FILM

 

 

 

Prireditve

 

 

 

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
in
OBMOČNA IZPOSTAVA JSKD IZOLA

 

pripravljata

 

 

 

44. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE


Izola, 16. in 17. oktober 2008

 

 

RAZPIS

 

 

 


Udeleženci lanskega srečanja


Pogoji sodelovanja:

 

- sodelujejo lahko vsi filmski in video ustvarjalci osnovnih šol
- število prijavljenih video izdelkov ni omejeno;
- vsak video izdelek mora biti na svoji kaseti ali ploščku!
- filmi naj bodo posneti v video tehniki v formatih VHS, Super VHS, Mini DV, D8 video na kasetah ali
na DVD ploščku z video zapisom
- dela ne smejo biti daljša od 10 minut
- za ostale filmske ali video formate je potrebno vsaj 10 dni pred pričetkom žiriranja obvestiti organizatorja
in za uporabo na festivalu od organizatorja pridobiti soglasje!

Na srečanju bomo prikazali vse prispele filme in videotrakove!

 

Filme in video trakove s katerimi želite sodelovati na Srečanju je potrebno poslati na:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5,
1000 Ljubljana

NAJKASNEJE DO 4. OKTOBRA 2008,
kjer jih bo pregledala žirija!

 

Vabimo vas, da s filmi in video trakovi pošljete tudi priložnostne PLAKATE o filmih, FOTOGRAFIJE, ki ste jih posneli ob snemanju etc. !

 


Lanski pogovor z žirijo

 


Lanskoletni nagrajenci

 


Okvirni program srečanja:

Četrtek, 16. oktober 2008

11.00 - 12.00 Sprejem in namestitev v Domu SGTŠ, Ulica prekomorskih brigad 7
12.00 - 13.30 Otvoritev srečanja in 1. projekcija filmov
13.30 - 15.00 Kosilo
15.00 - 17.00 Prosto: ogled mesta Izole in okolice
17.30 - 19.00 2. projekcija filmov
19.30 - Večerja
20.30 - PROJEKCIJE ANIMIRANIH FILMOV

 

Petek, 17. oktober 2008

 

8.00 - 8.30 Zajtrk
8.30 - 10.00 Podelitev priznanj, 3. projekcija filmov
10.00 - 12.00 Pogovor ustvarjalcev in mentorjev z žirijo
12.00 - 13.00 Kosilo
14.00 - PROJEKCIJE ANIMIRANIH FILMOV / pogovor o animaciji, nastajanju filmov

Zaključek srečanja

 


KONČNA SHEMA PROGRAMA BO ZNANA, KO BO ŽIRIJA PREGLEDALA IN OCENILA VSE PRISPELE FILME IN VIDEO TRAKOVE!

 

BIVANJE IN PREHRANA


sta zagotovljena v Srednji gostinski in turistični šola (SGTŠ), Ul. prekomorskih brigad 7, 6310 Izola.
Rezervacije: SGTŠ - g. Branko Miklobušec, tel. 05/ 662 17 40, (25 - faks) ali GSM - 041/ 639 216 ali po
e-pošti branko.miklobusec@guest.arnes.si.

 

 

STROŠKE BIVANJA IN PREHRANE SI KRIJEJO UDELEŽENCI SAMI!

POSKRBITE ZA PRAVOČASNO REZERVACIJO IN PRIJAVO!

 

 


Lanska delavnica s češkimi animatorji


Dodatne informacije:

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana,

Peter Milovanovič Jarh,
samostojni svetovalec za filmsko dejavnost
tel. 01/24 10 521

peter.jarh@jskd.si

ali na spletni strani:http://www.jskd.si