INSTRUMENTALNA GLASBA /5. TEKMOVANJE MALIH TROBILNIH SESTAVOV

 

RAZPIS

5. TEKMOVANJE MALIH TROBILNIH SESTAVOV

Dravograd, 6. 7. 2013


1. Pogoji za udeležbo

1.1. Srečanje malih inštrumentalnih skupin v Dravogradu je državni glasbeni festival za vse male inštrumentalne skupine (ne glede na uporabo inštrumentov - pihala, trobila, godala, inštrumenti s tipkami) iz Slovenije in zamejstva z maksimalno 12 nastopajočimi člani. Osnovna ideja organizacije je sodelovanje nenavadnih in originalnih glasbenih sestavov ne glede na glasbeni slog (jazz, klasika, rock, narodni...). Pod nenavadnim sestavom so mišljeni tudi tisti glasbeni sestavi, ki so originalni po sestavi instrumentov in se po tem razlikujejo od ostalih klasičnih.


1.2. Na srečanju, ki je namenjeno glasbenikom in publiki, da uživajo medkulturne izmenjave in gradijo mostove, lahko skupine sodelujejo v tekmovalnem ali ne-tekmovalnem programu.


1.3. Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 15 nastopajočih skupin.


1.4. Zaporedje nastopov bo glede na program sodelovanja določeno z žrebom.

 


2. Kraj in čas izvedbe tekmovanja

Srečanje bo v soboto, 6. julija 2013 v Dravogradu s pričetkom v popoldanskih urah. Natančnejši urnik bo določen po prejemu prijav.

 


3. Izvedba tekmovalnih godb po kategorijah

Srečanje malih inštrumentalnih skupin poteka v treh različnih kategorijah, ki so pogojene s starostno omejitvijo nastopajočih članov in programom izvajanja.


3.1. SMS PRAZNOVANJE
Praznovanje SMS je v program vpeljano, da imajo male inštrumentalne skupine priložnost za medsebojne stike in sodelovanje na festivalu, ne da bi tekmovale na tekmovanju. Sodelujoče skupine bodo svoje programe izvajale na glavnem prireditvenem prostoru.
*Vsaka nastopajoča skupina za svoj nastop izbere 5 skladb, ne glede na tematiko.


3.2. SMS TEKMOVANJE MLADINSKIH SKUPIN

Tekmovanje bo potekalo na prireditvenem prostoru v popoldanskih urah ter bo strokovno spremljano.


*Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let. Vsaka tekmujoča skupina ima lahko v zasedbi tudi 1 starejšega glasbenika, ki se ne šteje v povprečje.
*Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 3 skladbe.
*Tekmovalne skladbe morajo vsebovati 1 obvezno skladbo in eno skladbo po lastnem izboru. Obvezni program je:

  • slovenska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi

*Tekmovalne skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

 

3.3. SMS PREDTEKMOVANJE ZA GUČO 2013:
Tekmovanje bo potekalo na prireditvenem prostoru v večernih urah ter bo strokovno spremljano.

*Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 5 skladb.
*Tekmovalne skladbe morajo vsebovati 2 obvezni skladbi in eno skladbo po lastnem izboru. Obvezni program sta:

  • slovenska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi

  • srbska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi

*Tekmovalne skladbe se izvajajo samo inštrumentalno, dodatni skladbi pa sta namenjeni dvigu razpoloženja publike in sta lahko izvajani tudi z vokalom.

 


4. Žirija

Skupine bo ocenjevala tričlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih. Ocenjuje se splošni umetniški vtis, ki je spremljan preko intonacije, zvoka, ritma in doslednosti v tempu, tehnike igre, dinamike in fraziranja ter sestave programa.

 


5. Nagrade in priznanja

5.1. Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:


zlata plaketa s posebno pohvalo       

nad 95 točk

zlata plaketa                   

nad 90 točk

srebrna plaketa                   

nad 80 točk

bronasta plaketa                   

nad 70 točk

priznanje za sodelovanje           

do 70 točk

5.2. Skupine z najvišjim številom točk bodo nagrajene tudi z denarnimi nagradami (velja skupni seštevek obeh tekmovalnih kategorij)::
1. nagrada v znesku 1000,00 €
2. nagrada v znesku  500,00 €
3. nagrada v znesku  300,00 €
V primeru, da dobi več skupin enako število točk, si v enakih deležih razdelijo nagrade.

Vsaka skupina prejme najkasneje v treh tednih po končanem nastopu pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

 

5.3. Žirija bo podelila še tri dodatne nagrade:
- nagrada za najboljšo prvo trobento
- nagrada za najboljšo trobilno skupino (nagrada je nastop na 4. Mednarodnem tekmovanju trobilnih skupin v Guči 2013, ki bo med 5. in 11. avgustom)
- nagrada za najbolj avtentičnopriredbo in izvedbo slovenske skladbe (nagrada je plaketa)
*Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

 


6. Delavnice

Ob srečanju so predvidene tudi delavnice, na katerih bodo sodelujoče skupine, ki jih izbere žirija opravile  izobraževalne delavnice in koncerte pred mednarodnim in lokalnim občinstvom. Srečanje ponuja vsem, ki sodelujejo v raznih skupinah priložnost, da sodelujejo v posebnih delavnicah. Te delavnice ponujajo inspirativno priložnost, kjer lahko posamezne skupine, kot tudi v kombinaciji z drugimi kakovostno okrepijo glasbeno znanje pod mentorstvom predavateljev. Več o izobraževanjih bo znanega po prejemu prijav.

 


7. Prijavnina

Izbrane skupine bodo ob pisni odločitvi o sprejemu prijave prejeli še račun prijavnine, ki znaša 100 € in se v nobenem primeru ne vrača.

 


8. Prijave in dokumentacija

8.1. Prijavo na priloženi prijavnici morate odposlati najpozneje do petka, 19. aprila 2013 (velja poštni žig).

 

8.2. Pisne prijave sprejema organizator v zaprti ovojnici na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd. Na ovojnico pripišite še: »GUČA 2013«.

 

8.3. Pred  nastopom na srečanju se bo vsaka skupina imela možnost s svojim programom predstaviti še na različnih  koncertnih prizoriščih Dravograjskega mestnega jedra. Za svojo predstavitev ima skupina na voljo skoraj neomejeno število minut programa.

 

8.4. Glasbeni program na različnih prireditvenih prostorih boste izvajali stoje. Na prizorišču srečanja bo nastop skupin ozvočen.


8.5. Organizator bo poskrbel za tehnično izvedbo srečanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.

 

 

 

Dodatne informacije


Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok prijave: 19. 4. 2013

 

PRIJAVNICA