SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2012/13

 

Naziv seminarja:

 

 

 

 

ČUJEČNOST IN USTVARJALNOST

     

Kraj izvedbe:

 

 

Ljubljana, Rezidenčni center Cankarjeva, dvorana Cepetka (Cankarjeva 5), Ljubljana

Termin:

 

 

petek (18. in 25. januar 2013)

sobota (19. in 26. januar 2013)

nedelja (20. in 27. januar 2013

Mentorica

 

Aleksandra Schuller

Cena:

 

200,00 EVR

Rok prijave:
 

14. 1. 2013

 

 

 

 

Izkustveni seminar je namenjen vsakomur, ki se zanima za samoraziskovanje in ustvarjanje v različnih umetnostnih medijih. K udeležbi in strokovnemu izpopolnjevanju pa vabimo tudi gledališke, plesne, likovne in glasbene ustvarjalce/pedagoge/terapevte ter strokovne delavce s področij vzgoje, izobraževanja, socialnega dela ter zdravstva, ki pri svojem delu z otroki, mladino ali odraslimi vključujejo ustvarjalne dejavnosti.

 

VSEBINA


Ustvarjalni proces je zasnovan tako, da se udeleženci postopoma izkustveno seznanijo z disciplino Avtentično gibanje, sodobno prakso zavedanja v gibanju, ki se je v zadnjem desetletju razvila v enega izmed osrednjih pristopov v gibalno-plesni edukaciji/terapiji; uporaba njenih principov je pogosta tudi na drugih področjih pomoči in poučevanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi (npr. dramska, likovna, glasbena smer umetnostne terapije/pedagogike) kakor tudi v integrativnih in na telo osredotočenih terapevtskih pristopih.


Najprej se boste osredotočili na osnovne prvine čuječnosti v gibanju: na kultiviranje samozavedanja (npr. kako se počutim, diham in gibam v danem trenutku; kakšna čustva, misli, vonje, podobe zaznavam) in razvijanje veščin pričevanja lastnemu toku zaznav oziroma odzivov nanje (pozorno sledenje svojemu gibanju, zavedanje interakcije med mislimi/čustvi in telesnimi reakcijami). Simbolni pomen in obliko svoje notranje izkušnje, ki se bo prvenstveno utelesila skozi gibalno akcijo, pa bodo udeleženci lahko izrazili tudi skozi druge ustvarjalne medije (risanje, pisanje, zvok in glas idr.).


Ustvarjalno delo in raziskovanje osebnih, medosebnih ter nadosebnih tem bo potekalo v podpornem skupinskem okolju; v odprti komunikaciji, ki bo pomagala vzpostaviti ustvarjalni prostor za vse člane skupine ter ponuditi podporo pri prenosu pridobljenih izkušenj v vsakdanje življenje, v osebno ustvarjalno in strokovno delo sodelujočih.

 

Udeleženci ne potrebujejo posebnih veščinskih predznanj. Izkustveni seminar je primeren za vse, ki jih zanima poglobljeno raziskovanje lastnih ustvarjalnih potencialov in razvijanje pozornega zavedanja v vsakdanjem življenju, hkrati pa lahko nova znanja ponudi tudi ustvarjalcem z izkušnjami.


Oprema: udobna oblačila, delali bomo v nogavicah oz. bosi, majhna blazina za sedenje; risalni blok in brezčrtni zvezek; pisala in barvice ter zvočila (udeležence prosimo, da prinesejo nekaj manjših predmetov, s katerimi je mogoče proizvajati zanimive zvoke).


O MENTORICI

Aleksandra Schuller

 

 

 

 

 

 

 

dr. Aleksandra Schuller

je samostojna pedagoginja v kulturi in docentka za uprizoritvene vede na Oddelku za kulturne študije UP FHŠ Koper. V letih 2009-2012 se je specializirala v disciplini Avtentično gibanje, ki jo je študirala pri plesno-gibalni terapevtki dr. Janet Adler. Raziskovalno-pedagoško delo Aleksandre Schuller je osredotočeno na uprizoritvene študije in integrativno umetnostno pedagogiko/terapijo: vodi ustvarjalne delavnice za mladino in odrasle ter izvaja izkustvene seminarje za različne strokovne javnosti. Bila je vabljena gostujoča predavateljica na specialističnem študiju PZU-Pomoč z umetnostjo na PEF UL, na Oddelku za gledališče in radio na AGRFT UL, na Oddelku za kreativno terapijo Univerze HAN v Nijmegenu, na Univerzi Malta in v kulturnem centru St. James Cavalier v Valletti, na oddelkih za likovno in dramsko pedagogiko/terapijo Univerze Ottersberg idr. Sodeluje tudi z združenjema ECArTE-European Consortium for Arts Therapies Education in SZUT-Slovensko združenje umetnostnih terapevtov.

 

 

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Delo bo potekalo v mali skupini, 6-8 udeležencev. Sodelujoče prosimo, da se udeležijo celotnega seminarja in ob tem upoštevajo dogovorjene termine posameznih srečanj.


Izkustveni seminar obsega 40 pedagoških ur in bo izveden v zadnjih dveh vikendih januarja 2013, v dvoranici Cepetka, Cankarjeva 5, Ljubljana, po sledečem urniku:


v petek (18. in 25. januar  2013): od 16.00 do 18.00
v soboto (19. in 26. januar 2013): od 9.00 do 12.15 in od 14.00 do 17.00
v nedeljo (20. in 27. januar  2013): od 9.00 do 12.15 in od 14.00 do 17.00

 

 

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

 

Rok prijave je do 14. 1. 2013. Prijave sprejemamo do zaključka prijavnega roka.

Naknadna prijava oz. odjava ni mogoča: udeleženci, katerih prijave bodo ob zaključku prijavnega roka potrjene s strani organizatorja JSKD, so obvezani plačati kotizacijo tudi v primeru morebitne neudeležbe na seminarju, saj delo poteka v mali skupini, katere članom želimo zagotoviti kvalitetno izvedbo seminarja v polnem obsegu.

 

Po potrditvi, da ste sprejeti na seminar vam organizator pošlje račun (položnico za plačilo kotizacije), ki ga je potrebno poravnati do 21. januarja 2013.

 

Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico). Prijava je veljavna šele po plačilu kotizacije!

 

 

CENA

Cena je 200,00 EUR (z DDV). Kotizacijo je možno poravnati v dveh mesečnih obrokih. Najmanjši obrok je 100 EUR!

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

word