GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / 55. LINHARTOVO SREČANJE

O festivalu

 

Linhartovo srečanje je osrednja in najpomembnejša gledališka prireditev v organizaciji JSKD. Srečanje predstavlja izbor najkvalitetnejših predstav slovenskega ljubiteljskega gledališča in je hkrati pregled ljubiteljske gledališke dejavnosti v Sloveniji. Nanj se lahko prijavijo vse slovenske ljubiteljske gledališke skupine, ki delujejo na območju Slovenije, v zamejstvu ali tujini. Pogoj za sodelovanje na srečanju je udeležba na regijskih srečanjih gledaliških skupin, kjer si predstave ogleda državni selektor. Programska komisija JSKD na njegov predlog izbere predstave, ki se uvrstijo na srečanje, neposredno pravico do udeležbe pa si zagotovi še zmagovalna predstava mladinskih gledaliških skupin na festivalu Vizije.  Namen srečanja ni le izbor najboljše predstave. Preko ocen naših strokovnih spremljevalcev, selektorjev, skupine dobijo predloge in smernice za nadaljnje delo. Tako lahko skupina neposredno dvigne kvaliteto svojega delovanja. Na tovrstnih srečanjih skupine dobijo vpogled v delo drugih gledaliških skupin, hkrati pa navežejo stike za nadaljnje medsebojno sodelovanje. Poleg tekmovalnega dela, kjer se predstavijo izbrane predstave,   program festivala obsega tudi tematske okrogle mize, gledališke delavnice za udeležence srečanja ter gostovanje gledaliških skupin iz tujine (v preteklih letih smo gostili skupine iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, ZDA, Velike Britanije ...). Našim skupinam tako omogočamo vpogled v tovrstno produkcijo v tujini, komunikacijo s temi skupinami ter možnosti sodelovanja pri nadaljnjih projektih. S tem neposredno vplivamo na dvig kvalitete gledališke ustvarjalnosti pri nas. Linhartovo srečanje se bo končalo z razglasitvijo zmagovalne predstave in podelitvijo nagrad – prestižnih kipcev Matiček – za posebne dosežke najboljšim skupinam in posameznikom.  Umestitev festivala za več let v Postojno je bila dobra poteza, saj se je mesto s festivalom poistovetilo. To je opazno tako pri številu obiskovalcev kot pri odzivu medijev. Festival vse bolj postaja stična točka srečanja številnih gledaliških skupin, tudi tistih, ki na festival niso povabljene kot udeleženke.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si