FILM /EVENTI / SEZONA 2014/2015

 

Festival neodvisnega filma preverja specifično avtorsko, neodvisno, inovativno produkcijo na Slovenskem, vzpostavlja kriterije kvalitete, promovira pristno ustvarjalnost, iskanja, meje sodobne filmske govorice, multikulturnost, toleranco, odprtost in  provokativnost.

 

13. 10. 2014: Razpis in določitev pogojev za sodelovanje

 

Več informacij o festivalu najdete na: http://www.fnf-domzale.si/

 

 

 

Dodatne informacije

 

Peter Milovanovič Jarh

samostojni strokovni svetovalec za filmsko dejavnost

Tel.: (01) 2410 521 ali (01) 24 10 523
e-pošta: peter.jarh@jskd.si