GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

42. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB
na odprti stopnji

Velenje, 20 in 21. april 2024

 

RAZPIS

 

17.
Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.

Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog strokovne komisije.

Godbe, članice ZSG, ki dosežejo na odprti stopnji mnenje o udeležbi v posamezno težavnostno stopnjo lahko ob tekmovalnem ciklusu, ki je razpisano za tisto stopnjo, na njej tudi nastopijo. Če taka godba ne nastopi na naslednjem tekmovanju v dodeljeni skupini, izgubi pravico nastopanja na tej stopnji.

Godbe, nečlanice ZSG, za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.

 

18.
Godba mora prijavo poslati najkasneje do 10. januarja 2024 na info@zsg.si z nazivom pošte "PRIJAVA – 42. tekmovanje slovenskih godb". Prijavnico pošljete v .doc obliki.

prijavnica


Ob prijavi je potrebno po klasični pošti poslati tudi 1 izvod kopije partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri na naslov: Zveza slovenskih godb, pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica.

Prijava mora vsebovati:
v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,
kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).

Potrditev ustreznosti predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 9. februarja 2024.

Najkasneje do 1. marca 2024 mora godba poslati še:
6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),
v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal,
seznam vseh nastopajočih z rojstnimi podatki ter inštrument, ki ga igrajo,
kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, in skladb po lastni izbiri). Originale nato kasneje prinesete s seboj na tekmovanje.

 

19.
Prijavnina za godbe na odprti stopnji:    400,00 €
Cena tonskega posnetka:                         250,00 €

Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 16. februarja 2024.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

 

20.
ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano.

 

21.
Kontaktni podatki za dodatne informacije:
info@zsg.si ali daniel.leskovic@jskd.si
064 185 219 (tajništvo) in 01 24 10 532 (JSKD)

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si

 

 

 

 

 

prijavnica