GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / LUTKE 2013

 

O srečanju

 

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije in Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije predstavljata pregled tovrstne produkcije v sezoni. Nanj se lahko prijavijo vse slovenske ljubiteljske lutkovne skupine ter ljubiteljske otroške gledališke skupine, ki delujejo na območju Slovenije, v zamejstvu ali tujini. Pogoj za sodelovanje na srečanju je udeležba na regijskih srečanjih JSKD na posameznih območjih Slovenije, kjer si predstave ogledata državna selektorja. Programska komisija JSKD bo na njun predlog sestavila program festivala – Državnega srečanja lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije. Zaradi povečanja števila mladinskih lutkovnih predstav smo te že lani izločili iz Srečanja in jih pridružili festivalu Vizije – Festivalu mladinskih gledaliških skupin Slovenije. Tako so mladi v tej starostni skupini (15 – 26 let) dobili vpogled v ustvarjanje sovrstnikov, hkrati pa so jim približali polje lutkovnega gledališča. Zaradi dobre izkušnje bomo ta sistem obdržali tudi v prihodnje. Namen srečanj lutkovnih in otroških gledaliških skupin je predvsem v kvalitativni rasti ljubiteljskega gledališča in lutkarstva v Sloveniji. Strokovni spremljevalci srečanj, državni in regijski selektorji, po ogledu predstave skupini podajo svojo oceno in hkrati predloge, kako izboljšati samo delo in način delovanja skupine.  Prireditev je namenjena vsem ljubiteljskim lutkovnim skupinam, tako otroškim kot odraslim, ter otroškim gledališkim skupinam Slovenije in zamejstva. V okviru srečanja bomo pripravili tudi različne seminarje za mentorje otroških gledaliških in lutkovnih skupin.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     
 

 

 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

 

 

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije 2013