PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA

 

 

ZBOROVSTVO

 

 

9. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE MARIBOR 2008

Maribor, 18.-20. april 2008

 

 

Pravila tekmovanja:

 

 

I. PRIJAVA

 

1. UDELEŽBA


9. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2008 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zborom.
Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljski zbori.
Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.
Število pevk in pevcev je omejeno: v zboru lahko nastopi najmanj 16 in največ 48 pevcev.
Število sodelujočih zborov je omejeno: nastopi lahko največ 12 zborov.
O sprejemu zbora na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniških kvalitet zbora, razvidnih iz poslane prijave.

 

2. PRIJAVNICA


Zbori morajo organizatorju poslati prijavo, ki vsebuje:
* natančno izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite na JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
* zvočni posnetek najmanj treh skladb, posnetih na avdio kaseti ali zgoščenki v času od 1. januarja 2007 do prijave
* kratek opis zbora in njegovega delovanja (do 15 tipkanih vrstic), pošljite po elektronski pošti na naslov mihela.jagodic@jskd.si, drugega pa kot print.
* dobro (ostro) fotografijo zbora.
* 1 izvod dobro čitljivih partitur vsake prijavljene skladbe razen slovenske sodobne.
Sprejeti zbori morajo do ponedeljka, 26. februarja 2008, poslati še 6 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu).
Naštetih dokumentov ne vračamo, ampak ostanejo v arhivu tekmovanja.

 

3. ROK PRIJAVE


Prijave je treba poslati najkasneje do ponedeljka, 23. novembra 2007 (velja poštni žig).
Zborom bomo o sprejemu na tekmovanje poslali obvestila do ponedeljka, 17. decembra 2007 .
Hkrati z obvestilom bodo zbori prejeli tudi predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 200 EUR in jo bo potrebno plačati v januarju 2008.
Zbori lahko sporočijo morebitne spremembe tekmovalnega sporeda najkasneje do ponedeljka, 26. februarja 2008 .

 


II. PROGRAMI

 

1. POTEK TEKMOVANJA


Prireditev je razdeljena na 2 netekmovalna in 3 tekmovalne dele:

A: Netekmovalna nastopa:

1. netekmovalni nastop je otvoritveni koncert, na katerem mora vsak zbor predstaviti ljudske pesmi v skupnem trajanju do 6 minut čiste glasbe. Program naj bo sestavljen tako, da zbor predstavi ljudske pesmi iz dežele, od koder prihaja. Program je treba izvesti na pamet. Nastop v narodnih nošah je zelo zaželen.

2. netekmovalni nastop: tisti zbori, ki se ne uvrstijo na tekmovanje za veliko nagrado mesta Maribor, so na željo organizatorja dolžni priložnostno nastopiti v Mariboru ali okolici tudi v nedeljo dopoldne.

B: Tekmovalni del je sestavljen iz treh nastopov:

1. OBVEZNI PROGRAM


Mešani zbori:
a) skladba Iacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri (MAMS, SAZU, Ljubljana, Slovenija)
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri
c) *obvezna sodobna slovenska skladba

Moški zbori:
a) skladba Iacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri (MAMS, SAZU, Ljubljana, Slovenija)
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri
c) *obvezna sodobna slovenska skladba

Ženski zbori:
a) skladba Iacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri (MAMS, SAZU, Ljubljana, Slovenija)
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri
c) *obvezna sodobna slovenska skladba

* Obvezne sodobne slovenske skladbe so bile določene 10. septembra 2007. Zborom so partiture na voljo na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija ( mihela.jagodic@jskd.si) od 20. septembra 2007 naprej. Po plačilu prijavnine bodo zborom brezplačno poslani originalni izvodi za vse člane zbora.

- Program mora biti izveden a cappella. Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
- Zaporedje izvajanih skladb mora biti tako, kot je določeno v razpisu obveznega programa.2. PROSTI PROGRAM , v katerem zbor predstavi umetne skladbe po lastni izbiri.
- Program mora biti izveden a cappella.
- Vsebovati mora najmanj dve skladbi.
- Program ne sme vsebovati skladb iz obveznega programa.
- Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10 - 15 minut.

 

 

3. TEKMOVANJE ZA VELIKO NAGRADO DEVETEGA MEDNARODNEGA ZBOROVSKEGA TEKMOVANJA MARIBOR 2008


- Tekmovalo bo do 5 zborov z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu. Sodelujoče zbore bo potrdila žirija. Vrstni red sodelujočih zborov bo določen z javnim žrebom.
- Tekmovanje v tej kategoriji obsega en tekmovalni nastop, ki je sestavljen iz najmanj treh skladb po lastnem izboru. Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa.
- Samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo. Dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe.
- Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan priskrbeti.
- Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10 - 15 minut.
- Veliko nagrado devetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008 bo dobil tisti zbor, ki bo zbral najvišje povprečno število točk iz obveznega in prostega ter programa za veliko nagrado.

 


III. ŽIRIJA, OCENE

 

1. Sestava žirije
- Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

 

2. Delo žirije
Vsak član žirije oceni zbor s številčno oceno do 100.
Pri ocenjevanju se upošteva:
a) tehnično pripravljenost zbora,
b) zahtevnost programa,
c) prepričljivost izvedbe.

 

3. Razglasitve rezultatov
- Imena sodelujočih zborov za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najkasneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu.
- Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
- Odločitve žirije so dokončne. Nanje niso možne pritožbe.
- Vsi sodelujoči zbori bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

 


IV. NAGRADE

 

1. DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZBORE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO

 

Denarne nagrade:

Denarne nagrade bodo podeljene na podlagi ocen.

Zborom, ki se bodo uvrstili v tekmovanje za veliko nagrado devetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008, bodo podeljene naslednje denarne nagrade in priznanja:

 

1. mesto / velika nagrada devetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008
- 2.250 EUR in spominsko priznanje 9. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008 .
2. mesto - 1.550 EUR in plaketa 9. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008 .
3. mesto - 1.150 EUR in plaketa 9. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008 .
4. mesto - plaketa 9. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008 .
5. mesto - plaketa 9. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008 .

 

- Če več zborov dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

 

 

2. DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA

 

Na predlog žirije lahko organizator podeli še naslednje predvidene nagrade:


* zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Iacobusa Handla Gallusa - 225 EUR,
* zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe - 225 EUR.
* Na željo žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.

 


Organizator bo podelil tudi:


* nagrado publike zboru za nastop na koncertu ljudskih pesmi - spominska nagrada,
* *nagrado za najboljši slovenski zbor - nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
* priznanja o sodelovanju na 9. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor vsem sodelujočim zborom.
*Nagrada ne bo podeljena, če se bo prireditve udeležil samo en slovenski zbor.
Radio Slovenija nagrajuje vse nagrajene slovenske zbore z arhivnim snemanjem, ki ga morajo izkoristiti do 21. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2009.

 


V. FINANČNE OBVEZNOSTI

 

1. FINANCIRANJE BIVANJA

 

1. Zbori - pevci, dirigent in instrumentalisti (največ 50 oseb) bivajo brezplačno od petka (kosilo) do nedelje (sklepna pogostitev).
2. Vse potne stroške krijejo zbori sami.
3. Zbori stroške, ki bi nastali zaradi zgodnejšega prihoda ali kasnejšega odhoda s tekmovanja, krijejo sami.

 

2. PRAVICE DO POSNETKOV

 

1. Vse pravice do tonskih in slikovnih posnetkov pripadajo organizatorju tekmovanja. Zbori za svoj nastop ne dobijo nobene odškodnine, prejmejo pa tonsko kaseto svojih nastopov.
2. Vsak zbor prejme tudi uradno fotografijo.

 


VI. URADNE ZADEVE

 

1. Organizator ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje ipd. med bivanjem zbora v Mariboru.
2. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
3. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
4. Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje ureja poslovnik 9. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008 , ki je na voljo pri prireditelju.
5. Razpis je bil sprejet na 2. seji organizacijskega odbora 9. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008 .
6. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
7. Zbori s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
8. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene višje sile spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zbore pisno obvestiti.