GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / 55. LINHARTOVO SREČANJE

 

Razpis

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 55. Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije 2016. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.
Linhartovo srečanje poteka na treh nivojih:

a) Območna Linhartova srečanja gledaliških skupin,

b) Regijska Linhartova srečanja gledaliških skupin in

c) Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije (zaključni – državni festival).

 

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

 • 1. Na razpis se lahko prijavijo vse gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi igralci morajo biti ljubitelji.

 •  

 • 2. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2015 ali 2016 ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju 2015. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

 • 3. Prijava predstave na Linhartovo srečanje se izključuje s prijavo iste predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Linhartovo srečanje nična.

 •  

 • 4. Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih Linhartovih srečanj, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

 •  

 • 5. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnem Linhartovem srečanju svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskega Linhartovega srečanja. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državno Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije.

 

6. Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 •  

 • Izbor predstav bo temeljil predvsem na naslednjih merilih:

 • - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

 • - izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

 • - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

 • - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

 • - likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter izvirnost le-teh.

 •  

 • 7. Datumi območnih in regijskih Linhartovih srečanj bodo objavljeni naknadno. Prijavljenim skupinam jih sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

 •  

 • 8. Skupine, izbrane na regijska Linhartova srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na državni Festival, ki bo potekal od 29. septembra do 1. oktobra 2016 v Postojni, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. julija 2016.

 •  

 • 9. Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.


 

II. Nagrade in priznanja

 

Regijska Linhartova srečanja

 • 1. Regijski selektor lahko izbere do pet dobitnikov priznanj regijskega selektorja v naslednjih kategorijah: najboljša glavna moška vloga, najboljša glavna ženska vloga, najboljša stranska moška vloga, najboljša stranska ženska vloga, posebno priznanje selektorja. V vsaki kategoriji lahko regijski selektor izbere samo enega dobitnika. Posebno priznanje selektorja dobi dobitnik za področje, ki ni navedeno v ostalih kategorijah. Selektor izbere dobitnike v skladu s Pravilnikom o podeljevanju posebnih gledaliških priznanj na regijskih srečanjih. Priznanja regijskega selektorja niso finančno nagrajena.

 • Državno Linhartovo srečanje

 • 2. Strokovna žirija državnega Linhartovega srečanje lahko podeli nagrado v obliki umetniškega kipca Matiček za najboljšo predstavo v celoti ter do tri Matičke po izboru žirije. Finančna vrednost nagrade za Najboljšo predstavo v celoti je 800 EUR, ostale nagrade niso finančno ovrednotene.

 • 3. Strokovna žirija lahko podeli tudi do tri diplome za posebne dosežke. Posebna priznanja lahko podeli tudi predstavam v spremljevalnem programu.

 • 4. Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključnem večeru festivala.

 

III. Prijava

 1. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 31. januarja 2016, oz. do roka, ki ga je določila območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

 •  

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si