GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

GLEDALIŠKE DELAVNICE

ČUJEČNOST IN USTVARJALNOST

Avtentično gibanje in ustvarjalno izražanje v različnih umetnostnih medijih. 
Ljubljana, februar 2011

Mentorica: Aleksandra Schuller

Delavnica, v kateri boste lahko ustvarjali v različnih umetnostnih medijih, je namenjena vsem, ki ljubiteljsko ali profesionalno delujejo na različnih umetniških področjih. Še posebej k udeležbi in strokovnemu izpopolnjevanju vabimo gledališke, plesne, likovne in glasbene pedagoge/terapevte ter druge strokovnjake s področij vzgoje in izobraževanja, socialnega dela ter zdravstva, ki pri svojem delu z otroki, mladino ali odraslimi v različnih življenjskih obdobjih vključujejo ustvarjalne dejavnosti. Delavnica ne bo usmerjena h končnemu produktu (npr. gledališki predstavi), ampak bo udeležencem nudila možnost za ustvarjalni proces osebnostne rasti, pridobivanje izkušenj na intelektualni in čustveni ravni, za razvijanje domišljije in učenje reševanja problemov, upoštevanja mišljenja drugih, urjenje verbalnih sposobnosti ter pozornega poslušanja in spodbujanje pozitivne socialne interakcije.

Ustvarjalna delavnica bo izkustveno predstavila disciplino Avtentično gibanje/ Authentic Movement, sodobno prakso zavedanja v gibanju, ki se je v zadnjem desetletju razvila v enega izmed osrednjih pristopov v sodobni gledališko-gibalno-plesni edukaciji/terapiji; uporaba njenih principov je pogosta tudi na drugih področjih umetnostnih terapij (likovna, glasbena smer t.i. pomoči z umetnostjo) in v t.i. na telo osredotočenih in integrativnih terapevtskih pristopih.

Udeleženci bodo spoznali integrativno obliko Avtentičnega gibanja, ki bo izhajala iz neposrednega telesnega izkustva in se bo, v skladu z individualnimi željami udeležencev, izražala in razvijala tudi skozi druge ustvarjalne moduse. Na delavnici se bomo najprej osredotočili na osnovne prvine čuječnosti v gibanju: na kultiviranje samozavedanja (npr. kako se počutim, diham in gibam v danem trenutku; kakšna čustva, misli, vonje, podobe zaznavam) in razvijanje veščin pričevanja lastnemu toku zaznav oziroma odzivov nanje (pozorno sledenje svojemu gibanju, zavedanje interakcije med mislimi/čustvi in telesnimi reakcijami). Simbolni pomen in obliko svoje notranje izkušnje, ki se bo prvenstveno utelesila skozi gibalno akcijo, bodo sodelujoči lahko ustvarjalno izrazili tudi skozi risanje, pisanje, zvok in glas.

Ustvarjanje in raziskovanje osebnih, medosebnih in nadosebnih tem bo potekalo v podpornem skupinskem okolju in v odprti komunikaciji, ki bo pomagala vzpostaviti ustvarjalni prostor za vsakega posameznega udeleženca. Delavnica bo omogočala tudi izmenjavo strokovnih mnenj in podporo za prenos pridobljenih izkušenj v osebno ustvarjalno, pedagoško ali svetovalno delo ter vsakdanje življenje udeležencev. Sodelujoči bodo spodbujeni k pisanju osebnega ustvarjalnega dnevnika, v času dveh vikendov intenzivne delavnice pa bomo našli čas tudi za morebitne individualne konzultacije.

 

Udeleženci ne potrebujejo posebnih veščinskih predznanj. Delavnica je primerna za vse, ki jih zanima poglobljeno raziskovanje lastnih ustvarjalnih potencialov in razvijanje pozornega zavedanja v vsakdanjem življenju, hkrati pa lahko nova znanja ponudi tudi ustvarjalcem z izkušnjami.

Oprema: udobna oblačila, copati ali debelejše nogavice; po potrebi majhna blazina za sedenje; risalni blok ali brezčrtni zvezek; pisala in barvice (barvni svinčniki, voščenke, barvne krede); zvočila (najrazličnejši predmeti, s katerimi je mogoče proizvajati zanimive zvoke).
O mentorici: Dr. Aleksandra Schuller je samostojna pedagoginja v kulturi, docentka za uprizoritvene in literarne vede na Oddelku za kulturne študije UP FHŠ Koper. Je specialistka discipline Avtentično gibanje in neposredna učenka pionirke AG, plesno-gibalne terapevtke dr. Janet Adler (ZDA-Kanada). Raziskovalno-pedagoško delo Aleksandre Schuller se osredotoča na uprizoritvene študije, gledališko pedagogiko in integrativno umetnostno terapijo. Vodi izkustvene delavnice za različne strokovne javnosti, kot gostujoča predavateljica pa je sodelovala tudi s podiplomskim študijem Pomoč z umetnostjo-umetnostna terapija (PEF UL) in z nekaterimi visokošolskimi članicami združenja ECARTE (European Consortium for Arts Therapies Education).  

Delavnica bo potekala dva zaporedna vikenda, 18. - 20. februarja in 25. - 27. februarja po naslednjem urniku:
petek: od 17. do 19. ure
sobota in nedelja: od 9. do 17. ure  (z odmorom za kosilo)

Delavnica bo potekala v dvorani JSKD Cepetka, Cankarjeva 5, Ljubljana

Obseg delavnice: 40 šolskih ur.

Cena: 180 EUR (z vključenim DDV).  

Rok za prijavo: sreda, 16. februar 2011. Število udeležencev je omejeno (največ 12 v skupini).

Prijavnice sprejemamo do zaključka prijavnega roka.

Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico), ki ga morate poravnati do začetka delavnice.


Dodatne informacije in prijave:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Matjaž Šmalc,
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

Franci Cotman,
strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica