GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

42. FESTIVAL TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJE 2024

Semič, 21. april 2024

Vabimo vas k sodelovanju na Državnem festivalu tamburašev, ki bo potekal v nedeljo, 21. aprila 2024, v Kulturnem centru Semič.

Festival bo sestavljen iz koncertne prireditve prijavljenih in izbranih tamburaških in mandolinskih skupin. Koncertno prireditev bo spremljala tričlanska strokovna žirija, ki bo vse nastope pisno ocenila (s točkami od 0 do 100) na podlagi naslednjih kriterijev: intonacija, tempo, agogika, dinamika, ritem, fraziranje, izbor programa, celotni umetniški vtis izvedbe in podelila naslednja priznanja:

- zlata plaketa s pohvalo (ocena nad 90 % točk)
- zlata plaketa (med 85 in 90 % točk)
- srebrna plaketa (med 80 in 85 % točk)
- bronasta plaketa (med 75 in 80 % točk)
- priznanje za sodelovanje (manj kot 75 % točk).

Organizator lahko posameznim skupinam podeli tudi posebne nagrade.

Izbrana skupina bo dobila možnost zastopanja Slovenije na državnem srečanju hrvaških tamburaških skupin, ki bo meseca oktobra 2024.

Sodelujoči se lahko prijavijo kot
- orkestri (nastop z dirigentom),
- skupine (nastop brez dirigenta).

Tamburaški orkestri:
Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 15 minut* čiste glasbe in mora vsebovati:
- obvezno skladbo:
Helena Vidic Lesjak: Male sanje velikih
- skladbo ali skladbi po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:
lahko se igra le ena skladba s solistom, sodelovanje drugih – netamburaških inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.
Vsak orkester lahko izvede največ 3 skladbe.

Tamburaške skupine:
Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 15 minut* čiste glasbe in mora vsebovati:
- obvezno skladbo:
skladba slovenskega avtorja ali priredbo slovenske ljudske skladbe
- skladbo ali skladbi po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:
lahko se igra le ena skladba zabavnega značaja,
lahko se igra le ena skladba s solistom, sodelovanje drugih – netamburaških inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.
Vsaka skupina lahko izvede največ 3 skladbe.

Mandolinisti:
Izvajani program prijavljenih ne sme presegati 15 minut* čiste glasbe in je zaželeno, da vsebuje:
- 3 skladbe po lastni izbiri, z naslednjimi omejitvami:
lahko se igra le ena skladba zabavnega značaja,
zaželena je vsaj ena skladba slovenskega avtorja,
zaželena je vsaj ena skladba iz klasične glasbene zakladnice.

PRIJAVA

Na festival so lahko uvrščene tamburaške in mandolinske skupine in orkestri, ki bodo do 10. februarja 2024 preko E-PRIJAVNICE:

ter na e-pošto daniel.leskovic@jskd.si posredovali naslednje podatke in priloge:
a)   postavitev skupine/orkestra,
b)   kratko besedilo o skupini oz. orkestru (do 8 tipkanih vrstic),
c)    partiture prijavljenih skladb,
d)   jasno fotografijo skupine v resoluciji vsaj 600 kB.

Izmed prijavljenih bo organizator festivala izbral največ 8 nastopajočih skupin

V primeru večjega ali manjšega števila kvalitetnih prijavljenih skupin ima organizator možnost spremeniti število udeležencev ali določiti nastopajočim novo časovno omejitev. Nastopajoča skupina lahko glede na čas nastopa izvede tudi samo dve skladbi (obvezna skladba, skladba po lastnem izboru).

PRIJAVNINA

Po potrditvi prijave bodo nastopajoči prejeli predračun za prijavnino v višini 150,00 EUR, ki se v nobenem primeru ne vrača. Znesek prijavnine morajo izbrane skupine/orkestri plačati do prihoda na festival. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijava ne upošteva in skupina/orkester na festival ne more nastopiti.

SPLOŠNO

Izbor nastopajočih skupin bo na podlagi analize prijavljenih programov ter dosedanjih sodelovanj na regijskih in državnih festivalih opravila izbirna komisija za izbor na državni festival. Obvestila o uvrstitvi na festival bodo prijavljene skupine, skupaj z informacijami o tehničnem poteku festivala, prejele po pošti.

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe festivala in prehrano za nastopajoče. Stroške prevoza krijejo skupine same.

Potek in izvedbo festivala določa poslovnik tekmovanja, ki je na voljo na spletni strani.

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
E: daniel.leskovic@jskd.si