GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

 

GLEDALIŠKE DELAVNICE - JESEN 2011

Po odličnih odzivih na februarja in junija 2011 izvedena seminarja Čuječnost in ustvarjalnost za sezono 2011/12 najavljamo tri nove termine za ustvarjanje in samoraziskovanje z umetnostnimi izraznimi sredstvi ter vas vabimo k udeležbi na jesenski, pomladni ali poletni delavnici: 


ČUJEČNOST IN USTVARJALNOST


Avtentično gibanje in ustvarjalno izražanje v različnih umetnostnih medijih
(mentorica Aleksandra Schuller)

14.-16. oktober  in  21.-23. oktober 2011

Dvorana JSKD Cepetka, Cankarjeva ulica 5, Ljubljana

Delavnica je namenjena vsakomur, ki se zanima za samoraziskovanje in ustvarjanje v različnih umetnostnih medijih (izražanje skozi gib-ples, zvok-glas, pisanje, risanje idr.). K udeležbi in strokovnemu izpopolnjevanju pa vabimo tudi gledališke, plesne, likovne in glasbene ustvarjalce/pedagoge/terapevte ter strokovne delavce s področij vzgoje, izobraževanja, socialnega dela ter zdravstva, ki pri svojem delu z otroki, mladino ali odraslimi vključujejo ustvarjalne dejavnosti.

Ustvarjalni proces je zasnovan tako, da se udeleženci postopoma izkustveno seznanijo z disciplino Avtentično gibanje/Authentic Movement, sodobno prakso zavedanja v gibanju, ki se je v zadnjem desetletju razvila v enega izmed osrednjih pristopov v gibalno-plesni edukaciji/terapiji; uporaba njenih principov je pogosta tudi na drugih področjih pomoči in poučevanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi (npr. dramska, likovna, glasbena smer umetnostne terapije/pedagogike) ter v t.i. na telo osredotočenih in integrativnih terapevtskih pristopih.

Udeleženci bodo spoznali integrativno obliko Avtentičnega gibanja, ki bo izhajala iz neposrednega telesnega izkustva in se bo izražala ter razvijala tudi skozi druge ustvarjalne moduse.

Na delavnici se bomo najprej osredotočili na osnovne prvine čuječnosti v gibanju: na kultiviranje samozavedanja (npr. kako se počutim, diham in gibam v danem trenutku; kakšna čustva, misli, vonje, podobe zaznavam) in razvijanje veščin pričevanja lastnemu toku zaznav oziroma odzivov nanje (pozorno sledenje svojemu gibanju, zavedanje interakcije med mislimi/čustvi in telesnimi reakcijami). Simbolni pomen in obliko svoje notranje izkušnje, ki se bo prvenstveno utelesila skozi gibalno akcijo, bodo sodelujoči lahko ustvarjalno izrazili tudi skozi risanje, pisanje, zvok in glas.

Ustvarjalno delo in raziskovanje osebnih, medosebnih ter nadosebnih tem bo potekalo v podpornem skupinskem okolju; v odprti komunikaciji, ki bo pomagala vzpostaviti ustvarjalni prostor za vsakega posameznega udeleženca. Delavnica bo omogočala tudi podporo za prenos pridobljenih izkušenj v vsakdanje življenje, v osebno ustvarjalno in strokovno delo udeležencev.  

Sodelujoči ne potrebujejo posebnih veščinskih predznanj. Delavnica je primerna za vse, ki jih zanima poglobljeno raziskovanje lastnih ustvarjalnih potencialov in razvijanje pozornega zavedanja v vsakdanjem življenju, hkrati pa lahko nova znanja ponudi tudi ustvarjalcem z izkušnjami.

Oprema: udobna oblačila, delali bomo v nogavicah ali bosi; udeležence prosimo, da s seboj prinesejo majhno blazino za sedenje; risalni blok in brezčrtni zvezek; pisala, barvice ter nekaj čimbolj raznovrstnih zvočil in/ali majhnih inštrumentov. 
Zaradi na posameznika osredotočenega pristopa bo delo potekalo v mali skupini, 6-8 udeležencev. Sodelujoče prosimo, da se udeležijo celotne delavnice in ob tem upoštevajo dogovorjene termine posameznih srečanj.

Delavnica obsega 40 pedagoških ur. Izvedena bo v dveh zaporednih vikendih, od 14.-16. oktobra in od 21.-23. oktobra 2011, v dvorani Cepetka, Cankarjeva ulica 5, Ljubljana, po sledečem urniku:

v petek (14. in 21. 10.): od 16.00 do 18.15 (po dogovoru lahko tudi od 19.15 do 21.30)

v soboto (15. in 20. 10.): od 9.00 do 12.00 in od 13.45 do 17.00

v nedeljo (16. in 23. 10.): od 9.00 do 12.00 in od 13.45 do 17.00

individualne želje po delni prilagoditvi petkovega urnika je potrebno izpostaviti ob prijavi, da lahko pravočasno preverimo ali jih je mogoče uskladiti z mentorico in vsemi člani skupine

Mentorica: dr. Aleksandra Schuller je samostojna pedagoginja v kulturi in docentka za uprizoritvene vede na Oddelku za kulturne študije UP FHŠ Koper. Je specialistka discipline Avtentično gibanje, neposredna učenka pionirke AG, plesno-gibalne terapevtke dr. Janet Adler (ZDA-Kanada). Raziskovalno-pedagoško delo Aleksandre Schuller se osredotoča na uprizoritvene študije, gledališko pedagogiko in integrativno umetnostno terapijo. Vodi izkustvene delavnice za različne strokovne javnosti, kot gostujoča predavateljica sodeluje tudi z nekaterimi visokošolskimi članicami združenja ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education).  

Cena delavnice: 200 EUR (z vključenim DDV).

Rok za prijave: petek, 7. oktober 2011 oziroma do zapolnitve razpisanih mest.
Spomladanski in poletni termin bosta razpisana naknadno.

Prijavnice sprejemamo do zaključka prijavnega roka. Prosimo vas, da jim priložite kratek CV.
Število udeležencev je omejeno na 8 v skupini.

Dodatne informacije

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Matjaž Šmalc,
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

Franci Cotman,
strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

Mentorica Aleksandra Schuller ( CV)

prijavnica

 

 

Mentorica Aleksandra Schuller ( CV)

prijavnica