ZBOROVSKA GLASBA / IZOBRAŽEVANJA

Naziv seminarja:

 

 

 

 

LAHKIH NOT NAOKROG – Naučimo se peti in slišati po notah  (1. stopnja)

Kraj izvedbe:

 

 

Novo mesto, prostori JSKD (v stavbi Kulturnega centra Novo mesto, Novi trg 5)

Termini:

 

- prvi termin: 19. 10. 2016

- 10 terminov po 4 šolske ure ob sredah od 16.30 do 19.30

Predavatelj:

 

Petra Uršič

Cena:

 

100,00 EUR

Rok prijave:
 

13. 10. 2016

 

 

Namen izobraževanja je razviti notranji glasbeni sluh posameznika, ki se odraža v prepoznavi intervalov in akordov, prima vista petju (petje po notah), harmonskem sluhu v okvirih diatonike, občutku za natančno (notranje) ritmično pulziranje, svobodi improvizacije, muzikalnosti in samozavesti. S tem želimo olajšati tudi delo v zborih, saj glasbena pismenost pevcev pri učenju in oblikovanju skladb prihrani kar nekaj časa in dirigentovega truda.

 

Komu je zborovodska šola namenjena:

- pevcem (zborovskim pevcem ali solopevcem) vseh starosti, ki se želite naučiti branja notnega zapisa in petja po notah brez ponavljanja za zborovodjem, se seznaniti z intoniranjem s pomočjo glasbenih vilic, …

- zborovodjem in korepetitorjem, ki delujete brez formalne glasbene izobrazbe in/ali si želite naučiti branja, razumevanja in slišanja horizontalnega (enoglasnega) kot tudi vertikalnega (večglasnega) zapisa brez pomoči inštrumenta in z uporabo glasbenih vilic.

 

Trajanje in oblika izobraževanja

Izobraževanje poteka v skupnem obsegu 40 šolskih ur, razdeljenih na posameze termine po štiri šolske ure ob sredah od 16.30 – 19.30.  Morebitne manjše menjave urnika so možne po dogovoru med predavateljem in tečajniki.

 

Vsebina*

  • 1. termin:

Kaj je glasba in kako nastane (lastnosti  tona: trajanje , višina, moč, barva), o ključih (violinski, basovski, c-ključi), notne vrednosti in pavze.

  • 2. termin

Ritem, metrum, takt (taktovski načini) in osnove taktiranja, vaje za metrični utrip, ritmične vaje, ritmični narek. Spoznavanje in intonacija lestvičnih tonov (o melodiki- splošno), durova lestvica
(parlato, melodične vaje).

  • 3. termin

Intervali do oktave –vrsta, gradnja (s pomočjo glasbenih vilic),  durove lestvice z analizo (primeri iz solfeggia in zborovske literature), dopolnjevanje gl. zapisov (ritmično in melodično).

  • 4. termin

Sestavljeni taktovski načini, ritmične vaje in ritmični diktati, dopolnjevanje rit-melodičnih fraz,
molova lestvica (primeri iz solfeggia in zborovske literature).

  • 5. termin:

Triola,  sinkopa, alla breve takt, Intervali (dvoglasje), primeri iz zborovske litarture in solfeggia.

  • 6. termin:

Akordi (durov in molov trozvok): pisno in slušno, melodične vaje in diktati, primeri iz solfeggia in zborovske literature.

  • 7. termin:

Akordi (durov, molov, zvečani in zmanjšani trozvok), intervali, utrjevanje ritmičnih elementov.

  • 8. termin:

Dvojni višaj in nižaj, lestvice (dur, mol, pentatonika, seznanitev z modusi…), ritmične posebnosti,
primeri iz solfeggia in zborovske literature,

  • 9. termin:

Ponovitev snovi in priprava na  izpit.

  • 10. termin:

Izpit: pisni in ustni del.

*Vsebina se lahko delno prilagodi glede na predznanje večine tečajnikov.

 

 

O MENTORICI

Petra Uršič

 

 

 

 

 

 

PETRA URŠIČ

je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, na Oddelku za glasbeno pedagogiko in študirala muzikologijo na Filozofski fakulteti  v Ljubljani.
V času študija je vzporedno obiskovala pouk solopetja pri prof. Marjeti Podgoršek Horžen. Že petnajst let aktivno sodeluje (kot pevka in korepetitorka) v Vokalni skupini Solzice pri Glasbeni šoli Brežice. Zaposlena je kot profesorica na Glasbeni šoli Brežice, kjer poučuje nauk o glasbi, solfeggio in klavir.

Pedagoško delo ji je v izjemno veselje in izziv, saj pravilen pristop vzpodbuja razvoj pozitivnih osebnostnih lastnosti, umetniško in estetsko tankočutnost ter komunikativnost otroka, mladostnika ali odrasle osebe.

 

 

Kraj izvedbe in število tečajnikov

Novo mesto, prostori JSKD (v stavbi Kulturnega centra Novo mesto, Novi trg 5*
Izobraževanje poteka v različnih krajih po Sloveniji (odvisno od potreb). V skupini je zaželeno do 12 udeležencev.
*oz. prilagoditev lokacije glede na udeležence

 

Kotizacija

Cena izobraževanja je do 100,00 evrov (DDV vključen v ceno).
Plačljiva je  v dveh delih (DDV je vključen v ceno). Delno šolnino bo za vsakega udeleženca, ki deluje na območju JSKD OI Novo mesto, poravnal JSKD, OI Novo mesto. Račun za šolnino bomo po prejemu prijavnice poslali na naslov, ki bo naveden na prijavnici.

 

Rok prijave


13. oktober 2016

 

Izpolnite elektronsko prijavnico na naslednji povezavi:

 

prijavnica

 

Potrdila


Ob koncu tečaja slušatelj opravi praktični preizkus in prejme potrdilo z oceno znanja. Če ga ne opravlja, prejme potrdilo o udeležbi, če se je udeležil vsaj 70% predavanj.
Za zaposlene v šolstvu izdamo tudi obsežnejše potrdilo, ki ga lahko predložijo za napredovanja.

 

Dodatne informacije

 

 

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

      

 

 

 

prijavnica