PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU:
● aktualne zborovske novice
● poročila in reportaže o zborovskih dogodkih doma in po svetu
● pogovori z domačimi ustvarjalci, tujimi mojstri in obetavnimi profili
● predstavitve vokalnih zasedb vseh vrst in generacij
● objave o zgoščenkah, notnih zbirkah in drugih izdajah
● strokovni članki za navdih pri raziskovanju in poglobljenem študiju zborovskega petja
● napovednik dogodkov, v katerega lahko vpišete tudi svoj dogodek

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

   BIOGRAFSKI PODATKI
   SLOVENSKIH SKLADATELJEV

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA

 

 

ZBOROVSTVO

 

 

 

 

 

11. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE MARIBOR 2011

Maribor, 15.-17. april 2011

 

 

 

NASLOV TEKMOVANJA:


JSKD
11. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2011
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: +(386) 1 24 10 525
fax: +(386) 1 24 10 510,
elektronski naslov: mihela.jagodic@jskd.si
spletna stran: http://www.jskd.si
skype; mihisi1

 

 

ORGANIZATORJI:


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Mestna občina Maribor
Organizacijski odbor tekmovanja
Zveza kulturnih društev Slovenije
Zveza kulturnih društev Maribor

 

 

 

POMEMBNI DATUMI:


Note obveznih sodobnih slovenskih skladb:
Ponedeljek, 4. oktober 2010 - izbrane in na voljo bodo partiture obveznih sodobnih slovenskih skladb
Rok prijave:
Ponedeljek, 22. november 2010 - zadnji rok oddaje prijave (poštni žig)
Objava sprejetih zborov:
Ponedeljek, 13. december 2010
Plačilo prijavnine:
Zbori bodo v januarju 2011 prejeli predračun za plačilo prijavnine v znesku 250 EUR.
Partiture in spremembe sporeda:
Ponedeljek, 21. februar 2011 - rok za oddajo partitur in najavo morebitne spremembe tekmovalnega sporeda

 

 

 

l. PRAVILA TEKMOVANJA

 

 

I. PRIJAVA

1. UDELEŽBA

 

11. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2011 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zborom.


Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljski zbori.


Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.


Število pevk in pevcev je omejeno: v zboru lahko nastopi najmanj 16 in največ 48 pevcev.


Število sodelujočih zborov je omejeno: nastopi lahko največ 12 zborov.


O sprejemu zbora na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniških kvalitet zbora, razvidnih iz poslane prijave.

 

 

2. PRIJAVNICA


Zbori morajo organizatorju poslati prijavo, ki vsebuje:
* natančno izpolnjeno prijavnico
* zvočni posnetek najmanj treh skladb, posnetih na zgoščenki ali DVD-ju v času od 1. januarja 2010 do prijave. Posnetki morajo vsebovati a cappella izvedbo vsaj treh različnih obdobij, oz. stilov.
* kratek opis zbora in njegovega delovanja (do 15 tipkanih vrstic) in jasno, zanimivo fotografijo zbora, ki ju pošljite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si.
* en izvod dobro čitljivih partitur vsake prijavljene skladbe razen slovenske sodobne obvezne skladbe.


Sprejeti zbori morajo do ponedeljka, 21. februarja 2011, poslati še 6 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Pet izvodov not vrnemo udeležencem, en izvod ostane v arhivu tekmovanja.

 

 

II. SPOREDI


1. POTEK TEKMOVANJA

 

Prireditev je razdeljena na 2 netekmovalna in 3 tekmovalne dele:

 

A: NETEKMOVALNA NASTOPA:


1. netekmovalni nastop
je otvoritveni koncert
* zbor mora predstaviti zaokrožen spored, značilen za deželo od koder prihaja (ljudska pesem, ali vokalni jazz/pop, gospel, stara glasba oz. katerakoli značilna zvrst).
* če zbor predstavi ljudsko glasbo je zelo zaželen nastop v narodnih nošah in petje na pamet.
* skupno trajanje izbranih skladb ne sme preseči 7 minut čiste glasbe.
* skladb se ne sme ponavljati v tekmovalnem sporedu.


2. netekmovalni nastop: tisti zbori, ki se ne uvrstijo na tekmovanje za veliko nagrado mesta Maribor, so na željo organizatorja dolžni priložnostno nastopiti v Mariboru ali okolici v nedeljo dopoldne.

 

 

B: TEKMOVALNI DEL je sestavljen iz treh nastopov:

 

1. obvezni program
a) skladba Iacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri iz zbirke Monumenta artis musicae Slovenie (MAMS), zvezki 14, 15, 16 ali 17.
b) skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri
c) *obvezna sodobna slovenska skladba

* Program mora biti izveden a cappella. Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
* Zaporedje izvajanih skladb mora biti tako, kot je določeno v razpisu obveznega programa.

* Izbor slovenskih sodobnih obveznih skladb bo objavljen 27. septembra 2010. Zborom bodo partiture na voljo na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija (mihela.jagodic@jskd.si.) od 4. oktobra 2010 naprej. Po plačilu prijavnine bodo zborom brezplačno poslani originalni izvodi za vse člane zbora.


2. prosti program
v katerem zbor predstavi umetne skladbe po lastni izbiri.
* Program mora biti izveden a cappella.
* Vsebovati mora najmanj dve skladbi.
* Program ne sme vsebovati skladb iz obveznega programa.
* Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10 - 15 minut.

 

3. tekmovanje za veliko nagrado enajstega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011
Tekmovalo bo do 5 zborov z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu. Sodelujoče zbore bo potrdila žirija. Vrstni red sodelujočih zborov bo določen z javnim žrebom.
* Spored mora vsebovati najmanj 3 skladbe.
* Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa.
* Samo ena skladba je lahko ljudska pesem.
* Samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo. Dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe.
* Dovoljena skupna minutaža vseh skladb je 10 - 15 minut.

Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan priskrbeti.

 

 

III. ŽIRIJA, OCENE

 

 

1. SESTAVA ŽIRIJE


Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

 

 

2. DELO ŽIRIJE


Vsak član žirije oceni zbor s številčno oceno do 100.


Pri ocenjevanju se upošteva:

a) tehnično pripravljenost zbora,
b) zahtevnost programa,
c) prepričljivost izvedbe.

 

3. RAZGLASITVE REZULTATOV


Imena sodelujočih zborov za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najkasneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu.


Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
Odločitve žirije so dokončne. Nanje niso možne pritožbe.


Vsi sodelujoči zbori bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

 

 

IV. NAGRADE


Veliko nagrado enajstega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011 bo dobil tisti zbor, ki bo zbral najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov. Zmagovalec bo nastopil na finalnem tekmovanju za Veliko nagrado Evrope 2012 (Maribor, 22. april 2012).


Če si bosta dva zbora delita prvo mesto, bo za nastop na GPE 2012 izbran tisti, ki bo zmagal v več kategorijah tekmovanja.

 

 

1. DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZBORE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO

 

Denarne nagrade:


Zborom, ki se bodo uvrstili v tekmovanje za veliko nagrado enajstega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011, bodo podeljene naslednje denarne nagrade in priznanja:

* 1. mesto / velika nagrada enajstega mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011,
2000 EUR in spominsko priznanje 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011,
* 2. mesto - 1600 EUR in plaketa 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011,
* 3. mesto - 1300 EUR in plaketa 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011,
* 4. mesto - plaketa 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011,
* 5. mesto - plaketa 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011.

 

Če več zborov dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

 

 

2. DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA

- denarna nagrada za najboljšo moško oz. žensko zasedbo, če ta ne prejme Velike nagrade - 700 EUR,
- *denarno nagrado zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Iacobusa Handla Gallusa - 250 EUR,
- *denarno nagrado zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe - 250 EUR,
- nagrado publike zboru za nastop na otvoritvenem koncertu - spominska nagrada,
- nagrada slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu - spominska nagrada,
- **nagrado za najboljši slovenski zbor - nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
- Radio Slovenija nagrajuje vse nagrajene slovenske zbore z arhivnim snemanjem, ki ga morajo izkoristiti do 22. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2012.

*Na predlog žirije
** Nagrada ne bo podeljena, če se tekmovanja udeleži samo en slovenski zbor


Podeljena bodo priznanja o sodelovanju na 11. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor vsem sodelujočim zborom.


Na željo žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.

V. FINANČNE OBVEZNOSTI


1. STROŠKI BIVANJA

 

1. Zbori - pevci, dirigent in instrumentalisti (največ 50 oseb) bivajo brezplačno od petka (kosilo) do nedelje (sklepna pogostitev) v študenskem domu. Če zbor želi biti nastanjen v hotelu, organizator krije stroške v višini cene študentskega doma, razliko do polne cene pa doplača zbor.


2. Vse potne stroške krijejo zbori sami.


3. Zbori stroške, ki bi nastali zaradi zgodnejšega prihoda ali kasnejšega odhoda s tekmovanja, krijejo sami.

 

 

2. PRAVICE DO POSNETKOV

 

1. Vse pravice do tonskih in slikovnih posnetkov pripadajo organizatorju tekmovanja. Zbori za svoj nastop ne dobijo nobene odškodnine, prejmejo pa zgoščenko svojih nastopov.
2. Vsak zbor prejme tudi uradno fotografijo.

 

 

VI. URADNE ZADEVE

 

1. Organizator ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje ipd. med bivanjem zbora v Mariboru.


2. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.


3. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.


4. Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje ureja poslovnik 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011, ki je na voljo pri prireditelju.


5. Razpis je bil sprejet na 1. seji organizacijskega odbora 11. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011 .


6. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.


7. Zbori s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.


8. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene višje sile spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zbore pisno obvestiti.