FILM

 

Curriculum filmskih in video seminarjev / laboratorijev JSKD

 

Režijski studio

 

Režijski studio je nedvomno osrednje dogajanje na seminarjih in udeležencem omogoča spoznavati osnove filmskega mišljenja, filmskih planov, pravila vizualne naracije, kompozicije kadra, geografije scene, gibanja na sceni, artikulacije filmskega prostora, igre za kamero etc. Seminaristi imajo praktične vaje (stage) z enim, dvema ali več igralci, napišejo, režirajo, kadrirajo, osvetlijo sceno, poskrbijo za kontinuiteto, intenzivnost in dramatičnost scene, vodijo igralce, etc. Režijski studio se povezuje s kamermansko delavnico, scenaristično delavnico, lučnim studiem, igralskim studiem, montažnem studiem, etc.

 

Kamermanska delavnica

 

Kamermanska delavnica in lučni studio nudita seminaristom temeljna znanja o filmskem kadriranju, gibanju na sceni, kompoziciji kadra, filmski in video kameri, objektivih, zaslonkah, ostrini, globini polja, merjenju svetlobe, standardnih in nestandardnih izvorih svetlobe, snemalski gramatiki, scenski tehniki, osvetljevanju, svetlobni kontinuiteti, dramatičnosti, filtrih, efektih; na vajah in demonstracijah seminaristi pod mentorskim vodstvom spoznavajo praktično delo s kamero (filmska, video kamera), osvetljujejo sceno, testirajo efekte etc. Delo s kamero zajema spoznavanje filmske in video kamere, steadycam in ostalo scensko tehniko, delo v studiu, eksterieru etc.

 

Scenaristična delavnica

 

Scenaristična delavnica obsega tehnike pisanja za film in medije, raziskovanje tem, oblikovanje junaka, "filozofije življenja", oblikovanje konfliktov, analizo družbene realnosti, karakterizacijo sodobnih junakov, spoznavanje mikro in makro dramaturgije, raziskovanje trendov v sodobnem filmu in videu, spoznavanje filmske in medijske zgodovine, avtorskih poetik, avantgarde, posameznih filmskih diskruzov, šol etc.

Pod mentorskim vodstvom seminaristi pišejo in oblikujejo scene, jih v režijskem studiu "testirajo", skupaj z igralcem dopolnjujejo, iščejo kredibilnost, dramatičnost, prepričljivost scene etc. V delavnici seminaristi raziskujejo teme, družbo, posamezne usode, oblikujejo scenarije za kratke in celovečerne igrane, dokumentarne ali eksperimentalne filma in video, se seznanjajo z medijsko kulturo, trendi v medijih, dominantnih oblikah medijske produkcije etc. Delavnica se povezuje s kamermansko delavnico, režijskim studiem, igralskim studiem.

Igralski studio (actors studio)

 

Igralski studio (actors studio) obsega delo z igralcem, študij igre za kamero, komunikacijo s filmskim partnerjem, ustvarjanje atmosfere, raziskovanje in ustvarjanje medčloveških odnosov, stilske vaje, ritem, razvijanje dialogičnosti, improvizacijo, gib etc. V igralskem studiu, ki ima predvsem poudarek na iskanju lastnega avtentičnega stika "s seboj" in iskanju "dialogičnosti" človeške eksistence. V studiu razvijamo in "testiramo"tudi scene in medčloveške relacije oblikovane v scenaristične studiu, preverjamo njihovo kredibilnost, dramatičnost, intenzivnost, timing, vizualno učinkovitost etc.

Montažni studio


Montažni studio obsega seznanjanje s temelji montaže kot tehnične operacije, seznanjanje z montažnim mišljenjem, montažno kontinuiteto, kreativnostjo v montaži, montažnimi napakami, filmsko montažo, digitalno montažo ...
Seminaristi delajo praktično z AVID montažnim programom in 16mm filmsko montažo.

 

Produkcijska delavnica

 

Produkcijska delavnica omogoča slušateljem seminarjev iskanje načinov kako minimalizirati produkcijske stroške, racionalizirati čas in ustvariti najboljše pogoje za delo. Seznanjali se bodo s postopki predprodukcije, iskanjem partnerjev, koproducentov, kako izpeljati casting, iskati lokacije, dovoljenja etc.

 

SPREMLJAJOČA SCENA SEMINARJA

 

ZGODOVINA FILMA, ŠTUDIJSKE PROJEKCIJE IN ANALIZE FILMOV, POGOVORI Z AVTORJI, SODOBNI MEDIJSKI TRENDI, RAZISKAVA AVTORSKIH POETIK, GOSTOVANJA UGLEDNIH MEDIJSKIH STROKOVNJAKOV, FILMSKIH ŠOL, GARAŽNIH PRODUKCIJ ETC.

Ob tekočem delu imajo seminaristi možnosti seznanjanja in analize filmov " od kadra do kadra" (découpage) temeljnih del svetovne in slovenske filmske zgodovine, posebnih projekcij in pogovorov z avtorji filmov, scenaristi, producenti etc.

Ob posebnih projekcijah sodobnih filmov in videa imajo možnost kritičnih analiz , kjer se seznanjajo novimi tendencami, informacijami in avtorskimi pogledi v sodobni medijski praksi, scenarističnimi postopki, izvedbami filmskih adaptacij etc.hkrati pa se  seveda uvajajo v kritično in analitično razmišljanje, raziskovanje avtorskih poetik, vrednotenje, argumentacijo etc. s tem pa seveda gradijo svojo kreativno, mišljenjsko , medijsko kulturno širino, samozavest, kritičnost , inovativnost in prodornost, ki jo kasneje potrebujejo pri  svojem delu in ustvarjanju ....