SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2012/13

 

Naziv seminarja:

 

 

 

POLETNE GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE DELAVNICE

     

Kraj izvedbe:

 

Koper

Termin:

 

1. – 6. 7. 2013

Mentorji:

 

 

Jaša Jamnik, Veronika Gaber Korbar, Irena Rajh Kunaver, Marjan Kunaver

Cena:

 

Od 130,00 EUR do 140 EUR (z DDV).

Rok prijave:
 

20. 6. 2013 oz. do zapolnitve mest

 

Poletne gledališke in lutkovne delavnice, v skupnem obsegu 40 ur, so priložnost, kjer lahko udeleženci v majhnih skupinah skozi praktično individualno in skupinsko delo pridobivajo in poglabljajo svoje znanje. Delavnice so namenjene tako tistim, ki so popolni začetniki, kot tistim, ki že imajo določeno gledališko, lutkovno ali pedagoško znanje in bi le-tega želeli dopolniti.

 

VSEBINA

  1. I. REŽIJA GLEDALIŠKE PREDSTAVE

  2. Mentor: Jaša Jamnik

Delavnico priporočamo tako igralcem, ki se bodo lahko seznanili z različnimi principi gradnje lika, kakor tudi režiserjem in mentorjem, ki se bodo skozi delavnico spoznali z različnimi načini dela z igralcem in režiranjem predstave z igralcem in njegovim likom kot izhodiščem.


Glavna tema delavnice, ki je namenjena mentorjem gledaliških skupin, igralcem in režiserjem, bo režija gledališke predstave. Na konkretnem primeru bomo skušali obdelati celoten potek ustvarjanja predstave – od dramaturškega in režijskega koncepta, preko zasnove scene in kostumov do glavnega dela – dela z igralcem.
Prav temu bomo posvetili največ časa: kako voditi igralca, da pri tem čim manj posegamo v njegovo ustvarjalno svobodo in kako dajati jasna in efektivna navodila. Obdelali bomo različne faze dela z igralcem: predpriprave in razčlemba, bralne, aranžirne in izdelovalne vaje. Raziskovali bomo, kako oblikovati gledališki lik, kakšne so njegove karakteristike in na kakšen način ga skozi raziskovanje gledaliških prijemov oživljamo.
Posvetili se bomo tudi režijskim etudam ter preizkusili osnovna izrazna sredstva praktične režije ter razliko v sporočilnosti pri njihovi modifikaciji: mizanscena, ritem, premor, mešanje žanrov, ipd. Razlike bomo ponazorili z različno režijsko obravnavo in pristopom istih prizorov, ker se bomo sprehodili od t.i. »igralskih« predstav, kje je roka režiserja praktično nevidna (čeprav toliko bolj potrebna) pa vse do povsem »režijskih« predstav, kjer sporočilo temelji na močnem režijskem konceptu.

 

O mentorju

Jaša Jamnik

 

 

 

 

  Jaša Jamnik, rojen 1964 v Ljubljani je gledališki in radijski režiser. Študij na AGRFT je zaključil leta 1989 in se leta 1997 udeležil International Summer School v Royal Court Theatre v Londonu. Jaša deluje kot samostojni ustvarjalec na področju kulture. Je avtor preko petintridesetih režij v profesionalnih gledališčih,tesno sodeluje tudi z ljubiteljskim gledališču, kjer je podpisal okoli dvajset režij. Od leta 1986 sodeluje s številnimi oglaševalskimi agencijami kot copywriter in režiser radijskih oglasov. Je tudi soscenarist nagrajene zabavno-izobraževalne serije Glasbena šola/šala in avtor skečev v televizijskih razvedrilnih oddajah. Redno sodeluje na RTV SLO kot režiser sinhronizacije risank; občasno deluje tudi kot igralec v različnih medijih.
Je vodja in mentor številnih gledaliških seminarjev in delavnic za ljubiteljske gledališke ustvarjalce. Med leti 2009 in 2012 je bil umetniški vodja Šentjakobskega gledališča. Bil je tudi umetniški vodja Slovenskega stalnega gledališča Trst.


  1. II. UPORABNA MOČ GLEDALIŠČA

  2. Mentorica: Veronika Gaber Korbar

 Delavnica je primerna za gledališke pedagoge, učitelje razrednega in predmetnega pouka, profesorje tujega jezika, šolske knjižničarje, razrednike, ki želijo raziskovati in pri svojem delu uporabljati različne ustvarjalne tehnike kot sredstvo za izboljšanje medosebne komunikacije in sodelovanja. Za udeležbo na delavnici ne potrebujete nobenega predhodnega znanja ali izkušenj s področja gledališke pedagogike.

 

Delavnica bo predstavila osnove metode Drama v vzgoji in izobraževanju (DIE – Drama in Education). Pri tej metodi predstava ni nujno glavni cilj, temveč sredstvo, katerega namen je učencem in dijakom omogočiti ustvarjalni proces pridobivanja novih znanj, reševanja problemov, razvijanja domišljije in komunikacijskih sposobnosti, upoštevanja mišljenja drugih, pridobivanja samozavesti, ter pozornega poslušanja. Ta metoda je dobrodošla pri pripravi gledališke predstave kot tudi pri podajanju šolske snovi, vodenju razrednih ur in medpredmetnem povezovanju, saj zagotavlja osebni interes in aktivno vpletenost učenca oz. dijaka med učno uro.


Udeleženci delavnice bodo spoznali osnove metode Drama v izobraževanju ter različne dramske tehnike, ki jih bodo lahko uporabili pri delu v razredu in/ali delu v gledališki skupini.


Delavnica bo vsebovala preproste vaje s točno določenimi navodili (vaje za koncentracijo, razvijanje kreativnosti in domišljije, …), ki jih mentorji Drame v izobraževanju uporabljajo v uvodu v program. Predstavljene bodo dramske tehnike, s katerimi so običajno sestavljeni programi Drama v izobraževanju ter dva različna programa Drame v izobraževanju. Na podlagi tega se bomo naučili, kako sestavimo svoj program, uporaben pri gradnji predstave, podajanju snovi ali vzgoji otrok in mladostnikov.


O mentorici

Veronika Gaber Korbar

 

 

 

 

 

Veronika Gaber Korbar se že več kot petnajst let ukvarja z uporabo gledališke dejavnosti v vzgoji in izobraževanju. Pri svojem delu se je srečevala z različnimi metodami gledališke pedagogike na številnih seminarjih, tečajih usposabljanja in konferencah doma in v tujini. Strokovne podlage, ki jih je prejela na izobraževanjih pod vodstvom izkušenih mentorjev iz Madžarske (Adam Cziboly, Anita Patonay, Gabor Giombolai, Viktor Bori, Melinda Milak), Češke (Radka Svobodova, Petra Rychetca) , Anglije (Chris Cooper, Patrice Baldwin, Allan Owens, Andy Kempe), Avstralije (Brad Haseman), Nemčije (Christel Hoffmann), Grčije (Argyro Skista), Rusije (Alice Ivanova) in Kanade (Larry Swartz) so ji dali teoretična znanja za delo po metodi Drama v vzgoji in izobraževanju. Teoretična znanja je združila z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami, ki jih ima pri delu z različnimi skupinami otrok in mladostnikov.

 

  1. III. SENČNO GLEDALIŠČE

  2. Mentorja: Irena Rajh Kunaver in Marjan Kunaver

Delavnica je namenjena mentorjem lutkovnih skupin, animatorjem, lutkovnim režiserjem, pedagogom in vsem, ki jih zanima  senčno gledališče. Predhodno znanje ni potrebno. Na delavnici  bomo spoznavali  osnovne principe senčnega gledališča, oblikovanje in izdelavo senčnih  lutk iz različnih materialov ter uporabo različnih virov svetlobe in platen na katere se lahko senca projicira.


Spoznali se bomo s kratko zgodovino senčnih lutk in z različnimi tipi senčnega gledališča (turško senčno gledališče, indonezijsko lutkarstvo, indijsko senčno gledališče...) Praktično bomo  raziskovali  moč sence, ki omogoča  izredne fantazijske razsežnosti in s tem tudi raziskovanje. Z različnimi načini  projekcij bomo spoznavali osnove senčnih animacij in vizualne kompozicije posameznih scen z izbrano glasbo. Posebno pozornost bomo namenili  možnostim uporabe senčnega gledališča ter skušali  razumeti pomen in izraznost senčnih lutk predvsem v izražanju čustev in atmosfere.


Udeleženci bodo samostojno izdelali lutke, scenografijo in pripravili krajšo lutkovno produkcijo.

Irena Rajh Kunaver

 

  Irena Rajh Kunaver, je lutkarica-animatorka, režiserka, mentorica in pedagoginja lutkovne vzgoje ter organizatorka kulturnih prireditev. V 20 letih profesionalnega delovanja je sodelovala z mnogimi priznanimi lutkovnimi ustvarjalci ter igrala v več kot 20 lutkovnih predstavah. Kot mentorica in lutkovna režiserka je režirala preko 30 predstav otroških, mladinskih in študentskih lutkovnih skupin ter za svoje delo prejela več nagrad. Svoje pedagoško in mentorsko delo trenutno združuje v društvu Hiša otrok in umetnosti ter Lutkovne gledališču Fru-Fru. Je dolgoletna strokovna spremljevalka lutkovnih srečanj in mentorica različnih seminarjev in delavnic v organizaciji JSKD.

 

 

 

 

 

 

Marjan Kunaver

 

 

 

 

Marjan Kunaver, igralec-animator, je v zadnjih 20 letih sodeloval v različnih gledališčih za otroke in gostoval tudi v predstavah za odrasle. Kunaver se ukvarja z vsemi elementi gledališča, njegovo posebno področje pa je lutkovna tehnologija. Postaja eden najzanimivejših mojstrov na tem področju pri nas. Leta 2002 se je v to smer dodatno izobrazil na mednarodnem tečaju visoke šole za lutkarstvo v francoskem Charlevillu, ki ga je vodil strokovnjak za animatroniko Mr. Zaven iz studia Jima Hensona iz ZDA. Rezultata sta vidna v predstavi Svinjski pastir režiserke Barbare Hieng Samobor in izvedbi LG Ljubljana (2004) in v Pujskih, kjer je animacija lutk elektronsko vodena. Leta 2006 je svoje znanje ponovno izpopolnjeval v Charlevillu, kjer je pod mentorskim vodstvom Green Ginger, Velika Britanija spoznaval mimično lutko in uporabo lateksa v sodobni lutkovni tehnologiji.

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Koper, 1. – 6. 7. 2013. Podrobne informacije naknadno.

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Rok prijave: četrtek, 20. junij 2013
Prijava in plačilo do 20. maja 2013: 130,00 EUR (DDV vključen)
Prijava in plačilo do 20. junija 2013: 140,00 EUR (DDV vključen)

 

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

Prijavi obvezno priložite kratek opis vaših dosedanjih gledaliških izkušenj!

Kotizacija mora biti poravnana še pred začetkom delavnic, sicer udeležba ni mogoča.

Že vplačano kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Če je plačnik kotizacije ustanova, mora le-ta obvezno potrditi vašo prijavnico s podpisom in z žigom.

 

BIVANJE

Bivanje si udeleženci organizirajo sami.

Priporočamo:

Hostel Museum
Muzejski trg 6
6000 Koper

Rezervacije na hostel.museum@gmail.com, 041 504 466.

Cena nočitve je 20 EUR/osebo. Pri rezervaciji navedite, da gre za udeležbo na gledaliških delavnicah v okviru JSKD (v izogib podvojenih rezervacij).

 

 

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

Ker delavnice potekajo istočasno, je udeležba možna le na eni sami delavnici!

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

Opozarjamo vas, da si s predhodnim plačilom zagotovite udeležbo na delavnicah. Posamezna delavnica se izvede, če je na delavnico prijavljenih vsaj deset (10) udeležencev.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in razporeda udeležencev po skupinah, če bi bila mesta pri izbranem mentorju že zapolnjena ali če bi bila delavnica iz kakršnihkoli razlogov odpovedana.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

word