PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

ZBOROVSKA GLASBA /REGISJKI KONCERTI /RAZPISI

 

 

SOZVOČENJA 2012

5. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI SREDNJEŠOLSKIH IN ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

17. november – 8. december 2012

Rok prijave: ponedeljek, 8. oktober 2012

  

Termini regijskih Sozvočenj 2012:

Štajerska in Pomurje: Ptuj, sobota, 17. november,

Dolenjska, Posavje, Bela Krajina: Brežice, sobota, 17. november,

Od Celja do Koroške: Laško, nedelja, 18. november,

Osrednja Slovenija: Vrhnika, nedelja, 18. november,

Primorska: Dobrovo v Goriških Brdih: petek, 23. november,

Gorenjska: Škofja Loka, sobota, 24. november.

 

Sklepni koncert najboljših zborov iz vseh regij:

Ljubljana, dvorana Konservatorija za glasbo in balet, sobota, 8. december 2012 (v počastitev svetovnega dneva zborovstva – druge nedelje v decembru).

 

POGOJI SODELOVANJA

K prijavi vabimo vse srednješolske in odrasle zasedbe (male pevske skupine in zbore), ki so dosegli najmanj bronasto priznanje na regijskem tekmovanju 2011 / ali so sodelovali na Reviji izbranih malih pevskih skupin v Radovljici 2010 / ali na Naši pesmi 2012 / ali na 22. Reviji Zagorje ob Savi 2012 / ali pa so jih na regijski oz. državni nivo predlagali strokovni spremljevalci na območnih revijah v letu 2012.
Nastopajoče zbore bo določil umetniški svet glede na kvaliteto zbora, zanimivost sporedov in število prijav.

V primeru, da bo prijavljenih zborov preveč, imajo prednost pri prijavi tisti zbori, ki bodo prijavili zanimivejši spored.

 

SPOREDI

Zbor bo moral na reviji predstaviti čim bolj zanimivo sestavljen tematsko zaokrožen spored po svoji izbiri.

Sporedu morate dati kratek naslov, ki se nanaša na izbrano temo / vsebino.

Trajanje programa navzdol ni časovno omejeno, celotni nastop (s predvidenimi aplavzi, prihodom in odhodom na oder) pa naj v skrajnem primeru traja največ 18 minut.

 

Možnosti za oblikovanje takega sporeda so mnogotere, zato naj jih naštejemo nekaj zaradi lažje orientacije in kot nadaljnjo spodbudo za nove ideje pri izbiri sporedov:
'Rdeča nit' je lahko:
* Slogovna opredelitev (renesansa, barok, romantika, itd.), navznoter tega: npr. posvetne ali sakralne skladbe
* Skladateljsko ime (skladbe istega skladatelja, npr. ob kaki njegovi obletnici)
* Pesniško ime (skladbe na besedila pesnika, npr. ob kaki njegovi obletnici)
* Tematski sklopi z ozirom na vsebino skladb, npr.: socialne, stanovske, balade, ljubezenske, dekliške, otroške, vojaške, šaljive, pivske itd.). Navznoter te tematike se lahko odločamo med komponiranimi in izvirnim ljudskim večglasjem ter priredbami ljudskih ali ponarodelih.
* Pri ljudskih pesmi se lahko opredelimo za obdelave pesmi raznih narodov, pri slovenskih pa za skladbe posameznih pokrajin, skladbe na isto temo....
* Po obliki skladb: male in razširjene pesemske oblike, variacije, rondoji, moteti, madrigali, skladbe s solistom, skladbe z instrumentalno spremljavo.
* Dodatne možnosti: operni zbori, humor v glasbi, musical...Bodite izvirni!

 

Dodatni napotki za izbiro skladb:

Zborovodje naj se izogibajo zgolj enotematskih povezav oz. zunanjih spodbud (npr. izključno renesansa, izključno pesmi o živalih, izključno sakralna glasba, pesmi o rožah...).

Svetujemo, da med njimi iščejo DODATNE povezave: predmetne, vsebinske, kompozicijske, oblikovne, po namembnosti...

Sporedi z bolj premišljenimi in domiselnimi povezavami imajo prednost pri uvrstitvi na prireditev.

 

Avtorjem treh najbolj zanimivih in utemeljenih sporedov, bodo lahko podeljene denarne nagrade.

 

Omejitve:
Edina omejitev pri sestavi sporeda je, da mora biti izveden brez ozvočenja pevcev.

 

 

RAZNO

Zbor ima lahko svojega povezovalca sporeda.
Organizator je dolžan zagotoviti le klavir – morebitne ostale inštrumente si morajo zbori priskrbeti sami.
Obrazložitev sporeda:
K izbranemu sporedu morate napisati komentar v dolžini najmanj 10 vrstic. V njem opišite komentar izbora tematike, izbor skladb, notranje povezave izbranih skladb. Zaradi malo kvalitetnih komentarjev na dosedanjih Sozvočenjih vas prosimo, da se resno lotite priprave teksta. Komentar bo naknadno samo lektorsko pregledan.

Strokovno spremljanje koncertov:
Nastope bosta spremljala dva strokovna spremljevalca. Nastopov ne bosta ocenila s številčno oceno ampak bosta ocenila tematsko zaokroženost sporeda in interpretacijo izvedenega sporeda.

 

NAGRADE IN PRIZNANJA ZBOROM

1. nagrada:

 • En zbor, ki bo kvalitetno izvedel zanimivo izbrani spored, se bo uvrstil na sklepni koncert, ki bo posvečen obeležitvi svetovnega dne zborovskega petja, 8. 12. 2012 na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, skupaj z zbori, ki bodo izbrani v ostalih regijah.
 • Radio Slovenija, RC RTV Koper-Capodistria in RC RTV Maribor nagrajujejo zbore sklepnega koncerta v Slovenski filharmoniji z arhivnim snemanjem. Nagrado, snemanje vsaj štirih skladb - in ne istega programa kot na koncertu v Ljubljani - bo mogoče izkoristiti do 11. decembra 2013.
 • Zbor prejme tudi brezplačne vstopnice za otvoritveni koncert 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2011, ki bo 19. aprila 2013.

Dodatne nagrade:

 • Enodnevne intenzivne vaje za perspektivno zasedbo z enim od slovenskih (ali tujih) zborovodij ali mentorjem za vokalno tehniko po izboru zbora v letu 2012 - organizator letošnjih regijskih Sozvočenj krije stroške gostujočega mentorja v bruto znesku 400 €.  Zbor prejme tudi vstopnice po simbolični ceni po 2 € za vsakega pevca za cel prosti ali cel obvezni program tekmovanja Maribor 2013. Zbor bomo izbrali med tistimi, ki se boste prijavili kot kandidati za nagrado (glej PRIJAVNICO).
 • 200 € za nakup notne literature, strokovne literature ali zborovskih zgoščenk v letu 2013 za zasedbo po izboru strokovnih spremljevalcev.
 • Med nenagrajenimi zbori bomo izžrebali en zbor, ki bo prejel brezplačne vstopnice za sklepni koncert Sozvočenj v Ljubljani, 8. decembra 2012.

Priznanja in nagrade zborovodjem:

 • Zborovodje zborov, ki bodo izbrani za nastop na sklepnem koncertu Sozvočenj, 8. decembra 2012 v Ljubljani, bodo na otvoritvenem koncertu 12. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013 izbrali zbor, ki je pripravil najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop.
 • Zborovodje zborov, ki ne bodo izbrani za sklepni nastop v Ljubljani, pa so sestavili zanimive sporede, bodo na sklepnem koncertu prejeli posebna priznanja.
 • Strokovni spremljevalci lahko podelijo denarne nagrade po 300 € do trem avtorjem (zborovodjem ali morebitnim drugim avtorjem) za vzorne sestave sporedov z obrazložitvami.
 • Vsak zbor prejme priznanje za sodelovanje.

 

PRIJAVE

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: 5. regijska revija SOZVOČENJA in v (oklepaju) navedite kraj koncerta.
Prijavo morate poslati najpozneje do ponedeljka, 8. oktobra 2012.


a.) prijavnica in b.) priloge:

 • zvočni posnetek najmanj dveh skladb, posnetih na avdio kaseti ali zgoščenki v času od 1. januarja 2012 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje). Pošljejo ga le zbori, ki so v letu 2012 sodelovali na območni reviji, regijskih ali državnih prireditev v letih 2011 in 2012 pa se niso udeležili.
 • obrazložitev sestave sporeda v dolžini najmanj 10 in največ 15 tipkanih vrstic.

kopijo obrazložitve sestave sporeda pošljite tudi na elektronski naslov: mihela.jagodic@jskd.si

 • gradivo za predstavitev zbora (kratka, berljiva zgodovina delovanja zbora (ne le golo naštevanje dosežkov) – do 10 tipkanih vrstic – pošljite na e-mail mihela.jagodic@jskd.si). Daljših tekstov ne bomo upoštevali!
 • izvod dobro čitljivih partitur predloženega sporeda. Sprejeti zbori bodo kasneje dolžni poslati še dva izvoda skladb za strokovna spremljevalca. Fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu!

Vsi prijavljeni zbori bodo do srede, 17. oktobra 2012, prejeli pisno odločitev o sodelovanju na prireditvi na svoj elektronski naslov.
Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačno malico.

 

Dodatne informacije:
Mihela Jagodic, svetovalka za vokalno glasbo JSKD,

Prijavnica

 

Prijavnica