GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

Ajdovščina, 18. aprila2020

PRESTAVLJEN NA OKTOBER 2021!

RAZPIS

 

Državni festival bo potekal v soboto, 18. aprila 6. junija 2020, v Ajdovščini.

Festival bo sestavljen iz koncertno tekmovalne prireditve prijavljenih in izbranih tamburaških in madolinskih skupin. Koncertno prireditev bo spremljala tričlanska strokovna žirija, ki bo vse nastope pisno ocenila (s točkami od 0 do 100) na podlagi naslednjih kriterijev: intonacija, tempo, agogika, dinamika, ritem, fraziranje, izbor programa, celotni umetniški vtis izvedbe in podelila naslednja priznanja:

- zlata plaketa s pohvalo (ocena nad 90 % točk)

- zlata plaketa (med 85 in 90 % točk)

- srebrna plaketa (med 80 in 85 % točk)

- bronasta plaketa (med 75 in 80 % točk)

- priznanje za sodelovanje (manj kot 75 % točk).

Organizator lahko posameznim skupinam podeli tudi posebne nagrade.

*Izbrana skupina bo dobila možnost zastopanja Slovenije na državnem srečanju hrvaških tamburaških skupin, ki bo meseca novembra 2020, gostovanje bo sofinanciral JSKD.

Sodelujoči se lahko prijavijo kot

- orkestri (nastop z dirigentom),

- skupine (nastop brez dirigenta).

Tamburaši in mandolinisti:

Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 20 minut* čiste glasbe in mora vsebovati:

- 3 skladbe po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:

    a) Program naj vsebuje vsaj eno skladbo, ki jo je prijavitelj že izvedel na enem izmed dosedanjih 39. Festivalov tamburašev in mandolinistov Slovenije,

    b) zaželena je vsaj ena skladba slovenskega avtorja,

    c) lahko se igra le ena skladba zabavnega značaja.

Vsaka skupina lahko izvede največ 3 skladbe.

* V primeru večjega ali manjšega števila kvalitetnih prijavljenih skupin ima organizator možnost spremeniti število udeležencev ali določiti nastopajočim novo časovno omejitev. Nastopajoča skupina lahko glede na čas nastopa izvede tudi samo dve skladbi (obvezna skladba, skladba po lastnem izboru).

PRIJAVA

Na festival so uvrščene že prijavljene tamburaške in mandolinske skupine in orkestri, za skupine, ki bi se želele prijaviti dodatno, je rok podaljšan do 24.6.2020.

Na festival so lahko uvrščene tamburaške in mandolinske skupine in orkestri, ki bodo do 22. februarja 2020 preko

e-prijava

ter na e-pošto daniel.leskovic@jskd.si posredovali naslednje podatke in priloge:

a) postavitev skupine/orkestra,

b) kratko besedilo o skupini oz. orkestru (do 8 tipkanih vrstic),

c) potrebe po tehnični opremi,

d) partiture prijavljenih skladb (po 3 izvode),

e) jasno fotografijo skupine v resoluciji vsaj 600 kB.

PRIJAVNINA

Po potrditvi prijave bodo nastopajoči prejeli predračun za prijavnino v višini 40,00 EUR, ki se v nobenem primeru ne vrača. Znesek prijavnine morajo izbrane skupine/orkestri plačati do prihoda na festival. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijava ne upošteva in skupina/orkester na festival ne more nastopiti.

SPLOŠNO

Izbor nastopajočih skupin bo na podlagi analize prijavljenih programov in zvočnih posnetkov opravila izbirna komisija za izbor na državni festival. Obvestila o uvrstitvi na festival bodo prijavljene skupine, skupaj z informacijami o tehničnem poteku festivala, prejele po pošti.

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe festivala in prehrano za nastopajoče. Stroške prevoza krijejo skupine same.

Potek in izvedbo festivala določa poslovnik tekmovanja, ki je na voljo na spletni strani.

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
E: daniel.leskovic@jskd.si