GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE 2016

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2016

RAZPIS - Gledališke predstave


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.


Festival je prikaz celotnega delovanja mladinske ljubiteljske gledališke dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo gledališke skupine vseh oblik in zvrsti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.


Gledališki del Festivala Vizije je organiziran treh ravneh:

 • - območni festivali Vizije,

 • - regijski festivali Vizije in

 • - državni Festival Vizije – Festival mladinske kulture.

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

 

 • 1. Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 26 let.

 •  

 • 2. Tema predstave ni določena. Skupine lahko prijavijo vse predstave, ne glede na njihov način dela ali izraznost (»klasično« gledališče, fizično gledališče, glasbeno gledališče…).

 •  

 • 3. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2015 ali 2016 ter ni bila uprizorjena na Festivalu Vizije 2015. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

 •  

 • 4. Prijava predstave na Festival Vizije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije. V primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Vizije nična.

 •  

 • 5. Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih Vizij, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

 • 6. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih Vizijah svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskih Vizij. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državne Vizije – Festival mladinske kulture.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

 • 7. Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

  • - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

  • - izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

  • - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

  • - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

  • - likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter izvirnost le-teh.

 • 8. Datumi območnih in regijskih Vizij bodo objavljeni naknadno. Prijavljenim skupinam jih sporoči območna izpostava JSKD, na katere območju skupina deluje.

 •  

 • 9. Skupine, izbrane na regijske Vizije, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na državni Festival, ki bo potekal od 20. do 22. maja 2016 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 26. aprila 2016.

 •  

 • 10. Program regijskih in državnih Vizij sestavi organizator v sodelovanju s selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnih, regijskih in državnih Vizijah  (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

 

 

II. Nagrade

 

 • 1. Strokovna žirija Festivala Vizije lahko na državnih Vizijah gledališkim predstavam podeli nagrade - vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah: vizionar za najboljšo gledališko predstavo v celoti, vizionar za najbolj inovativen pristop v gledališki predstavi in do dva vizionarja kot posebno priznanje žirije.

 • 2. Skupina – dobitnica vizionarja za najboljšo gledališko predstavo v celoti prejme tudi bon za udeležbo treh (3) članov na Poletnih gledaliških in lutkovnih delavnicah v Kopru (julij 2016) ali v Izoli (avgust 2016). Podrobnosti o delavnicah bodo objavljene na spletni strani www.jskd.si.

 • 3. Skupina dobitnica vizionarja za najboljšo predstavo v celoti ima pravico do neposredne udeležbe v spremljevalni program 55. Linhartovega srečanju – Festivala gledaliških skupin Slovenije, ki bo potekalo med 22. in 24. septembrom 2015 v Postojni.

 

III. Prijava

 1. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 31. januarja 2016, oz. do roka, ki ga je določila območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si