GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE 2016

 

VIZIJE - festival mladinske
kulture Slovenije 2016

 

NAGRAJENCI


FOTOVIZIONAR:

Manca Borštnar

 

Manca Borštnar

 

Manca Borštnar s svojo kolekcijo fotografij pripoveduje aktualne zgodbe. Opazovalca neposredno nagovarja k razmišljanju. Njeno delo je likovno in tehnično dovršeno, njen jezik ustvarjalno zrel. Manj je več, kar je najtežje doseči za mladega ustvarjalca, njej je to uspelo. Fotografska poslastica.

 

VIZIONAR ZA NAJBOLJŠO GLEDALIŠKO PREDSTAVO V CELOTI:

Inštitut za boljše čase, Maribor
Avtorski projekt: GENERACIJE

 

Generacije

 

Predstava Generacije je predstava z velikim P. Je predstava, ki premika meje doživljanja gledališkosti, ki izstopa iz kalupa »klasične« gledališke predstave. Je izjemna mešanica dokumentarnega, postdramskega in Brechtovskega gledališča. Igralci - performerji so suvereni, natančni in za vsako besedo in vsak gib točno vedo, zakaj so jo izrekli ali naredili. Predstava nas zagrabi s prvim stavkom in nas ne izpusti še dolgo po njenem koncu. Prava dragocenost predstave pa je, da kljub izbruhu mladostniškega pravičniškega besa ne išče toliko odgovorov, kot postavlja pravilna vprašanja, ki niso namenjena zgolj njihovim vrstnikom, temveč jih lahko razumemo v širšem aspektu današnje družbe. Z uporabo dokumentarnih pričevanj razosebni vsakega igralca in s tem gledalcu skorajda u fris vrže dejstva, ki le-ta mora sam razvozlati in osmisliti. K temu pripomore tudi koherentna uporaba potujitvenega efekta, končne razgalitve odra s simbolnim padcem zavese in konec, ki nam daje upanje na boljši jutri. Verjamemo, da bodo vsi ustvarjalci, ko pri petdesetih odprejo svoja pisma, srečni.

 

VIZIONAR ZA NAJBOLJŠO LUTKOVNO PREDSTAVO V CELOTI:

Gledališka šola Prve gimnazije Maribor
Avtorski projekt: NOČ V JEDILNICI

 

Noč v jedilnici


Predstava Noč v jedilnici se pogumna spopade s konceptom lutkovne predstave. Gre za pogumno raziskovanje mej lutkovnosti in stapljanja živega, dramskega gledališča s teatrom objekta. Predstava je tako režijsko kot dramaturško zaključena celota, avtorska zgodba je prepričljiva in omogoča uporabo lutk na višji, simbolni ravni. Lutke tukaj niso samo pomanjšano dramsko gledališče, temveč izrisujejo abstraktne koncepte in ideje, ki v povezavi z dobro igro živih igralcev predstavljajo odločen premik v pojmovanju lutk. Animacija je brezhibna, pretok energije med animatorjem, predmetom in gledalcem je izčiščen, fokusi so na mestu. Predstava kot celota je premišljena ideja, kjer vzajemno deluje vse, glasba in tišina, animacija in živa igra, konkretna zgodba in simbolni aspekt.

 

VIZIONAR ZA LUTKOVNOST:

Gledališka šola Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Lutkovni studio Lizači parketa, avtorski projekt UPOR

 

Upor


Pri poizkusu definicije lutkovnega gledališča kot specifičnega žanra uprizoritvenih umetnosti vedno naletimo na težave. Je vsaka predstava, ki uporablja lutke res lutkovna? In kako lahko tja umeščamo predstave, kjer lutk sploh ni? Edino, kar res definira lutkovno predstavo kot tako, je njena lutkovnost. Ta zajema več kot samo odnos lutkar-lutka-občinstvo. Gre za razumevanje, kako igralec in predstava delujeta v razmerju z animiranim. In to razumevanje je skupini Lizači parketa lastno. Naj gre za animacijo prostora, vzpostavljanje ambienta, uporabe dvojnosti v smislu igralec-lutka, navsezadnje pa tudi za celosten koncept predstave, ki kar kipi od lutkovnosti. S tem je skupina naredila velik korak od preproste predstave z lutko in je ustvarila lutkovno predstavo v najžlahtnejšem pomenu besede.


VIZIONAR ZA NARACIJO:

Teater Pozitiv – KUD Pozitiv – Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana,
avtorski projekt MATICA

 

Matica


Vsaka umetnost je sistem znakov, ki jih ustvarjalci posredujejo sprejemnikom, ti pa jih preko vnaprej dogovorjenega koda dekodirajo in povežejo. V literaturi je ta kod razmeroma preprost, saj zajema malce več kot petindvajset različnih znakov. Pri dramskem gledališču je pravilno branje že bolj zapleteno. Velika težava pa nastane pri recepciji gibalnih in plesnih predstav, saj je gledalec soočen s popolno abstrakcijo. A pri predstavi Matica teh težav ni. Izčiščena ideja, premišljena koreografija, podpora scene, luči in glasbe ter seveda brezhibna izvedba so vzpostavili jasen kod, tako da je naracija, seveda specifična žanru, konsistentna in razumljiva. S tem so ustvarjalci naredili odločen premik in s predstavo, ki bi lahko hitra bila zgolj predstavitev plesnih in gibalnih sposobnosti, vzpostavili celostno gledališko izkušnjo.


VIZIONAR ZA ANSAMBELSKO IGRO:

Gledališče GNOSIS, MKUD Ivan Cankar, II. gimnazija Maribor,
Sarah Marn (po Georgeu Orwellu): ŽIVALSKA FARMA

 

Živalska farma


Gledališka predstava je skupek večih dejavnikov – besedila, režije, glasbe, kostumografije … Seveda pa vse to ne zadostuje, če so na odru igralci, ki vse te podpore niso sposobni izkoristiti. Pravo srce vsake predstave je njen igralski ansambel. In vsi igralci gledališča Gnosis so dane dejavnike maksimalno izkoristili. Igralski vložek tako vsakega posameznika kot cele skupine je močen. Ustvarjalci imajo izdelane vloge, vsaka živalska karakteristika je jasna in predvsem nepretirana. Skupinska dinamika je prisotna skozi celo predstavo, od množičnih do intimnih prizorov. Igralci so res pravo srce te predstave.


VIZIONAR ZA NAJBOLJ INOVATIVEN PRISTOP V GLEDALIŠKI PREDSTAVI:

Gimnazija Poljane in SŠOF Ljubljana / Umetniška gimnazija-likovna smer,
po motivih ruske avantgarde: 0

 

po motivih ruske avantgarde: 0


Predstava je močna samo toliko, kot je močen njen najšibkejši člen. Prepogosto se zgodi, da se pri uprizoritvah nenamenoma zanemari katerega od sestavnih delov predstave, naj bo to likovni, zvočni ali pa dramaturški aspekt. Predstava 0 pa je prikazala celostno umetniško stvaritev. Vsak sestavni del je podpiral idejo in njeno izvedbo. Likovna podoba je konkretno izrisovala simboliko časa, igra je diskretno didaktično pojasnjevala koncept avantgarde in luč je pravilno fokusirala dogajanje. Posebno omembo pa si zasluži avtorska zvočna podoba, ki je premišljeno podčrtavala celo uprizoritev. Predstava je vsekakor dober primer totalne in celostne gledališke izkušnje.

 

ROCK VIZIONAR ZA NAJBOLJŠO MLADINSKO ROCK SKUPINO :

Band Infected

 

Band  Infected


Infected so vse, kar mlad bend mora biti. Iskreni, naivni, izpovedni in mladostno nagajivi. Besedila realna, glasba izdelana, kot je prav. Izvedbeno prepričljivi, uigrani, a ne izumetničeni. Na odru počnejo, to kar počne občinstvo pod odrom. Uživajo. Od sredinskega rocka pričakovati več, bi bilo nepravično.

 

ROCK VIZIONAR ZA CELOSTNI AVTORSKI IZRAZ: 

Sandra Erpe

 

Sandra Erpe


Če pri 22-ih znaš zapisati, uglasbiti in na odru interpretirati svoje življenje na način, kot to počne Sandra, si to zasluži pozornost vseh. Odmik od puhlosti premnogih besedil in zavedanje, da je manj (a dobro producirano), ravno prav za kantavtorski pop, lahko Sandro pripelje zelo daleč.

 

ROCK VIZIONAR ZA BESEDILNO SPOROČILNOST:

Diareja Eksploziv

 

Diareja Eksploziv


Punk je spremenil svet. Oznaka, ki si je punk ni nikoli prilepil sam. Sprememba se je zgodila, ne nujno v smer, ki bi si jo želeli. A punk živi novo življenje. Opazuje, opozarja, kriči, a kar je najbolj pomembno, ob tem se tudi zabava. Ker ni bolj žalostnega prizora, kot je zategnjen punker. Oi, oi, oi!!!

 

ROCK VIZIONAR ZA NAJBOLJŠO SKLADBO :

Polna Luna za skladbo Vse se premika

 

Polna Luna


Skladbo poslušaš prvič in obstaneš. Po dveh urah še vedno veš, kaj si slišal, kako je zvenelo in kako dobro si se počutil, ko si jo slišal. In zato jo želiš slišat spet in spet. In to je to. Vse se premika...

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

     

 

 

 

 

 

programska knjižica

Programska knjižica (pdf, 2 MB)