SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2013/14

 

Naziv seminarja:

 

 

 

MOTIVIRAJMO UČENCE! – delavnice gledališke pedagogike

Uporaba tehnik »gledališča zatiranih«

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, dvorani Cepetka, Cankarjeva 5

Termin:

 

9. in 10. novembra 2013, od 10. do 17. ure

Mentor:

 

Tony Cealy, Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delavnice gledališke pedagogike bodo na praktičen način prikazale primere uporabe gledališke pedagogike pri izobraževanju – podajanju snovi, vzgoji in gradnji gledališke predstave. Strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Češke in Velike Britanije bodo prikazali, kako z uporabo gledaliških tehnik in metod približamo otroku podajanje snovi in ga motiviramo za delo ter prikazali različne metode dela z otrokom pri gledališkem ustvarjanju.

Delavnice so namenjene vsem, ki pri svojem delu srečujejo in uporabljajo gledališče: učiteljem razrednega pouka, mentorjem gledaliških in lutkovnih krožkov, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, poklicnim igralcem, režiserjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja ter nenazadnje vodstvenim delavcem vzgojnoizobraževalnih ustanov.

VSEBINA

Dvodnevna izkustvena delavnica je namenjena mentorjem dramskih skupin, učiteljem, vzgojiteljem in gledališkim pedagogom. Tony Cealy bo udeležencem predstavil dramske tehnike in prvine gledališča zatiranih. Predstavil bo, kako z analizo in vprašanji, kot so Če se poglobimo v ta lik v tem trenutku, kaj prav zdaj čuti ali razmišlja? Kaj bi ti storil v taki situaciji? Kakšne bi bile tvoje možnosti? Katera so tista vprašanja, ki bi jih želel postaviti temu liku? izluščimo osebne teme udeležencev. Naučili se bomo, kako kot moderator, učitelj ali mentor zastavljati taka vprašanja, ki bodo udeležence motivirala in jih spodbudila k raziskovanju svojega lika (in sebe). Posebna pozornost bo namenjena motivaciji in kako obdržati tudi morebiti manj motivirane udeležence aktivne, žive, njihovo domišljijo pa budno.


Rezultat kreativnega procesa, v katerega bo usmerjal skupino, bodo odgovori, ki dekonstruirajo in so kritični do že znanega. Tovrsten način dela spodbuja alternativne oblike vedenja, pomaga jim najti nove poglede na lastne življenjske situacije. Pomaga jim najti tudi odzive, ki nadomeščajo tiste, za katere udeleženci ugotavljajo, da niso učinkoviti.


Igre in vaje, ki jih bo predstavil, bodo oblikovane tako, da bodo udeležence opremile z veščinami in taktikami, kako najti nove načine za soočanje z izzivi. V skladu s prvinami gledališča zatiranih je tovrstna uporaba dramskih tehnik uporabljena predvsem kot proces, ki naj vodi k odprtju za udeležence ključnih življenjskih vprašanj in tem ter k spremembi njihovih neželenih življenjskih vzorcev. Proces uporablja gledališke metode pri  vzgoji in izobraževanju, material, ki ga tako dobimo, pa je zaradi svoje iskrenosti izvrstna predloga za morebitno gledališko nadgradnjo.


Več o gledališču zatiranih na http://www.theatreoftheoppressed.org

in http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_the_Oppressed ter v knjigah avtorja Augusta Boala.

 

O MENTORJU

Tony Cealy

 

 

 

 

 

 

Tony Cealy je britanski igralec, pedagog in moderator, ki že več kot 20 let dela z najrazličnejšimi ciljnimi skupinami po vsem svetu. Pri delu izhaja iz tradicije gledališča zatiranih, kreativno uporablja raznolike metode drame in gledališča, s skupinami oblikuje delavnice, projekte in učne programe. Najpogosteje deluje na področjih skupnostne umetnosti, duševnega zdravja, kazenskega prava, deluje pa tudi v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, izobraževalnimi ustanovami in programi socialnih storitev. Tony Cealy redno obiskuje Slovenijo že šest let. Vsako jesen izvaja delavnice za študente socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in kot mentor dela z različnimi dramskimi skupinami kot so skupina Odpisani pri društvu Kralji ulice ali gledališka skupina pri društvu Projekt Človek. Sodeloval je na kongresu socialne pedagogike ter letos na seminarju Free your body/make dialog. Več o njem na http://www.tonycealy.com/.

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Delavnica Uporaba tehnik »gledališča zatiranih« bo potekala 9. in 10. novembra 2013, od 10. do 17. ure, v dvorani Cepetka, Cankarjeva 5, Ljubljana.
Delavnica bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku, zato je potrebno osnovno znanje angleščine. Po potrebi bomo zagotovili tudi prevajanje v slovenščino. 


ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Rok prijave: 4. november 2013 oz. do zapolnitve mest.

Izpolnjeno priloženo PRIJAVNICO pošljite najkasneje do zgoraj navedenega datuma prijavljenega sklopa na e-naslov: franci.cotman@jskd.si ali na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

Najmanjše število prijav: 10.

 

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

 

CENA

Cena seminarja (z DDV) je 60,00 EUR.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

PRIJAVNICA