PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA

 

 

ZBOROVSTVO

 

 

10. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE MARIBOR 2009

Maribor, 17.-19. april 2009

 

 

Naslov tekmovanja:
10. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2009
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: +(386) 1 24 10 525, fax: +(386) 1 24 10 510,
Email: mihela.jagodic@jskd.si
http://www.jskd.si

 

 

IZBRANI ZBORI

 

moški zbor mesto/država zborovodja
Akademiska Sangföreningen Helsinki, Finska Kari Turunen
     
ženski zbor    
Coro feminile EOS Rim, Italija Fabrizio Barchi
     
mešani zbori    
Canticum Novum Chamber Choir Debrecen, Madžarska Ágnes Török
Victoria Chamber Choir Szeged, Madžarska Ádám Cser
Batavia Madrigal Singers Jakarta, Indonezija Avip Priatna
The Mornington Singers Dublin, Irska Orla Flanagan
Sola - Youth Choir ot the Latvian Academy of Culture Riga, Latvija Kaspars Adamsons
The Academic choir "Divina armonie" - Unesco club Bukarešta, Romunija Cristian Marius Firca
Komorni zbor AVE Ljubljana, Slovenija Andraž Hauptman
Zbor Sv. Nikolaja Litija, Slovenija Helena Fojkar Zupančič
KUP Taldea Tolosa, Baskija, Španija Gabriel Baltes
Falu Kammarkör Falun, Švedska Tony Margeta

 

 

URNIK TEKMOVANJA

 

petek, 17. april 2009

12.00: sprejem zborov, možnost akustične vaje

Večerni netekmovalni nastop sodelujočih zborov s programsko zaokroženim sporedom, značilnim za deželo od koder zbor prihaja (ljudska glasba, stara glasba, vokalni jazz/pop, gospel...)

sobota, 18. april 2009

Dopoldne: tekmovalni del - obvezni program

Popoldne: tekmovalni del - prosti program

nedelja, 19. april 2009

Dopoldne: na željo organizatorja nastopi zborov, ki ne bodo sodelovali na tekmovanju za veliko nagrado devetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009

12.00: tekmovanje za veliko nagrado devetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009

16.00: podelitev priznanj

17.00: sklepno srečanje zborov in pogostitev

 

Pomembni datumi

 

Note obveznih sodobnih slovenskih skladb:
Ponedeljek, 15. september 2008 - objavljeni bodo naslovi obveznih sodobnih slovenskih skladb

Rok prijave:
Ponedeljek, 24. november 2008 - zadnji rok oddaje prijave (poštni žig)

Objava sprejetih zborov:
Ponedeljek, 15. december 2008

Partiture in spremembe sporeda:
Ponedeljek, 23. februar 2009 - rok za oddajo partitur in najavo morebitne spremembe tekmovalnega sporeda


PRAVILA TEKMOVANJA

 

I. PRIJAVA

 

1. UDELEŽBA

 

10. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2009 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zborom.
Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljski zbori.
Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.
Število pevk in pevcev je omejeno: v zboru lahko nastopi najmanj 16 in največ 48 pevcev.
Število sodelujočih zborov je omejeno: nastopi lahko največ 12 zborov.
O sprejemu zbora na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniških kvalitet zbora, razvidnih iz poslane prijave.

 

2. PRIJAVNICA

 

Zbori morajo organizatorju poslati prijavo, ki vsebuje:
* natančno izpolnjeno prijavnico
* zvočni posnetek najmanj treh skladb, posnetih na zgoščenki ali DVD-ju v času od 1. januarja 2008 do prijave. Posnetki morajo vsebovati a cappella izvedbo vsaj treh različnih obdobij, oz. stilov.
* kratek opis zbora in njegovega delovanja (do 15 tipkanih vrstic) in jasno, zanimivo fotografijo zbora, ki ju pošljite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si.
* 1 izvod dobro čitljivih partitur vsake prijavljene skladbe razen slovenske sodobne obvezne skladbe.
Sprejeti zbori morajo do ponedeljka, 23. februarja 2009, poslati še 6 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Naštetih dokumentov ne vračamo, ampak ostanejo v arhivu tekmovanja. Pet izvodov originalnih not vrnemo udeležencem, en izvod ostane v arhivu tekmovanja.

 

3. ROK PRIJAVE

 

Prijave je treba poslati najkasneje do ponedeljka, 24. novembra 2008 (velja poštni žig).
Zborom bomo o sprejemu na tekmovanje poslali obvestila do ponedeljka, 15. decembra 2008 .
Zbori bodo prejeli tudi predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 200 EUR in jo bo potrebno plačati v januarju 2009.
Zbori lahko sporočijo morebitne spremembe tekmovalnega sporeda najkasneje do ponedeljka, 23. februarja 2009 .

 


II. SPOREDI

 

1. POTEK TEKMOVANJA


Prireditev je razdeljena na 2 netekmovalna in 3 tekmovalne dele:

 

A: NETEKMOVALNA NASTOPA

 

1. netekmovalni nastop je otvoritveni koncert
* zbor mora predstaviti zaokrožen spored, značilen za deželo od koder prihaja
* če zbor predstavi ljudsko glasbo je zelo zaželen nastop v narodnih nošah in petje na pamet.
* skupno trajanje izbranih skladb ne sme preseči 7 minut čiste glasbe.
* skladb se ne sme ponavljati v tekmovalnem sporedu.

 

2. netekmovalni nastop: tisti zbori, ki se ne uvrstijo na tekmovanje za veliko nagrado mesta Maribor, so na željo organizatorja dolžni priložnostno nastopiti v Mariboru ali okolici tudi v nedeljo dopoldne.

 

 

B: TEKMOVALNI DEL je sestavljen iz treh nastopov:

1. obvezni program

Mešani zbori:
a) skladba Iacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri iz zbirke Monumenta artis musicae Slovenie (MAMS), zvezki 14, 15, 16 ali 17.
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri
c) *obvezna sodobna slovenska skladba: Lojze Lebič (1934): Vem, da je zopet pomlad (N.N.)

 

Moški zbori:
a) skladba Iacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri iz zbirke Monumenta artis musicae Slovenie (MAMS), zvezki 14, 15, 16 ali 17.
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri
c) *obvezna sodobna slovenska skladba: Lojze Lebič (1934): Čas (Jakob Šešerko)

 

Ženski zbori:
a) skladba Iacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri iz zbirke Monumenta artis musicae Slovenie (MAMS), zvezki 14, 15, 16 ali 17.
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri
c) *obvezna sodobna slovenska skladba: Lojze Lebič (1934): Čas (Jakob Šešerko)

 

* Skladatelj Lojze Lebič bo do 1. oktobra 2008 pripravil verzijo skladbe Čas za ženske zbore, malenkostno predelal varianto za moške zbore in pregledal skladbo Vem, da je zopet pomlad. Zborom bodo partiture na voljo na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija (mihela.jagodic@jskd.si) od 5. oktobra 2008 naprej. Do takrat si lahko ogledate partituri za moški in mešani zbor v zbirki Lojze Lebič: Izbrani zbori.

Po plačilu prijavnine bodo zborom brezplačno poslani originalni izvodi za vse člane zbora.

* Program mora biti izveden a cappella. Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
* Zaporedje izvajanih skladb mora biti tako, kot je določeno v razpisu obveznega programa.


2. prosti program


v katerem zbor predstavi umetne skladbe po lastni izbiri.
* Program mora biti izveden a cappella.
* Vsebovati mora najmanj dve skladbi.
* Program ne sme vsebovati skladb iz obveznega programa.
* Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10 - 15 minut.

 

3. tekmovanje za veliko nagrado desetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009


Tekmovalo bo do 5 zborov z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu. Sodelujoče zbore bo potrdila žirija. Vrstni red sodelujočih zborov bo določen z javnim žrebom.


Spored:
* Spored mora vsebovati najmanj 3 skladbe.
* Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa.
* Samo ena skladba je lahko ljudska pesem.
* Samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo. Dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe.
* Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10 - 15 minut.

Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan priskrbeti.III. ŽIRIJA, OCENE

 

1. SESTAVA ŽIRIJE

 

Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

 

2. DELO ŽIRIJE

 

Vsak član žirije oceni zbor s številčno oceno do 100.

Pri ocenjevanju se upošteva:
a) tehnično pripravljenost zbora,
b) zahtevnost programa,
c) prepričljivost izvedbe.

 

3. RAZGLASITVE REZULTATOV

 

Imena sodelujočih zborov za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najkasneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu.
Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
Odločitve žirije so dokončne. Nanje niso možne pritožbe.
Vsi sodelujoči zbori bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

 

 

IV. NAGRADE

 

Veliko nagrado desetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009 bo dobil tisti zbor, ki bo zbral najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov. Zmagovalec bo nastopil tudi na finalnem tekmovanju za Veliko nagrado Evrope 2010.

 

DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZBORE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO

 

Denarne nagrade:
Zborom, ki se bodo uvrstili v tekmovanje za veliko nagrado desetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009, bodo podeljene naslednje denarne nagrade in priznanja:

* 1. mesto / velika nagrada desetega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009,
2000 EUR in spominsko priznanje 10. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009,
* 2. mesto - 1500 EUR in plaketa 10. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009,
* 3. mesto - 1000 EUR in plaketa 10. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009,
* 4. mesto - plaketa 10. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009,
* 5. mesto - plaketa 10. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009.

Če več zborov dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

 

DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA

 

* denarna nagrada za najboljšo moško oz. žensko zasedbo, če ta ne prejme Velike nagrade - 500 EUR,
* *denarno nagrado zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Iacobusa Handla Gallusa - 200 EUR,
* *denarno nagrado zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe - 200 EUR,
* nagrado publike zboru za nastop na otvoritvenem koncertu - spominska nagrada,
* nagrada slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu.
* **nagrado za najboljši slovenski zbor - nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
*
*Na predlog žirije
** Nagrada ne bo podeljena, če se tekmovanja udeleži samo en slovenski zbor


Podeljena bodo priznanja o sodelovanju na 10. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor vsem sodelujočim zborom.


Na željo žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.


Radio Slovenija nagrajuje vse nagrajene slovenske zbore z arhivnim snemanjem, ki ga morajo izkoristiti do 21. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2010.

 


V. FINANČNE OBVEZNOSTI

 

1. STROŠKI BIVANJA

 

1. Zbori - pevci, dirigent in instrumentalisti (največ 50 oseb) bivajo brezplačno od petka (kosilo) do nedelje (sklepna pogostitev) v študenskem domu. Če zbor želi biti nastanjen v hotelu, organizator krije stroške v višini cene študentskega doma, razliko do polne cene pa doplača zbor.

2. Vse potne stroške krijejo zbori sami.

3. Zbori stroške, ki bi nastali zaradi zgodnejšega prihoda ali kasnejšega odhoda s tekmovanja, krijejo sami.


2. PRAVICE DO POSNETKOV

 

1. Vse pravice do tonskih in slikovnih posnetkov pripadajo organizatorju tekmovanja. Zbori za svoj nastop ne dobijo nobene odškodnine, prejmejo pa zgoščenko svojih nastopov.
2. Vsak zbor prejme tudi uradno fotografijo.

 


VI. URADNE ZADEVE

 

1. Organizator ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje ipd. med bivanjem zbora v Mariboru.
2. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
3. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
4. Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje ureja poslovnik 10. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009 , ki je na voljo pri prireditelju.
5. Razpis je bil sprejet na 1. seji organizacijskega odbora 10. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2009 .
6. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
7. Zbori s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
8. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene višje sile spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zbore pisno obvestiti.

Dodatne informacije


Mihela Jagodic, svetovalka za vokalno glasbo JSKD
Tel: 01/ 2410 525
E-pošta: mihela.jagodic@jskd.si

 

 

Programska knjižica (pdf, 13 MB)

 

Seznam Galussovih skladb, zvezki 14, 15, 16 ali 17

 

 

O prejšnjem, 9. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor 2008, Maribor, 18.-20.4.2008

 

 

Programska knjižica (pdf, 13 MB)

Seznam Galussovih skladb, zvezki 14, 15, 16 ali 17

O prejšnjem, 9. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor 2008, Maribor, 18.-20.4.2008