GLASBA

 

 

ZBOROVSTVO

 

 

Biografski podatki avtorjev slovenskih umetnih skladb in priredb ljudskih pesmi

 

Priimek Ime Biografski podatki
Ačko France (1904 - 1974)
Adamič Bojan (1912 - 1995)
Adamič Emil (1877 - 1936)
Adamič Karlo (1887 - 1945)
Ajdič Alojz 1939 -
Aljaž Jakob (1845 - 1927)
Apih Milan (1906 - 1992)
Arnič Blaž (1901 - 1970)
Arnič-Lemež Blaženka 1947 -
Artač Hanzi 1951 -
Avsec Vitja 1970 -
Avsenik Slavko 1929 -
Bajuk Marko (1882 - 1960)
Bavdek Dušan 1971 -
Bajželj Tomaž 1979 -
Belar Leopold Lavoslav (1828 - 1899)
Beovič David 1977 -
Beran Emerik (1868 - 1940)
Bernard Filip (1896 - 1984)
Bervar Karel (1864 - 1956)
Bibianko Evgen 1990 -
Bitenc Janez (1925 - 2005)
Bohorič Adam (1520 - 1598)
Bole Janez (1919 - 2007)
Boštjančič Karel 1915 -
Božič Darijan 1933 -
Bratuž Lojze - Sočenko (1902 - 1937)
Bravničar Matija (1897 - 1977)
Bučar Danilo (1896 - 1971)
Buh Neža 1982 -
Cergol Iztok 1982 -
Cigan France (1908 - 1971)
Ciglič Zvonimir 1921 -
Cipci Kruno (1930 - 2002)
Cvek Leopold (1814 - 1896)
Cvetko Ciril (1920 - 1999)
Cvetko Dragotin (1911 - 1993)
Čamernik Gabrijel (1923 - 1994)
Čerin Josip (1867 - 1951)
Čopi Ambrož 1973 -
Dalmatin Jurij (okr. 1547 - 1589)
Danev Adi 1933 -
Danev Danilo 1915 -
Dekleva Igor 1933 -
Delak Franjo Ivan (1896 - 1972)
Dev Oskar (1868 - 1932)
Dolar Janez Krstnik (1620 - 1673)
Dolenc Pavel 1968 -
Druzovič Hinko (1873 - 1959)
Fabiani Viktor (1918 - 1980)
Fajgelj Danilo (1840 - 1908)
Feguš Maksimilijan 1948 -
Ferjančič Fran (1867 - 1943)
Fili Vinko (1879 - 1948)
Filippi Sandro 1958 -
Fleišman Jurij (1818 - 1874)
Florjanc Ivan 1950 -
Foerster Anton (1837 - 1926)
Forte Nana 1981 -
Gabrijelčič Marijan (1940 - 1998)
Gallus Iacobus (1550 - 1591)
Gašperič Egi(dij) 1936 -
Gerbič Fran (1840 - 1917)
Glavina Bojan 1961 -
Glavnik Emil 1936 -
Gobec Radovan (1909 - 1995)
Golob Jani 1948 -
Golob Rok 1975 -
Golob Vlado (1914 - 1986)
Gonza Gustav (1909 - 1981)
Goršič Matevž 1966 -
Grbec Ivan (1889 - 1966)
Gregorc Janko (1905 - 1989)
Gregorc Jože (1914 - 2003)
Gregorc Jurij (1916 - 1985)
Groebming Adolf (1891 - 1969)
Gruber Katja 1966 -
Grum Danijel (1909 - 1990)
Gržinčič Jerko (1905 - 1985)
Habbe Bogdan (1927 - 1985)
Habe Tomaž 1947 -
Hajdrih Anton (1842 - 1878)
Hašnik Josip (1811 - 1883)
Hladnik Ignacij (1865 - 1932)
Hochreiter Emil (1871 - 1938)
Hodak Igor 1967 -
Horvat Lovro (1863 - 1938)
Horvat Stanko 1930 -
Hribar Angelik (1843 - 1907)
Hrovat Vladimir 1947 -
Hrovatin Radoslav (1908 - 1978)
Hubad Matej (1866 - 1937)
Hubad Samo 1917 -
Hudovernik Ludvik (1859 - 1901)
Ipavec Avgust 1940 -
Ipavec Benjamin (1829 - 1908)
Ipavec Gustav (1831 - 1908)
Ipavec Josip (1873 - 1921)
Ivačič Samo 1974 -
Jašovec Uršula 1986 -
Jenko Davorin (1835 - 1914)
Jeraj Karel (1874 - 1951)
Jereb Gašper 1985 -
Jereb Peter (1868 - 1951)
Jericijo Stanko (1928 - 2007)
Jerina Jaka 1987 -
Jezovšek Janko 1945 -
Jež - Brezavšček Brina 1957 -
Jež Jakob 1928 -
Jobst Anton (1894 - 1981)
Juvanec Ferdo st. (1872 - 1941)
Juvanec Ferdo ml. (1908 - 1978)
Kač Matjaž 1964 -
Kalan Pavle (1929 - 2005)
Kančnik Andrej (1775 - 1841)
Kavčič Matej 1980 -
Kernjak Miro (1926 - 2009)
Kernjak Pavle (1899 - 1979)
Kimovec Franc (Fran) (1878 - 1964)
Klemenčič Jože (1892 - 1969)
Kocijančič Josip (1849 - 1878)
Kogoj Marij (1892 - 1956)
Kokol Miro 1937 -
Kokošar Radovan 1966 -
Komel Emil (1875 - 1960)
Kopač Peter 1949 -
Kopecky Ivo 1947 -
Koporc Srečko (1900 - 1965)
Korošec Drago (1911 - 1991)
Korošec Marijan 1939 -
Korun Fran (1868 - 1935)
Kosi Anton (1864 - 1945)
Kovačič Jožko 1946 -
Kozina Marjan (1907 - 1966)
Kozina Pavel (1878 - 1945)
Krajnc Albin (1929 - 2007)
Kranjčan Lojze 1961 -
Kramolc Luka (1892 - 1974)
Krečič Matija 1988 -
Krek Gojmir (1875 - 1942)
Krek Uroš (1922 - 2008)
Krek Vinko (1874 - 1914)
Kren Ciril (1921 - 2007)
Kropivšek Anton 1958 -
Kuhar Janez (1911 - 1997)
Kumar Aldo 1954 -
Kumar Srečko (1888 - 1954)
Kuret Stojan 1957 -
Kušar Tadej 1975 -
Laharnar Janez (1866 - 1945)
Lajovic Aleksander (1920 - 2011)
Lajovic Anton (1878 - 1960)
Lajovic Uroš 1944 -
Lavrenčič Hilarij 1962 -
Lavrin Anton (1908 - 1965)
Lavtižar Josip (1851 - 1943)
Leban Avgust Armin (1847 - 1879)
Leban Janko (1855 - 1932)
Lebič Lojze 1934 -
Leder (Lesičjak) Franc (1833 - 1908)
Leharnar Ivan (1866 - 1945)
Lesjak Borut (1931 - 1995)
Leskovar Jože 1934 -
Leskovic Bogo (1909 - 1995)
Linhart Anton Tomaž (1756 - 1795)
Lipar Peter (1912 - 1980)
Lipovšek Marijan (1910 - 1995)
Logar Engelbert 1959 -
Lorbek Drago (1904 - 1987)
Lovec Vladimir (1922 - 1992)
Luževič Franjo (1903 - 1981)
Majar Ziljski Matija (1809 - 1892)
Majcen Igor 1952 -
Malavašič Primož 1975 -
Malič Stane (1904 - 1984)
Mantuani Josip (1860 - 1933)
Marolt Fran (1865 - 1945)
Marolt France (1891 - 1951)
Marolt Svetozar-Špik (1919 - 1944)
Mašek Gašpar (1794 - 1873)
Mašek Kamilo (1831 - 1859)
Mauri Štefan 1931 -
Mav Alojzij (1898 - 1977)
Merku Pavle 1927 -
Mihelčič Alojzij (1880 - 1975)
Mihelčič Pavel 1937 -
Mihelčič Slavko (1912 - 2000)
Mihelčič Viktor (1913 -2010)
Mihelič Silvester (1905 - 1981)
Mihevc Jurij (1805 - 1882)
Mihevc Marko 1957 -
Milisavljevič Lajko (1943 - 2002)
Mirk Vasilij (1884 - 1962)
Misson Andrej 1960 -
Močan Vladimir (1904 - 1984)
Močnik Damijan 1967 -
Močnik Irma 1970 -
Močnik Janez 1936 -
Nagele Anton (1911 - 1992)
Nedvěd Anton (1829 - 1896)
Novak Janez Krstnik (1756 - 1833)
Ocvirk Ivan (1883 - 1950)
Oblak - Parker Jerica 1966 -
Oraže Eduard 1971 -
Orel Rihard (1881 - 1966)
Osterc Slavko (1895 - 1941)
Ota Ignacij (1931 - 2001)
Ovsenik/Avsenik Vinko 1928 -
Pahor Karol (1896 - 1974)
Parma Viktor (1858 - 1924)
Pavčič Josip (1870 - 1949)
Pešl Rudi (1916 - 1945)
Pirnat Stanko (1859 - 1899)
Pirnik Makso (1902 - 1993)
Plavec Gabriel (? - 1642)
Polič Mirko (1890 - 1951)
Pompe Urška 1969 -
Potočnik Blaž (1799 - 1872)
Potočnik Milan 1936 -
Pregelj Ciril (1887 - 1966)
Prek Stanko (1915 - 1999)
Prelovec Zorko (1887 - 1939)
Premrl Stanko (1880 - 1965)
Privšek Jože (1937 - 1998)
Prus Mojca 1982 -
Pucihar Blaž 1977 -
Pucihar Jaka 1976 -
Pustinek Katarina 1979 -
Quaggiato Patrick 1983 -
Ramovš Primož (1921 - 1999)
Rasberger Pavel (1882 - 1967)
Rakar Bernarda 1969 -
Ravnik Anton (1895 - 1989)
Ravnik Janko (1891 - 1982)
Reichenberg Mitja 1961 -
Rihar Gregor (1796 - 1863)
Rijavec Ivan (1905 - 1980)
Rijavec Monika 1973 -
Ripšl Dragotin (1820 - 1887)
Robežnik Jure 1933 -
Rojko Blaž 1965 -
Rojko Uroš 1954 -
Rožanc Mihael (1885 - 1971)
Rustja Miran 1957 -
Sachs Alojzij (1869 - 1910)
Sattner Hugolin (1851 - 1934)
Savin Risto (Friderik Širca) (1859 - 1948)
Schwab Anton (1868 - 1938)
Sepe Mojmir 1930 -
Simoniti Rado (1914 - 1981)
Slatkonja Jurij (1456 - 1522)
Slomšek Anton Martin (1800 - 1862)
Sojar-Voglar Črt 1976 -
Solovera Roje Aljoša 1963 -
Srebotnjak Alojz (1931 - 2010)
Stanič Žiga 1973 -
Stegnar Srečko (1842 - 1915)
Strajnar Aleš 1947 -
Strajnar Julijan 1936 -
Strmčnik Maks (Maksimiljan) 1948 -
Strmole Blaž 1988 -
Svete Tomaž 1956 -
Svetek Anton (1875 - 1919)
Svetel Heribert (1895 - 1962)
Šaljič Bojana 1978 -
Šantel Saša (1883 - 1945)
Šavli Peter 1961 -
Šček Breda (Frida) (1893 - 1968)
Šček Ivan (1925 - 1972)
Šenk Nina 1982 -
Šijanec Drago (1907 - 1986)
Šijanec Marjan 1950 -
Šivic Pavel (1908 - 1995)
Škerjanc Lucijan Marija (1900 - 1973)
Škerl Danijel (Dane) (1931 - 2002)
Škoberne Milko (1910 - 1981)
Šonc Viktor (1877 - 1964)
Štritof Niko (1890 - 1944)
Štuhec Igor 1932 -
Šturm Franc (1912 - 1943)
Šuklar L. Slavko 1952 -
Šurbek Milivoj 1942 -
Švara Danilo (1902 - 1981)
Švikaršič Zdravko (1885 - 1986)
Tibaut Andrej 1980
Toman Josipina Turnograjska (1833 - 1854?)
Tomc Matija (1899 - 1986)
Traven Janez (1781 - 1847)
Trošt Jože 1940 -
Trubar Primož (1508 - 1586)
Turel Bor 1954 -
Ukmar Vilko (1905 - 1991)
Ulaga Emil (1911 - 2000)
Valenta Vojteh (1842 - 1891)
Vauda Zlatan 1923 -
Vavken Andrej (1838 - 1898)
Venturini Fran (1882 - 1952)
Vilhar Miroslav (1818 - 1871)
Vilhar-Kalski Fran (1852 - 1928)
Vodopivec Aleksander 1934 -
Vodopivec Marjan (1920 - 1977)
Vodopivec Vinko (1878 - 1952)
Vodušek Valens (1912 - 1989)
Voglar Mira 1935 -
Vogrič Hrabroslav Otmar (1873 - 1932)
Volarič Hrabroslav (1863 - 1895)
Vrabec Ubald (1905 - 1992)
Vračko Anton (1909 - 1994)
Vremšak Boris 1964 -
Vremšak Ciril (1900 - 1968)
Vremšak Samo (1930 - 2004)
Vrhunc Larisa 1967 -
Vulc Tadeja 1978 -
Weingerl Albin (1923 -2010)
Wolf Hugo (1860 - 1903)
Zepič Ludvik (1887 - 1971)
Zupan Jakob (1734 - 1810)
Žalik Tjaša 1987
Žebrè Dimitrij (1912 - 1970)
Železnik Martin (1891 - 1962)
Žganec Vinko (1890 - 1976)
Žgur Dečo 1938 -
Žirovnik Janko (1855 - 1946)
Žuraj Tone 1942 -
Žuraj Vito 1979 -