ZBOROVSKA GLASBA / IZOBRAŽEVANJA

Naziv seminarja:

 

 

 

 

LAHKIH NOT NAOKROG – Naučimo se peti in slišati po notah  (1. stopnja)

Kraj izvedbe:

 

 

Brežice, prostori Glasbene šole,

Cesta prvih borcev 5, Brežice

Termini:

 

10 terminov ob četrtkih od 18.00 – 21.00,
prvič 9. februarja 2017

Predavateljica:

 

Petra Uršič Novaković

Cena:

 

100,00 EUR – plačljivo v dveh delih (DDV je vključen v ceno). Delno šolnino bo za vsakega udeleženca, ki deluje na območju JSKD OI Novo mesto, poravnal JSKD, OI Novo mesto.

Rok prijave:
 

6. februar 2016

 

Izobraževanje je namenjeno :

pevcem (solopevcem ali zborovskim pevcem) vseh starosti, ki si želite naučiti branja notnega zapisa in petja po notah s pomočjo glasbenih vilic, a brez pomoči inštrumenta  oz. ponavljanja za zborovodjem;

zborovodjem in korepetitorjem, ki delujete brez formalne glasbene izobrazbe in/ali si želijo naučiti branja, razumevanja in slišanja horizontalnega  (enoglasnega) kot tudi vertikalnega (večglasnega) zapisa brez pomoči inštrumenta, a z natančno in hitro uporabo glasbenih vilic.

 

NAMEN IZOBRAŽEVANJA

Namen izobraževanja je razviti notranji glasbeni sluh posameznika,  ki se odraža v prepoznavi intervalov in akordov, prima vista petju (petje po notah), harmonskem sluhu v okvirih diatonike, občutku za natančno (notranje) ritmično pulziranje, svobodi improvizacije, muzikalnosti in samozavesti.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo obogatiti svoj svet slušne zaznave in ritmičnega gibanja:

pevcem (solopevcem ali zborovskim pevcem) vseh starosti, ki si želite naučiti branja notnega zapisa in petja po notah s pomočjo glasbenih vilic, a brez pomoči inštrumenta  oz. ponavljanja za zborovodjem;

zborovodjem in korepetitorjem, ki delujete brez formalne glasbene izobrazbe in/ali si želijo naučiti branja, razumevanja in slišanja horizontalnega  (enoglasnega) kot tudi vertikalnega (večglasnega) zapisa brez pomoči inštrumenta, a z natančno in hitro uporabo glasbenih vilic.

 

POGOJI ZA UDELEŽBO:

velika mera glasbene radovednosti in odprtosti.

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV:

v skupini je zaželeno do 12 udeležencev, več pa v soglasju s predavateljico.

 

KRAJ ZBOROVODSKE ŠOLE:

Brežice, prostori Glasbene šole
(Cesta prvih borcev 5, Brežice)

 

TRAJANJE:

40 šolskih ur, razdeljenih na posamezne termine deset srečanj po štiri šolske ure. Morebitne menjave urnika možne po dogovoru med predavateljem in tečajniki.

 

ZAČETEK ZBOROVODSKE ŠOLE:

1. termin:
ČETRTEK, 9. februar 2017
18.00 – 21.00

 

PREDVIDENI TERMINI:

enkrat tedensko po štiri šolske ure oz. naknadno po dogovoru med udeleženci in predavateljico.

 

OBLIKA ZBOROVODSKE ŠOLE:

skupinsko in individualno delo.

 

TEMATIKA POSAMEZNIH SREČANJ:

Uvod: Kaj je glasba in kako nastane /  O ključih: violinski, basovski, (c-ključi ) / Notne vrednosti in pavze

Ritem, metrum, takt (taktovski načini) in osnove taktiranja / Spoznavanje in intonacija lestvičnih tonov ( o melodiki- splošno) / Durova lestvica

Intervali do oktave –vrsta ,gradnja (s pomočjo glasbenih vilic) / Durove lestvice z analizo

Sestavljeni taktovski načini / Molova lestvica

Triola,  sinkopa / Alla breve takt / Intervali (dvoglasje)

Akordi (durov in molov trozvok)

Akordi (durov, molov, zvečani in zmanjšani trozvok) / Intervali / Utrjevanje ritmičnih elementov  z vajami in diktati

Dvojni višaj in nižaj / Lestvice (dur, mol, pentatonika, omemba modusov…) / Ritmične posebnosti

Ponovitev snovi in priprava na  izpit

Izpit: pisni in ustni del

 

POTRDILA:

Ob koncu zborovodske šole (predvidoma v sredini maja 2017) bodo slušatelji opravili praktični preizkus in prejeli diplomo z oceno znanja. Če ga ne bodo opravljali, prejmejo potrdilo o udeležbi, če se udeležijo vsaj 70% predavanj.

 

CENA ZBOROVODSKE ŠOLE:

100 evrov – plačljivo v dveh delih (DDV je vključen v ceno). Delno šolnino bo za vsakega udeleženca, ki deluje na območju JSKD OI Novo mesto, poravnal JSKD, OI Novo mesto. Račun za šolnino bomo po prejemu prijavnice poslali na naslov, ki bo naveden na prijavnici.

 

O MENTORICI

Petra Uršič Novaković

 

 

 

PETRA URŠIČ NOVAKOVIĆ
je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, na Oddelku za glasbeno pedagogiko in študirala muzikologijo na Filozofski fakulteti  v Ljubljani.
V času študija je vzporedno obiskovala pouk solopetja pri prof. Marjeti Podgoršek Horžen. Že petnajst let aktivno sodeluje (kot pevka in korepetitorka) v Vokalni skupini Solzice pri Glasbeni šoli Brežice. Zaposlena je kot profesorica na Glasbeni šoli Brežice, kjer poučuje nauk o glasbi, solfeggio in klavir.
Pedagoško delo ji je v izjemno veselje in izziv, saj pravilen pristop vzpodbuja razvoj pozitivnih osebnostnih lastnosti, umetniško in estetsko tankočutnost ter komunikativnost otroka, mladostnika ali odrasle osebe.

 

 

E-prijava

prijavnica

 

Dodatne informacije

   

o poteku tečaja in prijavi

 

BRANKA ŠKERL

JSKD, OI Novo mesto
tel: 07 393 0 382 / 380
e-pošta: oi.novo.mesto@jskd.si
fb: JSKD NOVO MESTO

 

 

 

 

o vsebini

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

 

      

 

 

 

prijavnica