GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

Rock vizije 2019

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN SLOVENIJE - ROCK VIZIJE 2019

Nova Gorica, Mostovna, 18. maj 2019

Prijava podaljšana do ponedeljka, 15 aprila 2019.  

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture.
Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske rock skupine, gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave ter posameznike na likovnem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.
Festival je prikaz celotnega delovanja mladinske rock glasbene ustvarjalnosti, zato lahko na njem sodelujejo glasbene skupine vseh oblik in zvrsti rock glasbe, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

1. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1) Na festival se lahko prijavijo mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno, v okviru šol, kulturnih zavodov ali kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva. Starost nastopajočih ne sme biti manj kot 14 let in več kot 30 let. Morebitne izjeme so mogoče po obveznem dogovoru s strokovnim svetovalcem za inštrumentalno glasbo centralne službe JSKD.

2) Na festivalu lahko sodelujejo skupine, ki ustvarjajo in poustvarjajo na področju glasbenih zvrsti in oblik, kot so pop, rock, folk, elektronika, funk, šanson, kantavtorska skladba ali te zvrsti kombinirajo (npr. tudi z etno glasbo) in izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.

3) Skupine prijavijo program, ki ni daljši od 20 minut. Ob tem je zaželeno, da sta vsaj dve izmed prijavljenih skladb lastni in v slovenskem jeziku.

4) Izmed prijavljenih skupin bo na podlagi poslušanja poslanih posnetkov selektor izbral skupine in sestavil program Rock vizij 2019.

5) Izbor skupin bo temeljil na naslednjih merilih:

- inovativnost; svežina v izvajanju in v pristopu,

- kvaliteta izvedbe; glasbena izvedba,  ritem, sodelovanje s publiko,

- ideja in sporočilo; jasnost, sporočilnost tekstov, aktualnost in svežina.

6) Skupine, izbrane na festival Rock vizije, ki bo potekal 18. maja 2019 v Kulturnem centru Mostovna v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 26. aprila 2019. Skupina se s prijavo obveže za nastop na državnem festivalu v dodeljenem terminu. Spremembe niso mogoče.

II. Nagrade

Rock vizionarji

7) Strokovna žirija Festivala VIZIJE – Festivala mladinske kulture lahko podeli nagrade - Vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah:

- rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino,

- rock vizionar za najbolj inovativen pristop,

- do dva rock vizionarja kot posebno priznanje žirije.

8) Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključni prireditvi festivala.

Nagrada Radia Slovenija in ZKP RTV Slovenija – snemanje digitalnega albuma

9) Radio Slovenija lahko na finalni prireditvi izbere do 3 (tri) skupine in jim ponudi studijsko snemanje / montažo / mastering največ 2 (dveh) avtorskih skladb. Snemanja bodo predvidoma potekala med avgustom in oktobrom 2019 oz. po dogovoru z Radiom Slovenija.

10) Radio Slovenija bo končnemu posnetku vsake izbrane skupine omogočil ekskluzivno predstavitev in prvo predvajanje na svojem programu, ZKP RTV Slovenija bo posnetek digitalno izdala in omogočila predvajanje tudi drugim slovenskim radijskim postajam.

11) Vsaka izbrana skupina prejme brezplačno 10 izvodov digitalnega albuma za lastno promocijo.

III. Prijava

12) Prijava je mogoča izključno preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

prijavnica

13) Rok prijave je 20. marec 2019. Kasnejših prijav, ne bomo upoštevali.

Prijava podaljšana do ponedeljka, 15 aprila 2019.  

14) Izpolnjeni spletni prijavnici je potrebno po e-pošti daniel.leskovic@jskd.si priložiti:

- vsaj en novejši tonski zapis (demo posnetek ali polprofesionalen ali profesionalen posnetek skladbe) v ustreznem formatu (mp3, wav, aif …)

- besedila lastnih skladb,

- fotografijo skupine v resoluciji vsaj 300 DPI, ki jo bo organizator uporabil v predstavitvenem gradivu projekta.

Dokumente lahko po navadni pošti, pošljete tudi na zgoščenki ali USB ključku - na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Rock Vizije«.


Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 24 10 532
F: (01) 24 10 536
E: daniel.leskovic@jskd.si