALA PLASTIKA    

Ljubljana, 5.–6. 12. 2015

Dvodnevna delavnica je posvečena modeliranju male plastike v glini.

 

>> več informacij

 

   

Rok prijave: zaključen

TEČAJ OBLIKOVANJA – VITRAŽ

Ljubljana, 29.–31. 1. 2016

Tehnika izdelave vitraža je vse bolj prisotna tudi  v sodobnem oblikovanju. Osnova je dobro poznavanje tehnologije, zato je v programu tečaja poudarek na praktičnem delu. Udeleženci morajo najprej spoznati in razumeti lastnosti stekla in jih že pri načrtovanju izdelka tudi upoštevati.

 

več >>

   

Rok prijave: zaključen

Tečaj OTROŠKI PORTRET    

Ljubljana, 13. 2. in 20. 2.  2016

 

Spoznavanje likovne zgradbe in značilnosti otroškega obraza in slikanje otroškega portreta.

 

>> Več informacij

 

Rok prijave: zaključen

Tečaj OBLIKOVANJE S FILCEM (POLSTENJE)    

Ljubljana, 27. 2. in 28. 2.  2016

 

Udeleženci bodo osvojili tehniko mokrega polstenja, izkusili kiparske karakteristike polsti in izdelali dva uporabna izdelka.

 

>> Več informacij

 

   

Rok prijave: zaključen

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE

Ljubljana, 5.–20. 3. 2016

Tečaj temelji na vajah, ki udeležence postopoma uvedejo v svet likovnih razmerij in ritmov tako, da razvijajo čut za likovno komponiranje. Seznanijo se z osnovnimi kompozicijskimi načeli, posamezne teme pa so: motiv in izrez slike, ravnotežje elementov slike, kompozicija in vsebina slike.

 

več >>

 

 

 

 

   

Rok prijave: zaključen

KREATIVNA UPORABA BARVE – BARVNA KOMPOZICIJA

Ljubljana, 2. 4. 2016 (tri zaporedne sobote in nedelje)

 

Šestdnevni tečaj obsega praktične vaje s katerimi hkrati razvijamo občutek za barvno hierarhijo in barvno  kompozicijo, saj sta v slikarski praksi ta dva vidika povezana.

>> več informacij

   

 

 

Izobraževanja za mentorje in učitelje neobveznega izbirnega predmeta UMETNOST

Ljubljana, od januarja do aprila 2016

 

RIŠEMO GIB - dodatni termin
– plesna in likovna dejavnost
15. in 16. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

RITEM POEZIJE
– literarna in instrumentalna dejavnost
1. in 2. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

ODER JE VAŠ
-
gledališka in folklorna dejavnost
18. in 19. marec 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen
22. in 23. april 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen
dodatni termin
13. in 14 maj 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

USTVARI PRVI FILM
– 
filmska in glasbena dejavnost
4. in 5. marec 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

RIŠEMO GIB
plesna in likovna dejavnost
29. in 30. januar 2016, Ljubljana
rok prijave: zaključen

 

več>>