GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

 

 

Festivali

 

 

 

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije 2009


RAZPIS

 


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje Srečanje lutkovnih skupin Slovenije. Namen srečanja je prikazati najbolj kakovostne in reprezentativne predstave lutkovnih skupin in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast ljubiteljske lutkovne produkcije.

 

 

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

 

1.) Na razpis se lahko prijavijo vse lutkovne skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva oziroma vse predstave, v katerih so vsi igralci ljubitelji. Starost nastopajočih ni omejena.

 

2.) Izbor bo temeljil na naslednjih kriterijih: celovitost in izvirnost predstave,
- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,
- likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,
- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,
- kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,
- angažiranost igralcev in mentorsko delo; v primeru otroških lutkovnih skupin se ocenjuje ustvarjalni delež in sodelovanje otrok pri sami gradnji predstave ter pri izdelavi lutk ter kvaliteta mentorskega dela z otroki.

 

 

3.) Posamezne skupine lahko kandidirajo s predstavo, ki je bila ali bo premierno uprizorjena v letu 2008 ali 2009 in ni kandidirala za Srečanje lutkovnih skupin 2008. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno.


4.) Prijava predstave na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje, Festival Vizije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Srečanje lutkovnih skupin nična. Morebitne izjeme odobri izključno strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

5.) Vsaka skupina se najprej predstavi na Območnem srečanju lutkovnih skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije selektor sestavi program Regijskega srečanja lutkovnih skupin. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za zaključno Srečanje lutkovnih skupin Slovenije.


Individualni ogledi predstav bodo mogoči le v izjemnih okoliščinah, o čemer odloča strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

 

II. Območna, regijska in zaključno srečanje

 

6.) Skupine bodo o datumih območnih srečanj lutkovnih skupin obveščene po prijavi. Skupine, izbrane na Regijska srečanja lutkovnih skupin, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije.

 

7.) Skupine, izbrane na zaključno - državno Srečanje, bodo o izboru obveščene najkasneje do 11. maja 2009. Državno Srečanje lutkovnih skupin bo 26. maja 2009 v Ljubljani.

 


III. Prijava

 

8.) Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov svoje Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (naslovi le-teh so objavljeni na spletni strani JSKD - www.jskd.si) najpozneje do 31. januarja 2009. Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

 

 

Dodatne informacije

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Matjaž Šmalc,
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

Franci Cotman,

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

Programska knjižica

 

Programska knjižica