GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

Razpis

 

 •  

 1. 1. Pogoji sodelovanja

 2. K prijavi vabimo vse zasedbe tamburaških in mandolinskih skupin in orkestrov.
  V primeru velikega števila prijav na posamezno regijsko srečanje, si organizator pridržuje pravico do prilagoditve programa.

 3.  

 4. 2. Program

 • Skupina mora na prireditvi predstaviti zanimiv in tematsko zaokrožen program.

 • Program mora imeti kratek naslov, ki se nanaša na izbrano temo / vsebino.

 • Trajanje programa je časovno omejeno na največ 15 minut.

Možnosti za oblikovanje takega programa je veliko. Za  lažjo orientacijo in kot nadaljnjo spodbudo za nove ideje pri izbiri programov predlagamo:
* Skladateljsko ime (skladbe istega skladatelja, npr. ob kaki njegovi obletnici)
* Tematski sklopi z ozirom na vsebino skladb, npr.: socialne, stanovske, balade, ljubezenske, dekliške, otroške, vojaške, šaljive, pivske itd.).

* Pri ljudskih se lahko opredelimo za obdelave pesmi raznih narodov, pri slovenskih pa za skladbe posameznih pokrajin, skladbe na isto temo....
* Po obliki skladb: male in razširjene pesemske oblike, variacije, rondoji,  skladbe s solistom, skladbe z instrumentalno spremljavo.
* Dodatne možnosti: operni zbori, humor v glasbi, musical...Bodite izvirni!


2.1. Obrazložitev programa

K izbranemu programu napišite komentar v dolžini najmanj 10 vrstic. Opišite namen izbora tematike, izbor skladb, notranje povezave izbranih skladb.

 

2.2. Dodatni napotki za izbiro skladb

Programi z bolj premišljenimi in domiselnimi povezavami imajo prednost pri uvrstitvi na prireditev.

 

2.3. Omejitve

Sodelovanje netamburaških inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.

 

2. 4. Strokovno spremljanje koncertov

Nastope bosta spremljala dva strokovna spremljevalca. Po končanih nastopih bosta pripravila pogovore z vodji skupin, pisne ocene posameznih nastopov ter določila bronasto, srebrno ali zlato priznanje.

 

 • 3. Regijski tematsko koncerti

 • Rok prijave: petek, 9. januar 2015

 

Termini regijskih tematskih koncertov 2015:

 • Štajerska in Pomurje: Murska Sobota, petek, 27. februar.

 • Dolenjska, Posavje, Bela Krajina: Brežice, sobota, 28. februar.

 • Od Koroške preko Celja do Ptuja: Ptuj, sobota, 28. februar.

 • Primorska, Osrednja Slovenija, Gorenjska: Šmartno pri Litiji, sobota, 21. marec.

 1.  

 2. Državno srečanje bo v nedeljo, 17. maja 2015, potekalo v okviru Tedna ljubiteljske kulture v Laškem.

 

 

4. Nagrade in priznanja skupinam

1. nagrada:

 • Najboljše ocenjene skupine posameznih regij se bodo udeležile Srečanja tamburaških in mandolinskih skupin Slovenije, ki bo potekalo v okviru Tedna ljubiteljske kulture - v nedeljo, 17. maja 2015 v Laškem.

 • Direktna prijava na državno srečanje ni mogoča, saj bodo nanj uvrščene zgolj najboljše skupine posameznih regijskih srečanj.

Dodatne nagrade (strokovna žirija regijskih srečanj, jih določi po zaključku vseh srečanj):

 • 200 € za nakup notne literature, strokovne literature ali naročilo skladbe v letu 2015 za zasedbo po izboru strokovnih spremljevalcev.

 • Strokovni spremljevalci lahko podelijo denarne nagrade po 200 € do trem skupinam za vzorne sestave programov z obrazložitvami.

 • Vsaka skupina prejme državno priznanje za sodelovanje.

Nagrade se podelijo na državnem srečanju.

 

5. Prijave

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: 35. Srečanje tamburašev in mandolinistov Slovenije in v (oklepaju) navedite kraj regijskega koncerta.


Prijavo morate poslati najpozneje do petka, 9. januarja 2015.


a.) prijavnica in

b.) priloge:

 • - kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija);

 • izvod dobro čitljivih partitur predlaganih skladb;

 • - seznam solistov pri posameznih skladbah;

 • kvalitetno fotografijo skupine;

 • - obrazložitev sestave programa v dolžini najmanj deset tipkanih vrstic.

 

Kopijo obrazložitve sestave programa
pošljite tudi na elektronski naslov: daniel.leskovic@jskd.si

 

 

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si