PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA VOKALNA GLASBA / NAŠA PESEM 2024

Naša pesem 2020

28. slovensko zborovsko tekmovanje Naša pesem 2024
Maribor, 20. in 21. april 2024

RAZPIS NAŠE PESMI

28. tekmovanje Naša pesem 2024 bo 20. in 21. aprila 2024 v Mariboru. Udeležijo se ga lahko zasedbe iz Republike Slovenije in slovenske zasedbe iz tujine. Na prireditvi bodo lahko sodelovale male pevske skupine (od 4 do 11 pevcev) in odrasli zbori v mešani, ženski ali moški zasedbi, ki imajo najmanj 12 pevcev. Pevci smejo v zboru sodelovati le ljubiteljsko (nepoklicno), zborovodje pa so lahko poklicni glasbeniki.

Zbore bo za sodelovanje izbral umetniški svet, potrdil pa organizacijski svet tekmovanja.

SPORED

Spored za zbore mora obsegati:

- skladbo iz obdobja romantike po lastni izbiri, napisano do leta 1920,

- izvirno skladbo ali priredbo slovenske ljudske pesmi slovenskega skladatelja, napisano od leta 2009 do zdaj,

- spored po lastni izbiri.

 

Spored za male pevske skupine mora obsegati:

- skladbo skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750,

- izvirno skladbo ali priredbo slovenske ljudske pesmi slovenskega skladatelja, napisano od leta 2009 do zdaj.

- spored po lastni izbiri.

Zaželeno je, da zasedba predstavi stilno in vsebinsko raznovrsten program. Če zbor izvaja delo iz obdobja renesanse ali baroka je zaželen premislek o izvedbi z manjšo zasedbo, vendar ne z manj kot 12 pevci. Umetniški svet si pridržuje pravico, da zboru iz tehtnih razlogov zavrne določeno skladbo.

 

Obseg sporeda

Spored mora vsebovati najmanj tri skladbe, trajanje glasbenega sporeda je omejeno na najmanj 10 in največ 16 minut čiste glasbe.

 

Instrumentalna spremljava

Ena izmed skladb v programu po lastni izbiri je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih inštrumentov organizatorju ni treba zagotoviti.
Op.: Pri morebitni izvedbi drugih skladb so lahko uporablja le neintonirane inštrumente.

 

Solistični deli

Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.

 

ŽIRIJA

Nastope zasedb bo ocenjevala petčlanska žirija, sestavljena iz treh domačih in dveh tujih članov.

Dobitniki osvojenih plaket bodo objavljeni po koncu posamezne kategorije, drugi rezultati in posebna priznanja pa na sklepni prireditvi.

PRIZNANJA IN NAGRADE

Priznanja Naše pesmi 2024 bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

- za 90 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela zlato plaketo Naše pesmi 2024,

- za 80 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela srebrno plaketo Naše pesmi 2024,

- za 70 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela bronasto plaketo Naše pesmi 2024,

- zasedba, ki bo dobila manj kot 70 odstotkov točk, bo prejela priznanje za sodelovanje na tekmovanju.

 

Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja z denarnimi nagradami:

- priznanje za najboljši zbor enakih glasov ter malo pevsko skupino z denarno nagrado po 800 € (glej pogoje v naslednjem odstavku Denarne nagrade),

- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750,

- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 19. stoletju,

- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 20. stoletju,

- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 21. stoletju,

- priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja, napisane v času enega leta pred tekmovanjem z denarno nagrado 400 €,

- priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi z denarno nagrado 400 €,

- priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda,

- priznanje za najboljšega zborovodjo,

- priznanje za obetavnega zborovodjo, ki je prvič na tekmovanju,

- priznanje za najboljšo zasedbo, ki je prvič na tekmovanju, z denarno nagrado 800 € (glej pogoje v naslednjem odstavku Denarne nagrade),

- priznanje skladatelju za najboljšo noviteto z denarno nagrado 600 € (glej pogoje v odstavku Denarne nagrade posameznikom),

- priznanje perspektivnemu mlademu skladatelju do 25 let, za skladbo izvedeno na tekmovanju, z denarno nagrado 400 € (glej pogoje v odstavku Denarne nagrade posameznikom),

- dodatna priznanja po odločitvi žirije.

 

Denarne nagrade zborom

1. nagrada v znesku 2700 €, ki jo dobi zasedba z največjim številom točk,

2. nagrada v znesku 2350 €, ki jo dobi zasedba z drugim največjim številom točk,

3. nagrada v znesku 2000 €, ki jo dobi zasedba s tretjim največjim številom točk.

- 800 € za najboljši zbor enakih glasov in najboljšo malo pevsko skupino, če zasedba ne bo prejela ene od prvih treh nagrad ali nagrade za najboljšega debitanta (pogoja za denarno nagrado: udeležba najmanj treh zasedb iste vrste in doseženih najmanj 85 točk),

- 800 € za najboljši debitantski zbor (pogoja za denarno nagrado: udeležba najmanj treh debitantskih zasedb in doseženih najmanj 85 točk).

Če dobi več zasedb enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednjo(i) nagrado(i).

Denarne nagrade posameznikom

JSKD lahko podeli tudi denarne nagrade posameznikom:

- nagrado JSKD skladatelju za najboljšo noviteto v obliki naročila nove skladbe v slovenskem jeziku v znesku 600 €,

- nagrado JSKD obetavnemu skladatelju do 25 let za skladbo v slovenskem jeziku, izvedeno na tekmovanju 400 €,

- plačilo kotizacije do 250 € za udeležbo na izobraževanju do dvema perspektivnima zborovodjema po izboru žirije v letu 2024.

 

PRIJAVA

Prijava je možna od ponedeljka, 8. januarja, do četrtka, 1. februarja 2024 na naslednji povezavi:

e-prijava

e-prijava

 

Prijava mora vsebovati izpolnjeno elektronsko prijavnico z obveznimi prilogami v elektronski obliki:

- izvod dobro čitljivih partitur predloženega tekmovalnega sporeda (za prijavo še ni treba pošiljati originalov) in

- zvočni posnetek žive izvedbe treh skladb iz različnih glasbenih obdobij, ki je nastal od 1. januarja 2023 do prijave. Zborom, ki so bili zlati na Naši pesmi 2022 ali zlati z odliko na regijskih tekmovanjih 2023 ali so se udeležili Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2023, posnetkov ni treba pošiljati.

Sprejeti zbori bodo morali po potrditvi sodelovanja poslati pet izvodov skladb za člane žirije. Fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če skladba ni izdana ali je v rokopisu.

Obvezne priloge lahko naložite na povezavo v prijavnici ali pošljete po Wetransferju na
e-naslov: mihela.jagodic@jskd.si.

POVEZAVA NA ELEKTRONSKO PRIJAVNICO (delujoča bo od 8. 1. do 1. 2. 2024)

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja in izbral zasedbe, ki bodo lahko sodelovale na 28. tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2024.

Prijavljenim bomo do ponedeljka, 19. februarja 2024, poslali elektronsko sporočilo z odločitvijo o sprejemu na tekmovanje.

PRIJAVNINA

Vsaka zasedba plača osnovo 60,00 € in dodatno po 3,00 € za vsakega svojega udeleženca. Zbori, ki imajo več kot 40 udeležencev plačajo največ 120 evrov dodatka, ne glede na število le teh. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, prijava ne bo upoštevana.

Sprejete zasedbe prosimo, da svojo morebitno odpoved sodelovanja sporočijo najpozneje do petka, 1. aprila 2024, v nasprotnem primeru plačane osnovne prijavnine (60 €) ne vračamo.

RAZNO

Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.

Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje določa Poslovnik 28. tekmovanje slovenskih pevskih zasedb Naša pesem 2024.

Ljubljana, 22. decembra 2023

Dodatne informacije

Glasbena vsebina:
Mihela JAGODIC
mihela.jagodic@jskd.si, 01/24 10 525

Informacije glede praktičnih zadev v Mariboru (namestitve, prehrana, prevoz):
Matija VARL
matija.varl@jskd.si, 02/ 23 42 117   

 

 

 

 

 

 

e-prijava

 

 

 

 

 

OBIŠČITE IN VŠEČKAJTE
FB-STRAN NAŠE PESMI:

      

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in območna izpostava Maribor


Mestna občina Maribor

 

Zveza kulturnih društev Maribor
Zveza kulturnih društev Slovenije