SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2012/13

 

Naziv seminarja:

 

 

 

 

ŠOLA ZA MENTORJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

     

Kraj izvedbe:

 

 

Ljubljana, Rezidenčni center Cankarjeva, dvorana Skladovnica (Beethovnova 5) in Cepetka (Cankarjeva 5), Ljubljana

Termin:

 

 

od 26. januarja do 23. marca 2013

od 10. do 17. ure

Mentorica

 

Kim KOMLJANEC

Cena:

 

150,00 EVR

Rok prijave:
 

21. 1. 2013

 

 

 

 

Šola je namenjena vsem mentorjem otroških gledaliških skupin, ki se srečujejo z naslednjimi vprašanji: kako izbrati besedilno predlogo, kako vzbuditi entuziazem v skupini, kako delati z otroki - igralci, kako strukturirati vaje, da se otroci ne začnejo dolgočasiti, pa so vendarle pripravljeni še in še ponavljati iste prizore, kako jim pomagati pri učenju besedila, kako z otroki delati na utelešanju dramskih oseb, kako biti režiser in ne zanemariti otroške ustvarjalnosti?

 

VSEBINA


Delavnica bo potekala v treh vsebinskih sklopih:


I. Izbira in priredba teksta, osnove dramaturgije

V prvem delu bomo obdelali problem izbire teksta: kako in kje izberemo tekst, kako je ta pogojen z izbiro tipa predstave, ki jo želimo ustvariti in z idejo, ki jo želimo obdelati in posredovati tako učencem – igralcem, kot v končni fazi publiki. Ker je praktično nemogoče najti tekst, ki bi zadostil naši zasedbi (številu otrok, ki želijo sodelovati pri predstavi), bomo več pozornosti posvetili priredbi teksta: kako tekst priredimo za večje ali manjše število igralcev, kako iz nedramskega besedila (pravljice, basni…) naredimo dramski tekst in tudi, na kaj moramo paziti, ko pišemo povsem nov, avtorski tekst.


II. Režijski koncept uprizoritve, zasnova prostora, likovna podoba predstave

V drugem delu se bomo posvetili konceptu uprizoritve: kaj je tisto, kar bomo kot mentorji/režiserji zasledovali v predstavi oz. želeli predstaviti občinstvu. Pogovarjali se bomo o prostoru: kaj opredeli prostor zgodbe, kateri so scenski elementi, ki pomagajo režiserju in mlademu igralcu in kako se izogniti tistim, ki nas ovirajo pri ustvarjalnem procesu. Pogovarjali se bomo o likovni podobi predstave ter o vlogi glasbe in svetlobe. Izdelali bomo konkretne rešitve – scenografijo, kostumografijo, stil rekvizitov in ostalih scenskih elementov, itd.


III. Delo z otrokom in postavitev predstave

V tretjem sklopu se bomo posvetili praktičnemu delu z otroki in postavitvi predstave. Seznanili se bomo z različnimi pristopi za različne starostne skupine otrok. Spoznali se bomo z vajami za krepitev zaupanja, pozornosti, koncentracije, ipd. Naučili se bomo pravilno načrtovati vaje, tako da bo otrok skozi celoten proces imel občutek, da je vsaka vaja nekaj novega. Skušali bomo izpostaviti proces, pri katerem bomo predstavo gradili iz kreativnosti otrok samih in se ogradili od preprostega »učenja na pamet«. Iskali bomo razmerje med mentorjem/pedagogom in režiserjem. S tako osvojenim znanjem bomo skušali postaviti izbrane prizore.
Tretji sklop se bo zaključil s praktičnim delom z otroki – v »goste« bomo povabili otroško gledališko skupino, na kateri bodo udeleženci šole lahko »preizkusili« v šoli pridobljena nova znanja.


Delo v vseh treh sklopih bo izrazito praktične narave. Delo bo potekalo v manjših skupinah, kjer pa bo vsak posameznik imel svojo nalogo. Med posameznimi termini bo mogoče tudi posvetovanje z mentorico preko e-pošte.


V času šole bo mentorica na voljo tudi za konkretna vprašanja, povezana z delom v Vaši skupini. Probleme, na katere boste naleteli med delom s svojo otroško gledališko skupino, bomo skupaj predelali in skušali poiskati rešitev.

 


O MENTORICI

Kim Komljanec

 

 

  Kim Komljanec je vsestranska gledališka ustvarjalka, slovenski javnosti najbolj znana kot dramatičarka, deluje pa tudi kot režiserka, dramaturginja, gledališka pedagoginja in lektorica. Leta 1995 je ustanovila in začela voditi skupino BUBE v okviru KUD-a France Prešeren, za katero je pisala tekste, režirala in igrala. Leta 2009 je magistrirala iz pisanja dramatike na Univerzi v Exetru v Veliki Britaniji, kjer je kasneje vodila podružnico ene največjih britanskih gledaliških šol za otroke in mladino (Theatretrain). Zadnja leta sočasno deluje na gledališkem področju v obeh državah: Veliki Britaniji in domovini, sodeluje z repertoarnimi gledališči na Otoku in doma, piše dramatiko v slovenščini in angleščini ter se dodatno izobražuje na področju pisanja dramatike ter libretov za muzikal. Januarja 2011 je Kim s svojim ustvarjanjem prvič posegla čez lužo: njeno besedilo Madež (Wash My Sin Away) je bilo krstno uprizorjeno v Minnesoti (ZDA).

 

 

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Šola za mentorje bo potekala šest sobot: začeli bomo 26. januarja in potem še pet zaporednih sobot do 23. marca 2013 (s premorom med zimskimi šolskimi počitnicami), od 10. do 17. ure, v Ljubljani (dvorani Skladovnica na Beethovnovi 5 in Cepetka na Cankarjevi 5). O premoru med zimskimi počitnicami se bomo dogovorili na prvem srečanju 26. januarja.

 

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Rok prijave je 21. januar 2013 oz. do zapolnitve mest. Izpolnjeno priloženo PRIJAVNICO pošljite najkasneje do zgoraj navedenega datuma na
e-naslov: franci.cotman@jskd.si ali na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.


V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

Najmanjše število prijav: 10.

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.


Prijavi obvezno priložite kratek opis vaših dosedanjih gledaliških izkušenj!

 

 

CENA

Cena celotne šole (vseh osem terminov) je 150,00 EUR (z DDV).

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

word