PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU:
● aktualne zborovske novice
● poročila in reportaže o zborovskih dogodkih doma in po svetu
● pogovori z domačimi ustvarjalci, tujimi mojstri in obetavnimi profili
● predstavitve vokalnih zasedb vseh vrst in generacij
● objave o zgoščenkah, notnih zbirkah in drugih izdajah
● strokovni članki za navdih pri raziskovanju in poglobljenem študiju zborovskega petja
● napovednik dogodkov, v katerega lahko vpišete tudi svoj dogodek

 

EC 2021

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

   BIOGRAFSKI PODATKI
   SLOVENSKIH SKLADATELJEV

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA

 

 

ZBOROVSTVO

 

RAZPIS

4. REGIJSKEGA TEKMOVANJA  OTROŠKIH  IN  MLADINSKIH  PEVSKIH ZBOROV
14. – 27. maj 2011,
rok prijave: sreda, 18. marec

TERMINI:

Primorska: sobota, 14. maj, Nova Gorica
(razpis za Primorsko bo posredovala Zveza primorskih pevskih zborov – upoštevajte njihove razpisne pogoje!)
Osrednja Slovenija: četrtek, 19. maj, Zagorje ob Savi
Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: petek, 20. maj, Novo mesto
Od Celja do Koroške: petek, 20. maj, Velenje
Štajerska in Prekmurje: sobota, 21. maj, Gornja Radgona
Gorenjska: petek, 27. maj, Škofja Loka
*Opomba: Od števila sprejetih zborov je odvisen urnik prireditve.

POGOJI SODELOVANJA:

 • Pravico do prijave imajo otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so bili v sezoni 2009/2010 predlagani za nastop na regijskem nivoju ali so nastopili na Reviji otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi 2010 ali pa so bili za nastop predlagani na območni reviji v sezoni 2010/2011*. Na tekmovanju bo lahko nastopilo največ 18 zborov v posamezni regiji, ki jih bo potrdila strokovna komisija JSKD**.
Pojasnili:
*  Če je vaša edina možnost, da se kvalificirate na prireditev s tem, da vas strokovni spremljevalec predlaga na območni reviji v sezoni 2010/2011 – ta revija pa bo šele po našem roku prijave, vam svetujemo, da nam prijavo vseeno pošljete in navedete, da čakate na strokovno mnenje. Če boste predlagani na regijsko tekmovanje, bomo prijavo naknadno upoštevali.
** V primeru, da bo prijavljenih zborov veliko, imajo prednost pri prijavi tisti zbori, ki v zadnjih štirih letih niso sodelovali na državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi.
 • Na reviji bodo lahko nastopili otroški, mladinski in pomutacijski zbori petih tipičnih zasedb:
 • kot otroški zbor (OPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2000 in mlajši;
 • kot mladinski zbor (MPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1996 in mlajši;
 • kot dekliški zbor (DPZ), v katerem pojejo pevci, rojeni leta 1991 in mlajši;
 • kot fantovski zbor (FPZ), v katerem pojejo fantje, rojeni leta 1991 in mlajši;
 • kot mešani mladinski zbor (MeMPZ), v katerem pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1991 in mlajši.
 • V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev.
 • Starost pevcev organizator preverja na naslednje načine:
 • Otroški in mladinski pevski zbori morajo pred nastopom predložiti spisek nastopajočih otrok z datumom rojstva ter podpisom ravnatelja, ki jamči za resničnost podatkov.
 • Pevci DPZ, FPZ in MeMPZ pa morajo na zahtevo organizatorja pred nastopom pokazati veljavne dijaške izkaznice oz. indekse.
 • Če bo dokazana nedovoljena starostna prekoračitev, bo doseženi rezultat zbora razveljavljen.

Pojasnilo:
Število pevcev ni omejeno.

Merila za izbor zbora

Merila za izbor na revijo so: kakovost prijavljenega sporeda, primernost sporeda zboru in kakovost zbora. Zbore bo izbrala strokovna komisija.

TEKMOVALNI SPOREDI

OPZ:

 • spored mora obsegati 3-4 pesmi:
 • umetno pesem slovenskega skladatelja
 • slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)
 • 1-2 pesmi po lastni izbiri
 • trajanje programa je omejeno z največ 10 minutami čiste glasbe
 • Instrumentalna spremljava
 • Pri otroških zborih imajo vse pesmi lahko instrumentalno spremljavo.

MPZ:

 • spored mora obsegati 3-4 pesmi. Vsaj dve pesmi morata biti tri ali štiri-glasni - vsaj ena od njih v a cappella izvedbi.
 • umetno pesem slovenskega skladatelja
 • slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)
 • 1-2 pesmi po lastni izbiri
 • trajanje sporeda je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe
 • instrumentalna spremljava
 • dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb izvede a cappella.

DPZ, FPZ, MeMPZ:

 • spored mora obsegati 3-4 pesmi, od tega vsaj dve pesmi, ki sta štiriglasni a cappella skladbi.
 • umetno pesem slovenskega skladatelja
 • slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali v izvirni obliki)
 • 1-2 pesmi po lastni izbiri
 • trajanje programa je omejeno z največ 12 minutami čiste glasbe
 • instrumentalna spremljava
 • dovoljeno je izvajanje dveh skladb z instrumentalno spremljavo (če je ta predpisana v izvirniku predložene skladbe), zaželeno pa je, da se čim več skladb izvede a cappella!

Pojasnila:
Za tri- ali večglasno šteje skladba, ki je takšna v celoti ali skoraj v celoti.
Izbor skladb iz avtorjevega cikla ali več krajših skladb enega avtorja se lahko šteje za eno skladbo.
V instrumentalni zasedbi lahko sodeluje do 5 dodatnih instrumentalistov. Če niso člani zbora, niso starostno omejeni.

Žirija

Nastope bo ocenjevala tričlanska žirija. Rezultati bodo objavljeni na koncu prireditve. Na podlagi rezultatov bo podelila priznanja. Po tekmovanju bodo zborovodje prejeli mnenja o nastopu.

Priznanja

Priznanja bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

 •    za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje z odliko regijskega tekmovanja
 •    za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje regijskega tekmovanja
 •    za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno priznanje regijskega tekmovanja
 •    za 60 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto priznanje regijskega tekmovanja
 •    zbor, ki bo dobil manj kot 60 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

Opomba:
Zbori, ki bodo prejeli zlato priznanje z odliko in zlato priznanje se bodo lahko direktno uvrstili na državno tekmovanje v Zagorju ob Savi 2012.

Najvišje ocenjeni zbori v posameznih kategorijah bodo prejeli priznanje za najboljši otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbor regijskega tekmovanja.
Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:
  - priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi,
  - priznanje za najboljšo izvedbo slovenske izvirne skladbe,
  - priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda,
  - priznanje za najboljšega korepetitorja,
  - priznanje za najboljši zbor, ki bo prvič nastopil na tekmovanju (priznanje bo podeljeno, če bodo sodelovali vsaj trije takšni zbori).

Žirija lahko podeli tudi priznanje skladatelju za dobro noviteto.

Denarne nagrade

Denarne nagrade bodo prejeli po oceni žirije:

 •   zborovodje najbolje uvrščenega zbora v posamezni skupini (otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori), če zbor doseže vsaj 80 točk: 170 €,
 •   zborovodja za najboljšo izbiro sporeda: 100 €.


Žirija lahko podeli denarno nagrado največ dvema skladateljema na posameznem tekmovanju:

 •  za izvirno skladbo, noviteto za otroški ali mladinski zbor a cappella ali s spremljavo (po izboru žirije): 170 €. Skladbo mora nagrajeni skladatelj napisati od maja do oktobra 2011.

Prijave pošljite do petka, 18. marca na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5
1000 Ljubljana
Na ovojnico pripišite še: 4. tekmovanje otroških in mladinskih zborov 2010

Dokumenti:
a.) Prijavnica
b.) Priloge:
- zvočni posnetek najmanj dveh skladb na avdio kaseti ali zgoščenki v času od 1. januarja 2010 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje). Mladinski zbori morajo izmed dveh skladb poslati posnetek vsaj ene triglasne skladbe a cappella.
(Zborom, ki so se udeležili 22. revije Zagorje ob Savi 2010, ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj na to pisno opozorijo pri prijavi.)

kratek opis delovanja zbora v preteklih dveh sezonah sezonah in kratek CV zborovodje,
- izvod dobro čitljivih partitur predloženega tekmovalnega sporeda.

Sprejeti zbori bodo kasneje dolžni poslati tri izvode tekmovalnih skladb za člane žirije (fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Originalne partiture bomo po tekmovanju vrnili zborom.

Na elektronski naslov izpostave JSKD, ki organizira vaše tekmovanje pošljite tudi gradivo za predstavitev zbora – do deset tipkanih vrstic:

Dolenjska, Posavje in Bela Krajina: Novo mesto – oi.novo.mesto@jskd.si
Osrednja Slovenija: Zagorje ob Savi – oi.zagorje.ob.savi@jskd.si
Od Celja do Koroške: Velenje – oi.velenje@jskd.si
Štajerska in Prekmurje: Gornja Radgona – oi.gornja.radgona@jskd.si
Gorenjska: Škofja Loka – janez.jocif@siol.net

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja. V primeru preveč prijav bo poslušal posnetke in nato izbral zbore, ki bodo lahko sodelovali. Vsem prijavljenim zborom bodo do petka, 1. aprila 2011 poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

Zborom bomo na podlagi prijave izstavili predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 65 evrov. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, se prijave ne upošteva. Prijavnine se v nobenem primeru ne vrača.

Organizatorji bodo plačali stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovili brezplačen obrok prehrane.

Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje določa Poslovnik 4. regijskega  tekmovanja otroških in mladinskih zborov 2011.

Dodatne informacije:

 

Mihela Jagodic,
svetovalka za vokalno glasbo JSKD,
tel: 01-24-10-525,
mihela.jagodic@jskd.si

 

prijavnica

 

prijavnica